<DIV style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=ltr>
<DIV class=gmail_quote>
<DIV class=gmail_quote>
<DIV dir=ltr><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">Kính gửi quí khách hàng,</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px"></SPAN>
<DIV style="FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">Unishipping là công ty đặt hàng từ Mỹ có trụ sở đặt tại Đà Nẵng và có văn phòng giao dịch tại HCM và HN.</DIV>
<DIV style="FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">Chúng tôi xin gửi đến quí khách hàng thông tin <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)">SALE OFF</SPAN> hàng ngày trên các website Mỹ.<BR></DIV>
<DIV style="FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">Quí khách có nhu cầu <B>mua hàng từ mỹ, vận chuyển quà biếu người thân từ mỹ về vn , mua các loại hàng có sẵn của Unishipping</B></DIV>
<DIV style="FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">xin vui lòng vào <B><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy51bmlzaGlwcGluZy52bi8=" target=_blank>www.unishipping.vn</A></B> hoặc liên hệ hotline : <B>0511.628.1111</B> để biết thêm chi tiết.</DIV>
<DIV style="FONT-FAMILY: arial, sans-serif; FONT-SIZE: 13px">
<DIV dir=ltr>
<CENTER><FONT face="comic sans ms, sans-serif"><BR>
<DIV style="TEXT-ALIGN: left"><B style="FONT-FAMILY: Helvetica; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12px">Hướng Dẫn Đặt Hàng :</B></DIV></FONT>
<DIV class=gmail_quote>
<DIV dir=ltr>
<DIV class=gmail_quote>
<UL style="FONT-FAMILY: Helvetica; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 12px">
<DIV>
<LI style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center">Bước 1 : Vào Web Mỹ ở </SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: center"><B>bên dưới</B></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: center"><B> </B>chọn link món hàng ưa thích đang được <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)">SALE</SPAN> <SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204); COLOR: rgb(34,34,34)">OFF</SPAN></SPAN><BR></LI></DIV>
<DIV>
<LI style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center">Bước 2 : Vào <A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3VuaXNoaXBwaW5nLnZuLw==" target=_blank>unishipping.vn</A> dán link hàng cần mua để yêu cầu báo giá</SPAN><BR></LI>
<LI style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center">Bước 3 : Xác nhận chi phí và chuyển khoản đặt cọc</SPAN></LI>
<LI style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: center">Bước 4 : Nhận hàng và thanh toán tiền còn lại > Enjoy it ^^ !</SPAN></LI></DIV></UL></DIV>
<P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 15px"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://i1288.photobucket.com/albums/b482/unishipping68/cover2_zpse75b05a9.jpg"><BR></P></DIV></DIV></CENTER></DIV></DIV>
<DIV>
<DIV dir=ltr>
<DIV><I><FONT face="comic sans ms, sans-serif">Quí khách hàng đồng ý với bảng giá vui lòng chuyển khoản vào các tài khoản<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3VuaXNoaXBwaW5nLnZuL2JhaS12aWV0L3RhaS1raG9hbi1uZ2FuLWhhbmctdW5pc2hpcHBpbmcuaHRtbA==" target=_blank>tại đây</A><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>. Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận ngay khi nhận được tiền .<BR>Cám ơn anh chị đã tín nhiệm dịch vụ của Unishipping!</FONT></I></DIV>
<CENTER>
<DIV><FONT face="comic sans ms, sans-serif">------------------------------<WBR>------------------------------<WBR>------------------------------<WBR>--------------------------</FONT></DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="comic sans ms, sans-serif"><B>CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ UNISHIPPING</B><BR></FONT></DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="comic sans ms, sans-serif"><I>(giấy phép ĐKKD số : 0401583616 )</I><BR></FONT></DIV>
<DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B style="FONT-FAMILY: 'comic sans ms', sans-serif">Unishipping HCM - Địa chỉ:19 đường 10,KDC sông Đà,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, HCM </B></DIV>
<DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'comic sans ms', sans-serif">Đại diện : Mr.Nghĩa | Tel : 0905077580 | Email:<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="mailto:Unishippingvn@gmail.com" target=_blank>Unishippingvn@gmail.com</A></SPAN></DIV>
<ADDRESS style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="comic sans ms, sans-serif"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><B>Unishipping Đà Nẵng - Địa chỉ:134/44 Lê Hữu Trác,Sơn Trà,Đà Nẵng</B></SPAN></FONT></ADDRESS>
<ADDRESS style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 'comic sans ms', sans-serif">Đại diện : Mr.Bảo | Tel : 0935030543| Email:<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="mailto:Duybaock@gmail.com" target=_blank>Duybaock@gmail.com</A></SPAN></ADDRESS>
<ADDRESS style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><B><FONT face="comic sans ms, sans-serif">Unishipping Hà Nội - Địa chỉ:</FONT></B></SPAN><FONT face="comic sans ms, sans-serif"><B><SPAN style="FONT-STYLE: normal">P1003,T</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">ầ</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">ng 10,Chung c</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">ư</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal"><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>CS </SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">113,Yên Hòa,C</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">ầ</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">u Gi</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">ấ</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">y,Hà N</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">ộ</SPAN><SPAN style="FONT-STYLE: normal">i</SPAN></B></FONT></ADDRESS>
<ADDRESS style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'comic sans ms', sans-serif"><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Đại diện : Mrs.Diệp | Tel : 0985772905| Email: </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="mailto:Email%3ADiep.nt@cdh.vn" target=_blank><SPAN style="FONT-STYLE: normal">Diep.nt@cdh.vn</SPAN></A></SPAN></ADDRESS>
<ADDRESS style="TEXT-ALIGN: center"><U><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3VuaXNoaXBwaW5nLnZuLw==" target=_blank><FONT face="comic sans ms, sans-serif">Website : Unishipping.vn</FONT></A></U></ADDRESS></DIV>
<CENTER></CENTER></CENTER></DIV></DIV><BR>
<DIV class=gmail_quote><BR><BR><U></U>
<DIV style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px" bgcolor="#e3e3e3" marginheight="0" marginwidth="0" text="#333333" vlink="#336699" alink="#336699" link="#336699"><IMG src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/mmaFFocQkfYNG0DzWgwsDu1SCYJoOTG_48t-jUa9LQokz89Xc9fG7jz1qBm4ir2lhCY2QCpFMFOWHyxxn5Rs24m40ke8BZJVTbQA00cpmmbPQF2f5SoCW8-d-5gL_dpAihBHgnqLKTefAa5WJ7rgV3f_b83NbarEc4mqPPUdEm5Re4UIXTbCfmU8qopXcCoMgjqpHatEaTf2LkLZCZb-gCRiWMvoiS-L6EPa2ykPxQ9vRBpJQqvsSQn3UbtTew=s0-d-e1-ft#http://www.amazon.com/gp/r.html?R=2EPA5KFSBO4KX&C=QWI2JGEZ886I&H=TNNQUTLJ32TJ4GOWQBBFVEWWJQIA&T=O&U=http%3A%2F%2Fimages.amazon.com%2Fimages%2FG%2F01%2Fnav%2Ftransp.gif">
