<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin-top:0in;
        margin-right:0in;
        margin-bottom:8.0pt;
        margin-left:0in;
        line-height:105%;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:#0563C1;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:#954F72;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
@page WordSection1
        {size:8.5in 11.0in;
        margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=EN-US link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;background:white'><b><i><span style='font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>THƯ NGỎ!</span></i></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Kính gửi:</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'> <b>QUÝ CÔNG TY</b></span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Lời đầu tiên, Công ty<b> </b>xin gửi tới Quý Khách Hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Là công ty chuyên về <b><i>THIẾT KẾ VÀ IN ẤN</i></b> chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý Doanh Nghiệp thông qua việc cung cấp những sản phẩm như sau:</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;color:#222222'>·</span><span style='font-size:7.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>         </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>B</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>rochure – </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>N</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>amecard – </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>C</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>atalogue – </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>B</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>ao thư – </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>P</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>hiếu thu – </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>T</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>em nhãn – </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>F</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>older – </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>T</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>úi giấy – </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>H</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>ộp quà tặng </span><span style='font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'>- </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'>L</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'>ịch tết  </span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>-  </span><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:black'>T</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:black'>hùng catton</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'> ………</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;color:#222222'>·</span><span style='font-size:7.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>         </span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>In KTS trên các chất liệu: Hiflet, PP, Decal, Backlit film …</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:Symbol;color:#222222'>·</span><span style='font-size:7.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>         </span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Nhận in gia công cho các đơn vị quảng cáo (Máy 4 màu: Khổ 52x72, 72x102)</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'> </span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Quý khách hàng quan tâm xin liên hệ: <b>08.6676 1496 ( Gặp Nhựt )</b></span><b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'> </span></b><b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'> </span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Quý khách.</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span lang=VI style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Chân thành cảm ơn sự lưu tâm của Quý khách hàng. Rất mong được hợp tác và phục vụ.</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span lang=VI style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>(<i>Thành thật xin lỗi nếu Email này làm phiền đến Qúy khách !)</i></span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Nam Nhựt – <i>Sales Department</i></span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Tell : </span><b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'>0934 11 09 88 – 0903 11 09 88</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:red'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Skype: <i> </i></span><i><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'>ekin_ma</span></i><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Email: </span><a href="mailto:namnhutma@gmail.com"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>namnhutma@gmail.com</span></a><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><b><span style='font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>CÔNG TY IN ẤN TRÍ NHÂN</span></b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'>Trụ sở chính    :  </span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Lầu 4, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1</span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'>Chi Nhánh       :  </span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>157/7 Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận,   Tp.HCM</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:red'>Xưởng SX      :<u>  </u></span><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>499/6/34 Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM</span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#222222'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal style='margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>Website: </span><a href="http://www.trinhangroup.com/" target="_blank"><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#1155CC'>www.trinhangroup.com</span></a><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";color:#222222'>           -      Hotline: <b><i>09.1508.8051</i></b></span><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p></div></body></html>