Zakładanie spółek cypryjskich przez wiodącą firmę na Cyprze od 345 EUR

Franciszka Jaworska noreply at trustimg39ja.com
Tue Sep 11 17:32:13 UTC 2012


Zakładanie spółek cypryjskich przez wiodącą firmę na Cyprze od 345 EUR
Przejdź do wersji HTML aby uzyskać lepszy widok / Rezygnuję z otrzymywania – Kliknij tutaj aby zrezygnować z subskrypcji
Wysyłka sponsorowana – Przesłana przez osoby trzecie (przy wykorzystaniu ich własnych list mailingowych działających na zasadzie opt-in), zgodnie z umową zawartą z Grupą FBS. 
Ważna uwaga: Nie otrzymujemy odpowiedzi na ten adres e-mail. Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego adresu e-mail lub linków do strony widocznych poniżej.
 

Nasza Grupa na świecie
Fox 5 NY News, USA kanał TV - 30' program o Cyprze – nasz Prezes w panelu 
Fox 5 NY News, USA kanał TV – profil naszej Grupy 
Referencje i rekomendacje dla naszej Grupy od Banków i Klientów
Skontaktuj się z naszymi biurami
Skontaktuj się z naszym biurem cypryjskim 
Skontaktuj się z naszym biurem maltańskim 
Skontaktuj się z naszym biurem na Seszelach 
Skontaktuj się z Officespace na Cyprze 
Opłaty i inne ważne linki
Opłaty – dotyczące spółki cypryjskiej: za założenie (345 EUR) i roczne 
Opłaty – dotyczące spółki maltańskiej: za założenie (345 EUR) i roczne 
Cypr i Malta – prezentacja struktur korporacyjnych przedstawiona przez naszego Prezesa na Konferencji Zarządzania Majątkiem Shorex 
Linki do naszych stron internetowych
Focus Business Services – strona cypryjska 
Focus Business Services – strona maltańska 
Focus Business Services – strona poświęcona Seszelom 
Officespace w Nikozji - strona cypryjskiego oddziału Officespace 
"Zoptymalizowane podatkowo" struktury cypryjskie i maltańskie (zatwierdzone przez UE i OECD, umieszczone na „białych listach”, ustroje podatkowe), dzięki którym będziesz w stanie zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe zgodnie z prawem przy wszystkich rodzajach działalności; zapewniamy pełną dyskrecję.
Kompleksowy Pakiet zakładanie spółek w cenie 345 EURO (rejestracja spółki, założenie rachunku bankowego, rejestracja do celów VAT i podatkowych) oraz najbardziej konkurencyjne i jasno określone opłaty roczne za obsługę w tym sektorze, ustalane na poziomie cen na rynku lokalnym, bez różnicowania cen w odniesieniu do klientów zagranicznych. Bez ukrytych opłat i nieprzyjemnych niespodzianek.
Spółka cypryjska – wybierz język:


Spółka maltańska – wybierz język:
Przez wiodącą i cenioną Grupę oferującą usługi korporacyjne, podlegającą prawu UE i oferującą wszystkie usługi niezbędne do prowadzenia spółki i spełnienia wszelkich wymogów prawa miejscowego. Grupa FBS jest liderem pośród spółek zajmujących się rejestracją firm na Cyprze i Malcie, posiadającym profesjonalne biura na miejscu i 75-osobowy zespół profesjonalistów w obydwu jurysdykcjach. 
Nowe konkurencyjne opłaty za obsługę „zoptymalizowanych podatkowo” struktur cypryjskich i maltańskich – dostępnych legalnie dla Klientów międzynarodowych z UE w celu zmniejszenia płaconych przez nich podatków (międzynarodowy odpływ podatków) oraz zwiększenia przepływów pieniężnych i rentowności inwestycji: 
Opłata za założenie spółki cypryjskiej lub spółki maltańskiej (uwzględnia wszystkie czynności niezbędne do utworzenia spółki przed i po rejestracji) @ 345 EUR – pakiet all-inclusive. Opłata za założenie spółki cypryjskiej / spółki maltańskiej, uwzględnia rejestrację do celów VAT i innych podatków oraz założenie rachunku bankowego. Biuro wirtualne od 37,50 EUR miesięcznie, biuro z obsługą od 249 EUR za stanowisko. Opłaty – dotyczące spółki cypryjskiej: za założenie (345 EUR) i roczne / Opłaty – dotyczące spółki maltańskiej: za założenie (345 EUR) i roczne.