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#e3e3e3 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<CENTER>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=10 width=640 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 11px; FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(85,85,85); FONT-SIZE: 9px"></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=right>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><MAP name=1465bcb2f7ccd117_1465bc58a208322c_146564c3ff7134fd_1465641982b90014_email-header-right-1-0></MAP>
<DIV><IMG border=0 alt="Father's Day" align=middle src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/yvHzLuC6egW1YtxRTZJfIAfINz2Dj-JsjATvtXJuXQJKEEqbcdF7wlcEx48AcI7l5tlmmNcsrY_Qq9eVMVIzH_D73_Fw5dtw6fVF2ejJV41k-d29QbZn_SniXPUuERnkyA4nJEOsmOrI6Fd7IRKSrw=s0-d-e1-ft#http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/e-mail/img14/swm/fathersday-gifts_sp_300x50.png" useMap=#1465bcb2f7ccd117_1465bc58a208322c_146564c3ff7134fd_1465641982b90014_email-header-right-1-0></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<CENTER>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 bgColor=#ff9900 height=6>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=6></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<CENTER>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 bgColor=#ffffff>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; WIDTH: 640px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=right>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUpYRkJWRU04QU1OWFlGU0tMQkMwUkdKVEFPSUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vcmVmPXBlXzU2MTgwXzExOTAxMDg5MF9zZWZfbG9nbw==" target=_blank><IMG border=0 hspace=6 alt=Amazon.com vspace=6 src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/PNCgHQ-b4VqXkryJfkYYcmnpoaTDerTHCCzMJHq4QJ9tHMjb96eYRezu3YCRyA6k5kp1A6mQX37KVJmdjKcY9SdVRkbxd7plQshd8N39J77TxFB1PUY-Pjd-DkD7rXSF_OXbH8iKcHM=s0-d-e1-ft#http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/e-mail/logos/amzn_logo_prime_110x48.png" width=110 height=48></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=right>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=20 align=right>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=right>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><A style="FONT-FAMILY: arial, verdana, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUJUSFExTzVRWjNRTTJBVjZPT1MzQ1dVU1VGNEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AveW91cnN0b3JlL2hvbWUvcmVmPXBlXzU2MTgwXzExOTAxMDg5MF9wZV95b3Vyc3RvcmUv" target=_blank>Your Amazon.com</A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" rowSpan=2 width=8> </TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#ccc height=15 width=2></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" rowSpan=2 width=12> </TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><A style="FONT-FAMILY: arial, verdana, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTRGOU9VWUs3RDlaWllNR0RBTjNEQkhEQlNPTUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvZ29sZGJveC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3BlX2dvbGRib3gv" target=_blank>Today's Deals</A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" rowSpan=2 width=8> </TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#ccc height=15 width=2></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" rowSpan=2 width=8> </TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><A style="FONT-FAMILY: arial, verdana, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFOTEZHNlJDUFdLTzRLRFJZUFlFUkVLTUFXV0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3Avc2l0ZS1kaXJlY3RvcnkvcmVmPXBlXzU2MTgwXzExOTAxMDg5MF9wZV9kaXJfZ3cv" target=_blank>See All Departments</A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" rowSpan=2 width=8> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 height=9>
<TBODY></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<CENTER>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=8><IMG style="DISPLAY: block" border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/LaiyII8a36xYbFHvMymvy2Z69OncL_u_AT171q0atsASt9XRyXAjedeYFDLqTI3AO6Zu4_fUuXsV7Rorx_dyauNB6HYQU6J0CZFAxmJcxm3vjsdcs5pUEm80FXF-GWe0D6WWNhq_-NLIESvwPqYL1vWAdfjhq8pUvEjaB2cnUCuK=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/email/template/student/custom-rule_640._V144295713_.gif" width=640 height=8></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 bgColor=#ffffff align=center>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=640 colSpan=3>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="640"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px">Uni Shipping,<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><BR><BR>Are you looking for something in our Coffee, Tea & Espresso department? If so, you might be interested in these items.</SPAN></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=640 colSpan=3>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="640"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=8><IMG style="DISPLAY: block" border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/LaiyII8a36xYbFHvMymvy2Z69OncL_u_AT171q0atsASt9XRyXAjedeYFDLqTI3AO6Zu4_fUuXsV7Rorx_dyauNB6HYQU6J0CZFAxmJcxm3vjsdcs5pUEm80FXF-GWe0D6WWNhq_-NLIESvwPqYL1vWAdfjhq8pUvEjaB2cnUCuK=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/email/template/student/custom-rule_640._V144295713_.gif" width=640 height=8></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 bgColor=#ffffff align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=640 colSpan=3>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 8px; FONT-SIZE: 8px" width="640"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=16>
<TABLE border=0 cellSpacing=2 cellPadding=0 bgColor=#ffffff align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=bottom><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(228,121,17); FONT-SIZE: 15px; FONT-WEIGHT: bold; TEXT-DECORATION: none">Coffee, Tea & Espresso</SPAN></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="10"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#e3e3e3 width=640>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="610"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=640 colSpan=3>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="640"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 bgColor=#ffffff align=center>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="640"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUpPNVpVVThPV1NCWFQ3UVJXNDZIMlhMNEtJT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAxS0JaOTVZL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMF9pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee TF5 4-Cup Switch Coffeemaker, Black" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/eaDzj9ZDq8e4YgN15lCLsonLB_WMD4emYZdLMh9xMBNhSMLRpPFQ7QFHYezYlKjPWsWAoGJMSnjnYlCQor5lqjwZofQJMovUk2p8lCWfI3piHuuYQAKR2GhrcNdykK7rN05CTw=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41hpj2xRKnL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUpQSUg0TFhFUkY4VktOUDZMSENZOEFJTkMxMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAxS0JaOTVZL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMF90aQ==" target=_blank>Mr. Coffee TF5 4-Cup Switch