<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html style="margin:0 auto;">
<head style="margin:0 auto;"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" style="margin:0 auto;"></head>
<body id="mimemail-body" class="mail-" style="margin:0 auto;font-family:Arial;font-size:12px;text-align:center;">
    <div id="center" style="margin:0 auto;width:100%;float:left;">
      <div id="main" style="margin:0 auto;">
        <h2 style="margin:0 auto;">Обществените поръчки - уникален достъп  
и управление</h2>
<div style="margin:0 auto;">
<h2 style="text-align:left;margin:0 auto;"> </h2>
<p style="margin:0 auto;"> </p>
<hr style="margin:0 auto;height:1px;border:1px solid gray;">
<p style="margin:0 auto;"> </p>
<p style="margin:0 auto;"> </p>
<h2 style="text-align:left;margin:0 auto;"><strong style="margin:0 auto;">Уникална по рода си  
услуга, свързана с Обществените  
поръчки</strong></h2>
<p style="text-align:left;margin:0 auto;"> </p>
<p style="text-align:left;margin:0 auto;"> </p>
<p style="text-align:left;margin:0 auto;">Имаме удоволствието да Ви  
представим един изцяло нов продукт за  
Българския пазар, изграден на базата на  
интуитивна технология.</p>
<p style="text-align:left;margin:0 auto;">На нашия сайт ще откриете  
всички актуални процедури, провеждани по  
Закона за обществените поръчки, свързани  
в удобен вид с налични преписки в  
Комисията за защита на конкуренцията и  
респективно, образувани дела във  
Върховния административен съд.</p>
<p style="text-align:left;margin:0 auto;">Убедени сме, че  
най-важното нещо е своевременно  
получената и систематизирана информация.  
Мнозинството от нас сме се сблъсквали с  
проблема при интерес в дадена поръчка, да  
проследяваме има ли жалба в Комисията за  
защита на конкуренцията или Върховния  
административен съд, на какъв етап е тя и  
същевременно ежедневно да следим  
публикуван ли е акт по жалбата и какъв е  
той. Това беше една от основните причините  
да създаден настоящата информационна  
платформа, на която да бъдат обединени на  
едно място всички, обстоятелства касаещи  
дадена обществена поръчка и своевременно  
да бъдете информирани по определен начин  
за промяна в хода на дадено производство  
по нея.</p>
<p style="text-align:left;margin:0 auto;">             
Участието в обществени поръчки все още е  
свързано с несигурност от кандидатите за  
изпълнението им. Това беше другата  
причина за създаването на настоящата  
информационна борса – да подтикнем и  
подпомогнем потенциалните кандидати да  
участват в обществени поръчки, а така също  
и да засилим конкуренцията на пазара.</p>
<p style="text-align:left;margin:0 auto;">             
            Към  
днешна дата Изпълнителите на обществени  
поръчки в Република България са едва 18451  
броя, а същевременно обема на сключените с  
тях договори за 5 години –  
26 546 348 717, 26 лв. без ДДС.</p>
<p style="text-align:left;margin:0 auto;">             
Искрено се надяваме да сме Ви  
заинтригували и това да Ви подтикне с  
помощта на нашите услуги да развиете  
успешно Вашите пазарни интереси.</p>
<p style="margin:0 auto;"> </p>
<table border="0" style="margin:0 auto;border-collapse:collapse;width:100%;"><tbody style="margin:0 auto;border-top:none;">
<tr style="margin:0 auto;">
<td style="margin:0 auto;"><strong style="margin:0 auto;">Какво предлагаме на настоящи  
Възложители по Закона за обществените  
поръчки:</strong></td>
<td style="margin:0 auto;"><strong style="margin:0 auto;">Какво предлагаме на настоящи и  
бъдещи Изпълнители по Закона за  
обществените поръчки:</strong></td>
</tr>
<tr style="margin:0 auto;">
<td style="margin:0 auto;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="432" width="261" style="margin:0 auto;border-collapse:collapse;width:100%;"><tbody style="margin:0 auto;border-top:none;"><tr style="margin:0 auto;">
<td valign="top" width="442" style="margin:0 auto;">
<ul style="margin:0 auto;">
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Богата база   данни с обявени  
процедури от Доставчици на стоки и услуги  
в България;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Индивидуални   шаблони за търсене –  
зададени според личните Ви нужди;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Получаване   на интересуващата Ви  
информация на електронна поща, според  
създадените от Вас   шаблони;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Следим   вместо Вас информация от КЗК  
и ВАС, свързана в удобен вид към касаещата  
я   процедура;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Изчерпателна   статистика за  
проведени процедури по Възложител,  
конкретно сключени договори   по  