Rodzaje spółek legalnie czerpiących korzyści podatkowe: 
spółki posiadające inwestycje portfelowe zwolnione z podatku

międzynarodowe spółki holdingowe minimalizujące odpływ podatków

międzynarodowe spółki handlowe obracające wszelkimi towarami i usługami – w celu zmniejszenia lub wyeliminowania podatku

spółki otrzymujące prowizje opodatkowane według niskiej lub zerowej stawki podatku

spółki posiadające nieruchomości w celu maksymalizacji korzyści z własności i ograniczenia podatków

spółki zarządzające prawami autorskimi / własności intelektualnej wykorzystujące możliwości w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dla zmniejszenia odpływu podatków

wykorzystujące możliwości w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dla zmniejszenia odpływu podatków

spółki rekrutacyjne i zatrudniające pracowników w celu ograniczenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

fundusze inwestycyjne (regulowane i nieregulowane) w celu ograniczenia podatków i kosztów

firmy z rynków walutowych (regulowane) w celu ograniczenia podatków

operatorzy gier losowych w internecie (uzyskiwanie pozwoleń i usługi specjalistyczne)

Referencje i rekomendacje dla naszej Grupy od Banków i Klientów
Fox 5 NY News, amerykański kanał TV – profil naszej Grupy
Klienci z każdego kraju i prowadzący dowolną działalność mogą uzyskać znaczne korzyści dzięki cypryjskim i maltańskim strukturom korporacyjnym – najniższe stawki podatków w UE i najbardziej korzystne przepisy podatkowe w UE –oraz zachować znaczną część swoich zobowiązań podatkowych – włączając firmy z branż wymienionych powyżej, lecz nie tylko.
Cypr i Malta wprowadziły najkorzystniejsze zasady opodatkowania w całej UE. Na Cyprze spółki płacą podatek dochodowy według stawek 0% - 10%, w zależności od struktury, na Malcie efektywna stawka podatku wynosi 5%, a nawet 0% dla niektórych struktur). Te kraje oferują legalnie w UE, zgodnie z dyrektywami unijnymi, rozwiązania niekwalifikowane jako zagraniczne (offshore) dla klientów międzynarodowych, począwszy od małych, nowo powstałych firm z małym budżetem, po ponadnarodowe korporacje. 
Zarówno Cypr, jak i Malta ma bardzo rozbudowaną i bardzo korzystną sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Te kraje nie są uznawane za jurysdykcje zagraniczne (offshore). W rezultacie oba zostały umieszczone a „białych listach” zarówno UE, jak i OECD.
Koszt założenia spółki i prowadzenia przez nią działalności na Cyprze i Malcie jest całkiem niski i bardzo atrakcyjny w porównaniu z prawie wszystkimi państwami członkowskimi UE.
Jesteśmy jednym z najlepiej znanych i największych dostawców usług specjalistycznych i obsługi biznesu na Cyprze i Malcie. Możemy zapewnić Państwu wszystkie usługi potrzebne do założenia i prowadzenia spółek na Cyprze i Malcie (jak również w Wielkiej Brytanii i na Seszelach).
Jesteśmy jedyną firmą oferującą naprawdę pełnowartościowe biura. Zatrudniamy 75 specjalistów zarówno na Cyprze, jak i na Malcie, zapewniających na miejscu wszystkie niezbędne usługi.
Opłaty roczne i miesięczne:
Stałe opłaty za pełną obsługę / stałe opłaty roczne już od 495 euro. Skontaktuj się z nami, żeby rozpocząć postępowanie. Wyślij e-mail do naszego Biura Cypryjskiego lub Biura Maltańskiego, za pomocą formularza kontaktowego, lub zadzwoń pod numer +357 22 456363 (Cypr) / +356 23381000 (Malta).
Fizyczne biura z obsługą w centrum stolicy oraz usługi biura wirtualnego po bardzo konkurencyjnych cenach – wirtualne biuro już od 37,50 euro miesięcznie, biura z obsługą od 249 euro za stanowisko.
Przewiń niżej, żeby poznać więcej szczegółów. 

 
Jeśli chcą Państwo sprawdzić, czy spółka cypryjska (struktura korporacyjna) jest odpowiednia dla Państwa działalności / planów, prosimy zapoznać się z informacjami podanymi poniżej: 
Profil FBS przedstawiony 25 mln widzów biznesowych przez kanał FOX 5 News Channel (Nowy Jorki) można zobaczyć tutaj w języku angielskim, rosyjskim lub greckim .
Cypryjskie i maltańskie struktury korporacyjne w międzynarodowym planowaniu podatkowym – prezentacja PowerPoint przedstawiona przez naszego Prezesa na Konferencji Zarządzania Majątkiem Shorex w Genewie w grudniu 2010 r. – możesz zobaczyć ją tutaj.