Coffeemaker, Black</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$24.99</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$22.42</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$2.57 (10%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVJFQ1lERUhNRlFVMlVUQzlTTDNMVDlJWjBUQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAxS0JaOTVZL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMF9sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUM3UlpCVlUwUFRSVURJVEJNR0FONUVNOFQ2NEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzBfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDFLQlo5NVkmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVdOQU9BVk9TNjJCTUtSOEU2VEhBQlg3NktWQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwOEpJVzhVL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMV9pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee DRX5 4-Cup Programmable Coffeemaker, Black" src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/FBLAxyKvrzXAKh7owH4l8d26rxzFUVqSvmLHCmgvlF7KREhPAXjbR74rxXw1ybIIfGfL2DWfW0cg8MvOE9WkUBEz0dlE_vwttT_KvM_MBJ8MH5TIcAURub1mmv-GAEcHAPFnog=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4104uPBcg2L._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFYTlJNOUVQVzZLMlVVSkdCNTVXR0RLTUhFNEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwOEpJVzhVL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMV90aQ==" target=_blank>Mr. Coffee DRX5 4-Cup Programmable Coffeemaker, Black</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$44.98</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(85,85,85); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">Ships from and sold by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUVSUk1OUEFNSzJKU0xPVElBTUtaM0YzTTlQU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaGVscC9zZWxsZXIvYXQtYS1nbGFuY2UuaHRtbC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX19tZXI/aWU9VVRGOCZzZWxsZXI9QTJGWEUyRVVHOUQ0VzY=" target=_blank>HOUSEWARES</A>.</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVg1NllBSEpXWUkxT1dBTEExSlVBQ1k3U1dERUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwOEpJVzhVL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMV9sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVpQQ0ZLQU5SV1BOVVNCQUdTRUdMTzVINTczQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzFfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDA4SklXOFUmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUxYNEhYQzRIUjFFSUZIQUhMS1hRSlhPR1lOU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAzVzhKU0g4L3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMl9pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee DR5 4-Cup Coffeemaker, Black" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/a-aXTNxT-r1Efvt12fvW9Y1qvn-EYzgWO9iDabdoXeY77jhc6Mm50LXJ9gfYa4ZpM4q3XqvKxGfjb_TJqzvr_p9_NiNujweoe9NltLOWtK7ziEYxhR3a_OoO7TWj0Gr61UfF4Q=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41K4Hi6Z7oL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlMVFFIV1dPRDdQUklJV09RWUU5RTJTS0VWVUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAzVzhKU0g4L3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMl90aQ==" target=_blank>Mr. Coffee DR5 4-Cup Coffeemaker, Black</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$19.99</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTVJVzEzM0Y3NU5DWTFSTVVNNlBTMExYRFdEQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAzVzhKU0g4L3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMl9sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVNUR01DQkZQVVFWRDlBVVZQTkNDR1Q3SzNXV0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzJfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDNXOEpTSDgmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlHVTNYNEQwVUVPUUZKRE83MEVVR1dRVE9QT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDA0MTg0N1RXL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfM19pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee TF5GTF 4-Cup Switch Coffeemaker, Black with Gold Tone Filter" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/hYHEVbdTE7qlpKk_gkIq4kMmRmJC-e6vITpt2TkpDCWVki6iaOL08FxA8NnvOaU92xcFKY_boyofnQ-C7asCKAZCMGgidHT7cy1Kr3H5crrllnfYa3hbfO9b1mazjbfEizQ18A=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41d13Gb-TmL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFKQTVZTDBUVEpEWEFIN1VOUkFVUTk3WkhUQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDA0MTg0N1RXL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfM190aQ==" target=_blank>Mr. Coffee TF5GTF 4-Cup Switch Coffeemaker, Black with Gold Tone...</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$29.99</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$20.99</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$9.00 (30%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU1RS1RNTkpVS1dTSVZKVjFRSExIRFlCSVVQMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDA0MTg0N1RXL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfM19sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU1JVVI4T1BNNjhTWUhQQTRYUklOWDZVV05JT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzNfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDQxODQ3VFcmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTFIRVJaS1ExWko3TEZGNUhMSVVUR0dBSENZWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAySUFNT0Q2L3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNF9pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee TF6 5-Cup Switch Coffeemaker, White" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/hTMfGXBBcBB0tv85ORCYN-EnG6P1W_2QinsNto8ZZ-iT366-Ool1LpGgaF4W5eErhkmaDCAIyXnbKpk4sXnCG-hdvXE7lKzSNTiEi64BZ7XKZ5Y_qn3j_N5-SiLb3l6vcuqx3w=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41eMXYlWb-L._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUFNRkdQT0wyVE9MTE03TjJPTEMwTFNZTFVGTUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAySUFNT0Q2L3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNF90aQ==" target=_blank>Mr. Coffee TF6 5-Cup Switch Coffeemaker, White</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$29.99</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$14.87</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$15.12 (50%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUtEQTNWUTZWSDBCU0tZMFhNSEVLQThRVFo0MEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAySUFNT0Q2L3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNF9sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVdJNVVGM0hKTEFWTVpKVks4RkQ1NEVBV01NVUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzRfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDJJQU1PRDYmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUFKSlhIT0NNT0FOVUZFTEpTNjBXOVRTM09RMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwMEExWk1TL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNV9pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Cuisinart DCC-450BK 4-Cup Coffeemaker with Stainless-Steel Carafe, Black" src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/Dvw5oJIrcWYXDNYXz8rOkJvkN3yMPBan_LZM_Zyhlb7CiBQH6IFpgB5X97tQelcEU_VnXFwx5PXgh5DooB10LRD1SQyesym15KxRiQwtr4ufLDPWbs-Pq6VdYK1n5zyEYMP6mw=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31srOobQUJL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUtPTExBQU5LSlVJQUpIS1BMVlBTNVcxWk5BOEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwMEExWk1TL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNV90aQ==" target=_blank>Cuisinart DCC-450BK 4-Cup Coffeemaker with Stainless-Steel Carafe...