Изпълнител и още много други;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Консултации   във връзка с  
провежданите процедури, както и  
процесуално представителство –   по Ваша  
Заявка;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Маркетингово   проучване по зададени  
от Вас критерии – по Ваша Заявка;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Възможност   за публикуване на Ваша  
процедура, за доставки и услуги под  
праговете на   Закона за обществените  
поръчки;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Екипът ни е   на Ваше разположение по  
всяко време на денонощието, без почивен  
ден;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Получавате   услуга без аналог на  
пазара на изключително атрактивна  
цена;</em></li>
</ul>
</td>
</tr></tbody></table>
</td>
<td style="margin:0 auto;">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:0 auto;border-collapse:collapse;width:100%;"><tbody style="margin:0 auto;border-top:none;"><tr style="margin:0 auto;">
<td valign="top" width="447" style="margin:0 auto;">
<ul style="margin:0 auto;">
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Богата база   данни с обявени  
процедури в България, както от  
Възложители по ЗОП така и от   трети  
лица;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Индивидуални   шаблони за търсене –  
зададени според личните Ви нужди;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Получаване   на интересуващата Ви  
информация на електронна поща, според  
създадените от Вас   шаблони;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Следим   вместо Вас процедурите на  
Възложителите по ЗОП и всяко тяхно  
публично действие   свързано с това;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Обективна   информация от КЗК и ВАС,  
свързана в удобен вид към касаещата я  
процедура;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Изчерпателна   статистика за  
проведени процедури по Възложител,  
конкретно сключени договори   по  
Изпълнител и още много други;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Консултации   във връзка с  
провежданите процедури, както и  
процесуално представителство –   по Ваша  
Заявка;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Маркетингово   проучване на  
конкурентните фирми по зададени от Вас  
критерии – по Ваша   Заявка;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Възможност   за публикуване на Ваша  
собствена процедура, с цел откриване на    
най-благоприятните условия за Вашия  
бизнес;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Екипът ни е   на Ваше разположение по  
всяко време на денонощието, без почивен  
ден;</em></li>
<li style="margin:0 auto;list-style-image:url('img/bullet-collapsed.png');"><em style="margin:0 auto;">Получавате   услуга без аналог на  
пазара на изключително атрактивна  
цена;</em></li>
</ul>
</td>
</tr></tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<p style="margin:0 auto;"> </p>
<p style="margin:0 auto;"><em style="margin:0 auto;">             
<strong style="margin:0 auto;">Ако сме Ви заинтригували, моля  
посетете: </strong></em><strong style="margin:0 auto;"><em style="margin:0 auto;"><a href="http://www.triniti-soft.com/en/simplenews/statistics/click?p=eNoBXVwwov9zOjg1Olwi0-DdPsEOQb1TqgajhPrU8IokOPm7uJnzJXp5QDL0VzqkOtyI80SD5uO3MugOZH5_M3SH-S-D3F9MLWi9SDfR7pgwpb3-RNhSjeq1OKZTfobbCf5tRVwiO7SLL8Q,&h=eNortjI2slIyN0pNNbU0srA0TDJLNTYztEyxNDYwMDQ1NU5JMTc1MFayBlwwy0UJpg,," style="margin:0 auto;text-decoration:none;color:#2E4A6E;">www.tenders-bg.com</a>  
и се възползвайте от предлаганите от нас  
услуги – с безплатен 20 дневен, тестов  
период.</em></strong></p>
<p style="margin:0 auto;"> </p>
<p style="margin:0 auto;"><br style="margin:0 auto;">Съгласно Закона за електронната  
търговия този мейл е непоискано търговско  
съобщение. Вашият адрес е взет от  
публичното интернет пространство.<br style="margin:0 auto;"> Ако  
не искате да получавате писма от нас моля  
кликнете тук</p>
<p style="margin:0 auto;"><img src="cid:fa149fbf6e987765063efbe9d2fed6df@www.triniti-soft.com" height="1" width="1" style="margin:0 auto;"></p>
</div>
<img src="http://www.triniti-soft.com/en/simplenews/statistics/view?p=eNoBP1wwwP9zOjU1Olwi0-DdPsEOQb1TqgajhPrU8IokOPm7uJnzJXp5QDL0VzqkOtyI80SD5uO3MugOZH5_M3SH-S-D3FwiO_E9H_s,&h=eNortjI2slIyTEs2MTM2TklNNrFIMzIyNUw1NEpJMzA0T0xLMjA0sFCyBlww2jgKeg,," width="1" height="1" style="margin:0 auto;"><p class="newsletter-footer" style="margin:0 auto;"><a href="http://www.triniti-soft.com/bg/newsletter/confirm/remove/2d482e3a93532067t136" style="margin:0 auto;text-decoration:none;color:#2E4A6E;">Unsubscribe  
from this newsletter</a></p>

      </div>
    </div>
  </body>
</html>