<div dir="ltr"><div><div>Package: postgresql-common<br></div><div>Version: 165</div><div>Severity: important</div><div><br></div><div>$ aptitude install postgresql-9.4</div><div>results in a "bad substitution" error</div><div><br></div><div>the script "postgresql-common.config" has the line</div><div>  SUPPORTED=`sh /usr/share/postgresql-common/supported-versions`</div><div>which triggers the error.</div><div>using /bin/bash works.</div><div>/bin/sh is a symlink to /bin/dash (s.b.)</div><div><br></div><div>not fixed in 166.</div><div><br></div><div>-- System Information:</div><div>Debian Release: 8.0</div><div>  APT prefers stable</div><div>  APT policy: (1001, 'stable'), (500, 'stable-updates'), (1, 'experimental')</div><div>Architecture: amd64 (x86_64)</div><div>Foreign Architectures: i386</div><div><br></div><div>Kernel: Linux 4.0.0-1 (SMP w/8 CPU cores; PREEMPT)</div><div>Locale: LANG=de_DE.UTF-8, LC_CTYPE=de_DE.UTF-8 (charmap=UTF-8)</div><div>Shell: /bin/sh linked to /bin/dash</div><div>Init: systemd (via /run/systemd/system)</div><div><br></div><div>Versions of packages postgresql-common depends on:</div><div>ii  adduser                   3.113+nmu3</div><div>ii  debconf [debconf-2.0]     1.5.56</div><div>ii  init-system-helpers       1.22</div><div>ii  lsb-base                  4.1+Debian13+nmu1</div><div>ii  postgresql-client-common  165</div><div>ii  procps                    2:3.3.9-9</div><div>ii  ssl-cert                  1.0.35</div><div>ii  ucf                       3.0030</div><div><br></div><div>Versions of packages postgresql-common recommends:</div><div>ii  logrotate  3.8.7-1+b1</div><div><br></div><div>postgresql-common suggests no packages.</div><div><br></div><div>-- debconf information:</div><div>  postgresql-common/obsolete-major:</div><div>  postgresql-common/ssl: true</div></div><div><br></div>
</div>