</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFVRUxEUFJOV0NCNlNJVkM0NkJRWlU4RlFKOEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPUN1aXNpbmFydCZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Cuisinart</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$65.00</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$34.95</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$30.05 (46%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUZHRTNKUEdBVUFURVhDSUFJWU9UVkI1VVQ4TUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwMEExWk1TL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNV9sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUxNQUkyWVZHUzY5QkNNWU1ZVUZZM1FWS1RJS0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzVfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDAwQTFaTVMmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlDQlpGRDBKRjZBQUJMUkdFQUtHWUMzSTJPQUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAxTlhDNVlDL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNl9pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Black & Decker DCM600B 5-Cup Coffeemaker, Black" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/dlW3MG2S1ORFUNR_maY52Cf_S8PXqPeO3gbw-FU3ZGmqpK8TFWW_BAX3-Rl027GyLtT-9a8qyw3cxdwOWYpNLojRcqAxhqWrYaJe_BPjKvzEucvBVCHRAy1vlYdAF5fdJfROJw=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41CjUjd9HYL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU1GR0RCTzJaRE1CSExSNTlDUEhFSlZSSlNXS0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAxTlhDNVlDL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNl90aQ==" target=_blank>Black & Decker DCM600B 5-Cup Coffeemaker, Black</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPURSN0JHT0RDRVlUMEVRUDBFVUw2NFBUT0RYRUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPUJsYWNrJTIwJTI2JTIwRGVja2VyJmluZGV4PWJsZW5kZWQmc2VhcmNoLXR5cGU9c3MmcmVmXz1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTA=" target=_blank>Black & Decker</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$19.99</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$13.59</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$6.40 (32%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUtRUDZJRzhXSTlUR0g5SEFGUFpOU1pKR1FSMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAxTlhDNVlDL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfNl9sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUVTWFNBRE1OQ0NRSTJPNllORldIQVBLSlA4SUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzZfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDFOWEM1WUMmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlBUVJZRVhZTUZWMlZYRTZKR1lJUzlWSFUyMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwRjdGTTlXL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfN19pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="MaxiMatic EHC-2022 Elite Cuisine 4-Cup Elite Cuisine Coffee Maker with Pause and Serve" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/-vqlfSPPbD3tBRozFgpXVjCsVXdIwmBW0Sj_1iXFvXtC-QdtMRW3NCoLL7sJkOLQkDCCSVmFeoInubeLivuD13Tn51jXo3Tp6VaYzbAJb_7VOcQ62h6vh2I_ArZT5MHH73cLjgkW=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41DiTg%2ByKmL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTRUU01GNURHN0M1WUFEMVhWVVFTWTFGMlNNUUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwRjdGTTlXL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfN190aQ==" target=_blank>MaxiMatic EHC-2022 Elite Cuisine 4-Cup Elite Cuisine Coffee Maker...</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUpMMVdUMlJHODBJQ1ZMSkRJU0haQlM4Q1lKQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1heGltYXRpYyZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Maximatic</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$24.99</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$15.99</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$9.00 (36%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTY4MjVRSkE2S05CSUVGQjlWWlpNR0M5MVI2V0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwRjdGTTlXL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfN19sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVNVV0VFTVRQQkVFR0tBRlJaSzFYQTVRUlNPU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzdfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDBGN0ZNOVcmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUxSNUpMR1VaVFpUQUVVQlhPR1BBV05PWUdZT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwQlIxNVNTL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfOF9pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee DR4MC 4-Cup Coffeemaker, White" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/rtniTQ5rY3rnrsDchqQGfGwd97i9N40jBxgMvvrY5YYMBn8DHUc5vEdCPr5uf0xKp-s7P3b-EuVeM78qjburEYyhFd-wY4E7ikm3Y_Zr9Q0m29C9sAG1AvR5aZ0bqcj3CW4_U8c-=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41%2BAarCfsbL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVJVNkZFTFlKUUxBUEkyUkU4UFdDR1YzSzFXQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwQlIxNVNTL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfOF90aQ==" target=_blank>Mr. Coffee DR4MC 4-Cup Coffeemaker, White</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$36.27</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$14.99</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$21.28 (59%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVJIMkQ0MFcyREFaUkRWQVhLWVVKUUU0WDNSWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAwQlIxNVNTL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfOF9sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUdBT0pERlRZTE5VSzZJSzFMMEEwVTU5MFM2MEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzhfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDBCUjE1U1Mmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVVXNFdHMlRCVkFBNkRKOEpTTEZTUVFMQ0FLR0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAyWjFaNzlHL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfOV9pbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee JWX3 5-Cup Programmable Coffeemaker, Black" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/F-cFDt8-QYFhELUN8Ye8KvkVur6AZqKWb2kjroNg9qADs8Ha7pjl_Oa6w-aNDdbs3y9k84bxieJYFJ1-tFPxcRMqNL1OsheaQn7yZPr2hVkLioO2p-jYbl5PI93gXD_rTcysaA=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/419eD2jrlwL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTBWSDBYWTdaWkFJMjZQOFlCM05DUUdBQk1aMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAyWjFaNzlHL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfOV90aQ==" target=_blank>Mr. Coffee JWX3 5-Cup Programmable Coffeemaker, Black</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$27.03</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVBQUlVCRlVNQlpBUVpJT01BQUgwWVhYTlJCNEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAyWjFaNzlHL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfOV9sbQ==" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFXQ1JHTFlCSFVHVVI3Slc5UDlZT1lJOU9YV0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzlfYXR3P19lbmNvZGluZz1VVEY4JmFjdGlvbj1hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QmYXNpbi4xPUIwMDJaMVo3OUcmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC54PTEmc3VibWl0LmFkZC10by1yZWdpc3RyeS53aXNobGlzdC55PTEmdGVtcGxhdGUtbmFtZT1zdG9yZXMlMkZkZXRhaWw=" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU5MMlBIN1VYMUhNRFVaUlFOWEROQThQUzdYQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAzUUxUMDRNL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTBfaW0=" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee JWX9 5-Cup Programmable Coffeemaker, Black with Stainless Steel Carafe" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/DDp46bwpix5E8a5RG-V-B2j7m3xRmwivxdEFpfSa15SrlwD9e2Rm5q-Q2tdmYvcoC3iDMJNEA0L9oD5H1YcSSPufB0evW6nktQivpXFyLREiiKyK10eP93RGyWwnlROulclTyQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41BCEYEnoRL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTNGM0VSQUw5VEszU1lXWVFBUTQ2TDZKWldWU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAzUUxUMDRNL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTBfdGk=" target=_blank>Mr. Coffee JWX9 5-Cup Programmable Coffeemaker, Black with...</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$39.99</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$29.68</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$10.31 (26%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVNNNllRT0xJUldZMDEyUjBNQ0JIUldDTDdOUUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAzUUxUMDRNL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTBfbG0=" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU1KRlVMWUw3RURLSEFBRUxBOEdMNjhETU9HWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzEwX2F0dz9fZW5jb2Rpbmc9VVRGOCZhY3Rpb249YWRkLXRvLXJlZ2lzdHJ5Lndpc2hsaXN0JmFzaW4uMT1CMDAzUUxUMDRNJnN1Ym1pdC5hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QueD0xJnN1Ym1pdC5hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QueT0xJnRlbXBsYXRlLW5hbWU9c3RvcmVzJTJGZGV0YWls" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVc3RkFVT04xOUlITzdBRFFUVU4xOFJSV1hOQUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDBDUFU2TDJZL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTFfaW0=" target=_blank><IMG border=0 alt="Coffee Maker - Chefman 4 Cup Switch Coffee Machine with Non-stick Keep Hot Warming Plate" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/II5v8k9g1yobLurhg8ax-sKMQ_JSnTzcNgoUgBqQAUY0sjusAfNPR8h2mY1HI5R4kcmoOMk-wSQedhCy9Cm6dGkTvzAm50p_xUPSHP-Ug-hRNKoLa0FrB37RvDnkomNmkbuNZofk=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41Jrz%2BCRmYL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlTRk9CMEJETk1DOVowV1JOTEdQWFZCQ01QWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDBDUFU2TDJZL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTFfdGk=" target=_blank>Coffee Maker - Chefman 4 Cup Switch Coffee Machine with Non-stick...</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTZGQUhJQ0JHOVZVSTZRQUhBVFRQUk9aQlg1MEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPUNoZWZtYW4maW5kZXg9YmxlbmRlZCZzZWFyY2gtdHlwZT1zcyZyZWZfPXBlXzU2MTgwXzExOTAxMDg5MA==" target=_blank>Chefman</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$29.95</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$14.95</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$15.00 (50%)</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(85,85,85); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">Sold by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVJKSUFQUkZBR1g3TlFTSlhJT0paR0ozVldYS0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaGVscC9zZWxsZXIvYXQtYS1nbGFuY2UuaHRtbC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX19tZXI/aWU9VVRGOCZpc0FtYXpvbkZ1bGZpbGxlZD0xJnNlbGxlcj1BMUI3TTlFUUdOQ0xRQQ==" target=_blank>ToysNGamesEtc</A><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>and<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUJRVUFHTVNZVDVHNUUwRE5QMUMzUEZENVdEV0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaGVscC9jdXN0b21lci9kaXNwbGF5Lmh0bWw/aWU9VVRGOCZub2RlSWQ9MTA2MDk2MDExJnJlZj1fZnVsJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Fulfilled by Amazon</A>.</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTRPSkhZQ0VBVFNSRVg4RkdFR1BLODEyREtENEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDBDUFU2TDJZL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTFfbG0=" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU9BUEE2RUNKU0IxOTI4SURWQURDUFJNV09UMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzExX2F0dz9fZW5jb2Rpbmc9VVRGOCZhY3Rpb249YWRkLXRvLXJlZ2lzdHJ5Lndpc2hsaXN0JmFzaW4uMT1CMDBDUFU2TDJZJnN1Ym1pdC5hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QueD0xJnN1Ym1pdC5hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QueT0xJnRlbXBsYXRlLW5hbWU9c3RvcmVzJTJGZGV0YWls" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTEzRlRKNVpOUk44TlJBQkNEOVZGUEZZRFdZOEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDA4MVBUTEJVL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTJfaW0=" target=_blank><IMG border=0 alt="Hamilton Beach 5-Cup Coffeemaker, Black" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/mlLT-lgwkFuxFZiMimaCZCat0Bbgza3IVMJ8WEAk0wKQEdmwcwCLQTvB9akFnDKjRQXa1EyoQnRYcE3Dt2JQ6adPd7UPAlCo0BY7I29b6DDX5aV30iVv8K7FJ6sm-bQABl7lcg=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41hxPDLEStL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPURHVlVYQVFSS1ZPWEtURVJFSk9JVjI2MllSVUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDA4MVBUTEJVL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTJfdGk=" target=_blank>Hamilton Beach 5-Cup Coffeemaker, Black</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU1CVVJHQThRVkhPQVlQMFRCODNBUjRBUVdZR0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPUhhbWlsdG9uJTIwQmVhY2gmaW5kZXg9YmxlbmRlZCZzZWFyY2gtdHlwZT1zcyZyZWZfPXBlXzU2MTgwXzExOTAxMDg5MA==" target=_blank>Hamilton Beach</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$23.99</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$19.95</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$4.04 (17%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUUyRTJHQlRGSE9ZQTZSMVNQQklIMDdOWVQxVUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDA4MVBUTEJVL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTJfbG0=" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUJKREtBMFJMMjJVWlJQQ0REQVBBSzBPSFZWTUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzEyX2F0dz9fZW5jb2Rpbmc9VVRGOCZhY3Rpb249YWRkLXRvLXJlZ2lzdHJ5Lndpc2hsaXN0JmFzaW4uMT1CMDA4MVBUTEJVJnN1Ym1pdC5hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QueD0xJnN1Ym1pdC5hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QueT0xJnRlbXBsYXRlLW5hbWU9c3RvcmVzJTJGZGV0YWls" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=620 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=150 align=left><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlFSkZZOFE4Wk5RUVVMVk9VWVc1NTk5RkJUQUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAyTVZKUVBBL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTNfaW0=" target=_blank><IMG border=0 alt="Mr. Coffee CG13 12-Cup Switch Coffeemaker, Black" src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/MWiaZIFReIrIqBRg-8_thA8ZNDsfi1bESqpjXbIM3npjj6MEW5J1yq9ydSBa_2Mnd_dXr6ZzkdeFNXM82uXOXRFkSb_me8ydogaZUBTeCcAmcKY5feIF0D_Z3xd8iSTVJ5Dm3w=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41dbHUBiSXL._SL500_SS140_.jpg" width=140 height=140></A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=365 align=left>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px"><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 14px; TEXT-DECORATION: underline" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVNUU1NQSDBTWDVMNjlCUFlJVkIyNFZBSjBVU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAyTVZKUVBBL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTNfdGk=" target=_blank>Mr. Coffee CG13 12-Cup Switch Coffeemaker, Black</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">by<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(51,102,153); FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVFGU05JUU1VRERMT1VXWlo1QUpTSVhKRktFWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT0vcz9pZT1VVEY4JmZpZWxkLWtleXdvcmRzPU1yLiUyMENvZmZlZSZpbmRleD1ibGVuZGVkJnNlYXJjaC10eXBlPXNzJnJlZl89cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkw" target=_blank>Mr. Coffee</A></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="1"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>List Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$29.99</SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>Price:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold">$26.62</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="VERTICAL-ALIGN: bottom"><IMG border=0 src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/jRH28BWKYBv2q19te2uIpc79xoKjPj6g7BeCYxH8ReKLv3c69uOuNqfAggD-FSDf3CUZwW3IdxI8hZlSmrw2hoP7t35jCb3Zg-E3yR0u_yREGwNODRjSttlnMX9_Rsa8pZSa2exEUcFGYYFFcQq-wXlN=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/prime-badge._V185692621_.gif" width=45 height=17></SPAN></SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 12px"><SPAN>You Save:</SPAN><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal">$3.37 (11%)</SPAN></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=105 align=middle>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU1BUjg3UjFFRE5PTEhDQUlSSjdBTE81QkpDS0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9CMDAyTVZKUVBBL3JlZj1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTBfZW1fMXBfMTNfbG0=" target=_blank><IMG border=0 alt="Learn more" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/I8Jtu0ReSQVgv174043yJ6fiPHr19Wsm10ERk0fIuOcDcXY5hY0ehPxC59M1IJ1lxF-lX4w-PufRKq_Q0KaLfyaiYp3U8Juiw-sqhy-tGgxsik2cx4zzYoQfHqRs_sgWrVm1CmXWVwjKSunHan4aVaY=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/learn-more._V187266810_.gif" width=83 height=22></A></DIV>
<DIV>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="1"> </DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU5TWVlQN01NR01SQUEzQ1NLQUNMWktHSllSTUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvaXRlbS1kaXNwYXRjaC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX2VtXzFwXzEzX2F0dz9fZW5jb2Rpbmc9VVRGOCZhY3Rpb249YWRkLXRvLXJlZ2lzdHJ5Lndpc2hsaXN0JmFzaW4uMT1CMDAyTVZKUVBBJnN1Ym1pdC5hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QueD0xJnN1Ym1pdC5hZGQtdG8tcmVnaXN0cnkud2lzaGxpc3QueT0xJnRlbXBsYXRlLW5hbWU9c3RvcmVzJTJGZGV0YWls" target=_blank><IMG border=0 alt="Add to Wish List" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/wU0P01ITGamYe6qd2iyAPG5ZT_bbadOeUurHHdRwmW9Hngsi5FE5OwH7MYdo3WkDV2MaeR5KuPUNGt72Y4wxWwAtNGE1hECd864xZCTJDK4QwOl44YvLxxBjJAxxi5vaF1huqUg025x9hgdi7Y1MLHUAGQ=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/add-wishlist._V187256494_.gif" width=93 height=17></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=620 align=left>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=1>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#eaebec height=1 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 1px; FONT-SIZE: 1px" width="620"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" height=10 width=620>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="620"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="15"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 bgColor=#ffffff align=center>
<TBODY>
<TR height=5>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<DIV style="LINE-HEIGHT: 5px; FONT-SIZE: 5px" width="640"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="15"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=top width=10><IMG border=0 alt="<" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/cbLqjC3fqp9nZ24bF6q-C9J2ZVAa3aqN8WN_RU85-mHn8s0QlROMBBlcoo__OqR13XMj85zlhyFBukHSr2rnnVYq_m8_XOpCejxBzesksP6ijZ-yxYI4q81t6cyiKQoJcBv4z-vGhuEi=s0-d-e1-ft#https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/traffic/tea/a4._V187256569_.gif" width=10 height=13></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=left><A style="TEXT-ALIGN: left; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(0,75,145); FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUVNS0dBMks2UFhRTTdOVVJMSFRDQTg3UEhVU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vc2ltL0IwMDFLQlo5NVkvMi8/cmVmXz1wZV81NjE4MF8xMTkwMTA4OTA=" target=_blank>See even more similar items</A></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="15"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR>
<TR height=15>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<DIV style="LINE-HEIGHT: 15px; FONT-SIZE: 15px" width="640"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 align=center>
<TBODY>
<TR height=2>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#ccccc9 height=2 width=640>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 2px; FONT-SIZE: 2px" width="640"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<CENTER>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 bgColor=#ffffff align=center>
<TBODY>
<TR align=middle>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<CENTER>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640 bgColor=#ffffff>
<TBODY>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=640 colSpan=3>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="640"> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 20px; FONT-SIZE: 20px" width="20"> </DIV></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=610 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD style="PADDING-BOTTOM: 10px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; PADDING-TOP: 6px" width=610 align=middle>
<DIV align=center width="610"><FONT style="LINE-HEIGHT: 16px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 14px" color=#cd6600 size=3 face=Arial,Helvetica,Sans-Serif;><B>Find Great Deals on Millions of Items Storewide</B></FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" vAlign=center>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=610 align=left>
<TBODY>
<TR>
<TD style="LINE-HEIGHT: 13px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px" width=130 align=left><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU44SkYzUU9ETTNJSVBDT0tENTVMVjlCVTFBVUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xLz9ub2RlPTI4MzE1NQ==" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Books</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPThRVFFVQUZJSU5ONEY4UVZKRVZGMkFORVJUR0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yLz9ub2RlPTEzMA==" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Movies & TV</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTNPUDlFTlc3SldUMEowWUUwVVhBS0dBQ1VBU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3BlX2xmMy8/QVNJTj1CMDA3SENDTkpV" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Kindle</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVVZWUVYQk9TRUFGOERWNk5UNERXTEZFUFRXTUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3BlX2xmNC8/QVNJTj1CMDBBV0g1OTVN" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Kindle Paperwhite</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUQ4RVlFSjRTWTJQQUpUMU5SQUdQSVFKWDJCT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3BlX2xmNS8/QVNJTj1CMDBCV1lROVlF" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Kindle Fire HDX</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVpPSUJSRjBRRUFST09OSEFTU1ZJTUdFWkdJR0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8zLz9ub2RlPTE2MjYxNjMx" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Amazon Instant Video</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVMxMlg4Mzk0SklFSURSSE1QQkRPWFVMQU5FQUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl80Lz9ub2RlPTUxNzQ=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Music</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTgyVkVON0ZSNk1TM1JSU0lXS0xOUEoyUkFWRUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl81Lz9ub2RlPTE2Mzg1NjAxMQ==" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>MP3 Downloads</SPAN></A></TD>
<TD style="LINE-HEIGHT: 13px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px" width=168 align=left><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUpIS0JHUEJFQUtSRTM3S0NJV1gxSEkzTDJLOEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl85Lz9ub2RlPTE3MjI4Mg==" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Electronics</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUs4RU1YUTRUQUdENUQ5VVlBREFGQ05VVjFVQ0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xMC8/bm9kZT00Njg2NDI=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Video Games</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUNOV0pINlpGQlU3Mk1CUTNMU1NJVE1OWVhVMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xMS8/bm9kZT0zMDExODU=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Cell Phones & Accessories</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTQwUEk1R1NaMjlJQlNaTFlISDI4ODlLR1BZOEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xMi8/bm9kZT01NDE5NjY=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Computers</SPAN></A><FONT style="LINE-HEIGHT: 1.4; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, 'Sans- Serif'; COLOR: rgb(145,145,145); FONT-SIZE: 11px"><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>&<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN></FONT><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUo3RTBZMjFITzJNVkxRTEtKQUdOTFFTWU9UNEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xMGIvP25vZGU9MjI5NTM0" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)">Software</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVVBRjNLQUNVVEhSMlVONEtTUU4xTFlLUlIyUUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xMy8/bm9kZT0zMzc1MjUx" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Sports & Outdoors</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU9BRklSM0pFVzhHR0RLWlRDU1lJUVBKRURMTUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xNC8/bm9kZT0xNTY4NDE4MQ==" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Automotive</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPURXS1NKSVlJQkdRTFNMWklRVUQxQVI0S1lHTUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xNS8/bm9kZT0xNjMxMDA5MQ==" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Industrial & Scientific</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTdSSlpJVUZHR1JJWEFZWFlFMlVWSlVYUENQMEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3Avc3Vicy9wcmltZWNsdWIvc2lnbnVwL21haW4uaHRtbC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xNi8=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Prime</SPAN></A></TD>
<TD style="LINE-HEIGHT: 13px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px" width=140 align=left><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTFLUkpaVVBSTTBEQ0I2N0tUQ0o4WjNOTEtNVUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xNy8/bm9kZT0xNjU3OTMwMTE=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT size=+0><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Toys & Games</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUJYQlRaQUJETEJBSThOWE9XUkM3SURJRUhBU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xOC8/bm9kZT0xNjU3OTYwMTE=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Baby</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUxFWVJNRzFUSUpYVlFBS0RWN1cwUkpRWkRDRUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8xOS8/bm9kZT0xMDM2NTky" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Clothing</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlVQlNLOVFPTVo0Vko3Mjk0REQzRUlQOEhaQUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yMC8/bm9kZT0xMDQwNjY4" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Shoes</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUVGWjJHRElVS01QQUxBRklOS0FDRklHVFlQQUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yMS8/bm9kZT0zMzY3NTgx" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Jewelry</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVY0TFdGRkNQTlJBV0tLVlFNRTFaSElKODdBT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yMi8/bm9kZT0zNzcxMTAwMTE=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Watches</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTFKNllEUE1VQkJNVFVRSzhJQk1NUFBPM0tRU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yMy8/bm9kZT0zNzYwOTEx" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Beauty</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPTI5WkFWWExVNVdBU1VUTDRZSDRPQk5aWkRZT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yNC8/bm9kZT01OTk4NTg=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Magazines</SPAN></A></TD>
<TD style="LINE-HEIGHT: 13px; MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px" width=168 align=left><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU9FQlRIRFFKQ1hKVEtJT0NGU1E1U1BSMjlKU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yNmEvP25vZGU9MTA1NTM5OA==" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Home,</SPAN></A><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlHSzYzNEc5RkFFQUFYM0RNWjhOTVZQQVlJWUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yNi8/bm9kZT0yODQ1MDc=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Kitchen & Dining</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPU00REJONFYzWEFHV1QwTko0TlpLRFVEMlVFU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yNy8/bm9kZT0xMDY0OTU0" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 13px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Office & School Supplies</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUNYUlBUU0FPSDlaWVBRQU5YUE9NQzhNN1NOU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yOC8/bm9kZT0yMjgwMTM=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Home Improvement</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUdJS1pBTVg5UFA5QUE1UUIyU01URDk2QTFSV0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8yOS8/bm9kZT0xNjMxMDEwMQ==" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Grocery</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUpCR0JBU0hNUkUxTkhaR1hPTVFQNUNCRjlHR0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8zMC8/bm9kZT0yODYxNjg=" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Patio, Lawn & Garden</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUc0OUxaQzhONk5ZM0M0TUlSU1gyTVpTWk5FSUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8zMC8/bm9kZT0zNzYwOTAx" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Health & Personal Care</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUlXMUFBNVhWWFRFTEtKOUxNREhDMUhTRFNFNEEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vYi9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8zMS8/bm9kZT0zMzcwODMx" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Gourmet Food</SPAN></A><BR><A style="COLOR: rgb(145,145,145); TEXT-DECORATION: none" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUdBUERKQUxUU1RYRFRBRFpVUENZWkdSOERRS0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcHJvZHVjdC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9sZl8zMi8/QVNJTj1CMDAwNjdMNlRR" target=_blank><SPAN style="COLOR: rgb(145,145,145)"><FONT style="FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(204,102,0); FONT-SIZE: 11px"><B>›</B></FONT><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Gift Cards</SPAN></A></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=15>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 20px; FONT-SIZE: 20px" width="15"> </DIV></TD></TR>
<TR height=10>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=640 colSpan=3>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-SIZE: 10px" width="640"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE style="BORDER-SPACING: 0px; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=640>
<TBODY>
<TR height=2>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#ccccc9 height=2 width=640>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 2px; FONT-SIZE: 2px" width="640"> </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=10 width=640 bgColor=#ffffff align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" bgColor=#ffffff vAlign=top align=left><FONT style="FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(153,153,153); FONT-SIZE: 10px" color=#999 size=1 face=verdana,arial,sans-serif><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUpOS1QyV1JPNUVSWVlPQllLRVJURUFGQ1BHT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vcmVmPXBlXzU2MTgwXzExOTAxMDg5MF9wZV9mb290ZXJfYW1hem9ubG9nby8=" target=_blank><IMG border=0 hspace=5 alt=Amazon.com vspace=10 align=left src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/lQldmQbkfxer99wN0k_XzsGhw8ypuTwjhPIgdBeWviVhoagK-fmX4Dl1Iatk4Ko6JQvzzARa0vqW_RgjctzwgolaekhZv__I5JtTcNPXOqk5T8b0_snnlRyGRc_C6kzo=s0-d-e1-ft#http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/us-mail/navAmazonLogoFooter.gif" width=126 height=24></A></FONT>
<TABLE border=0 cellSpacing=5 cellPadding=0 align=right>
<TBODY>
<TR>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" align=right><FONT style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(102,102,102); FONT-SIZE: 10px" color=#999 size=1 face=verdana,arial,sans-serif>Connect</FONT><FONT style="LINE-HEIGHT: 10px; FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(102,102,102); FONT-SIZE: 10px" color=#999 size=1 face=verdana,arial,sans-serif><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><BR>with us</FONT></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=4> </TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><FONT style="FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(153,153,153); FONT-SIZE: 10px" color=#999 size=1 face=verdana,arial,sans-serif><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVNDTENSRzcxQTVHMEJSNDNNV01BQkJWMDRZT0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3JlZGlyZWN0Lmh0bWwvcmVmPXBlXzU2MTgwXzExOTAxMDg5MF9zZWZfZmIvP2xvY2F0aW9uPWh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9BbWF6b24mdG9rZW49RTA5MTUzNzlBRUJERjQwRDJDOTBENDg4MjAwM0M3MDExRjQzRDgwQw==" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=Facebook src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/2muDXIawtPJnXl1C1clb7k86WiNEPYbIDA1H6ja91KhVM3yeDGzwExhygCm74cnZmUXqCsWHQOOymUuFcIlPI5SQlSSIPAnohP_CyEyeiFkXqO8=s0-d-e1-ft#http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/us-mail/FBlogo.gif" width=30 height=30></A></FONT></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=4> </TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><FONT style="FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(153,153,153); FONT-SIZE: 10px" color=#999 size=1 face=verdana,arial,sans-serif><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPVhBQldGTTRBWUJGQkpDTDMzWlFPVzdQRU1SU0EmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcmVkaXJlY3QuaHRtbC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl90d3R0ci8/bG9jYXRpb249aHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FtYXpvbiZ0b2tlbj03QTFBNEFFOEY2Q0UwQkQyNzdEODI5NUU1ODcwMkQyODNGMzI5QzBG" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt=Twitter src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/tLgUJOWQtv6wZGc4ZaZa0l49wcvtHi2pZiffEBQfVMdFPNSZJb91y_7kohWGirAqFmARlxDlH5lmMIrtd5vnRizuizmOQ7YAPQS9h1AEdGPoEwoFB6qR2w=s0-d-e1-ft#http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/us-mail/TwitterLogo.gif" width=30 height=30></A></FONT></TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif" width=4> </TD>
<TD style="MARGIN: 0px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif"><FONT style="FONT-FAMILY: verdana, arial, sans-serif; COLOR: rgb(153,153,153); FONT-SIZE: 10px" color=#999 size=1 face=verdana,arial,sans-serif><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uY29tL2dwL3IuaHRtbD9SPTJFUEE1S0ZTQk80S1gmYW1wO0M9UVdJMkpHRVo4ODZJJmFtcDtIPUNRMEhKQUFSQzVLNFVGQTdUUFhSUDlUWEhKSUEmYW1wO1Q9QyZhbXA7VT1odHRwOi8vd3d3LmFtYXpvbi5jb20vZ3AvcmVkaXJlY3QuaHRtbC9yZWY9cGVfNTYxODBfMTE5MDEwODkwX3NlZl9waW50cnN0Lz9sb2NhdGlvbj1odHRwOi8vcGludGVyZXN0LmNvbS9BbWF6b24mdG9rZW49OUY1OEIzNjYyNThFMUE4QjUyNTlFOUJFRjM0ODJFMDIzNDFGNDJEMw==" target=_blank></A></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>
<P><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">...</SPAN><BR style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><BR style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(34,34,34); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">[Message clipped]  </SPAN><A style="TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px arial, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(17,85,204); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" class=vem href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=zq67myl17&Email=cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cHM6Ly9tYWlsLmdvb2dsZS5jb20vbWFpbC91LzAvP3VpPTImYW1wO2lrPTBiZGQxMDVhMzYmYW1wO3ZpZXc9bGcmYW1wO21zZz0xNDY1YmNiMmY3Y2NkMTE3" target=_blank>View entire message</A></P><DIV style="FLOAT: left; MARGIN-TOP: 10px"><SPAN id=ctl00_tdBanner1_Label1><DIV class=ColumnBanner><IMG border=0 hspace=0 alt="Sent from UltraMailer" align=baseline src="http://track.chanret.com/images/zq67myl17/cGtnLXNjaGVtZTQ4LW1haW50YWluZXJzQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn.jpg"></DIV></SPAN></DIV>