Zastosowanie spółek cypryjskich

Cypryjskie struktury podatkowe

Zalety cypryjskiego systemu podatkowego

Zastosowanie spółek maltańskich 
Maltańskie struktury podatkowe

Zalety maltańskiego systemu podatkowego 
Specjalna 30-minutowa audycja poświęcona Cyprowi jako Międzynarodowemu Centrum Biznesowemu (obejrzana przez 25 mln widzów biznesowych) z udziałem FBS jest dostępna tutaj. W audycji znalazł się krótki 60-sekundowy profil naszej Firmy, które można zobaczyć tutaj w języku angielskim, rosyjskim lub greckim. Prezes Grupy FBS Group udzielił wywiadu (wraz z członkami cypryjskiego rządu) jako przedstawiciel cypryjskiego Sektora Biznesu Międzynarodowego.

 
Focus Business Services – Opłaty
Ceny podane poniżej mają charakter orientacyjny i dotyczą głównie małych spółek z niewielką liczbą transakcji i niską wartością zysku / aktywów. W celu uzyskania pełnej oferty dla danego klienta prosimy o kontakt.
Te usługi są oferowane przez nasze własne biura na Cyprze, Malcie i w Wielkiej Brytanii. Dzięki standaryzacji pracy, nowoczesnym technologiom i sprawdzonej infrastrukturze możemy świadczyć elastyczne usługi profesjonalne po niezwykle konkurencyjnych cenach. Jesteśmy jednym z największych i najlepiej znanych dostawców usług specjalistycznych i dla biznesu na Cyprze i Malcie.

 
Opłaty za założenie spółki – Cypr / Malta / W. Brytania 
1. 345 EUR – pakiet usług niezbędnych w celu założenia spółki cypryjskiej lub maltańskiej (jednakowa cena) 
- zawiera czynności w zakresie zawiązania spółki, założenia rachunku bankowego i rejestracji do celów VAT.
2. 250 euro: założenie spółki brytyjskiej 
3. 1.650 euro: pakiety dla W. Brytanii
- zawiera czynności w zakresie zawiązania spółki, założenia rachunku bankowego i rejestracji do celów VAT.

 

 
Opłaty roczne - Cypr / Malta / W. Brytania 
1. 1,450 euro: Cypr – pełne opłaty roczne 
2. 1,950 euro: Malta – pełne opłaty roczne 
3. 2,950 euro: W. Brytania – pełne opłaty roczne
  Pełne opłaty roczne zawierają następujące usługi: sekretarza spółki, siedziba z odbieraniem i przekazywaniem poczty, nominalny wspólnik, członkowie zarządu, pełne wsparcie księgowe i podatkowe, sporządzanie i składanie sprawozdań rocznych i zeznań podatkowych, w tym rocznych.
 


Opłaty za korzystanie z Wirtualnego Biura - Cypr / Malta 
1. 37.50 euro miesięcznie (450 rocznie): linie telefoniczne i faksowe
- Dedykowana linia telefoniczna i faksowa, na której połączenia są odbierane w imieniu spółki lub jej funkcjonariuszy.
- Indywidualne komunikaty telefoniczne i przekazywanie wiadomości. 
- Adres biznesowy i przekazywanie poczty wliczone w Opłaty Roczne.
- Uwaga: ta opcja jest przeznaczona dla spółek z niskimi obrotami/wolumenami transakcji.

   
2. 79.00 euro miesięcznie (950 rocznie):Pełna Usługa Wirtualnego Biura
- Oprócz dedykowanej linii telefonicznej i faksowej, o których mowa powyżej, usługa adresu biznesowego w nieoznakowanym Biurze z Obsługą w prestiżowym budynku w Alei Arcybiskupa Makariosa w samym sercu Centralnej Dzielnicy Biznesowej Nikozji!
- W cenie odbiór i przekazywanie poczty oraz przyjmowanie gości i zarządzanie gośćmi przez profesjonalnych pracowników recepcji i menedżera.


Opłaty za fizyczne Biuro z Obsługą – Cypr
Poniżej przedstawiono nową ofertę usługi biura z obsługą. Zawiera ona: 
Fizyczne biuro z obsługą w centrum stolicy przy bardzo konkurencyjnych stawkach, już od 249 euro za stanowisko 

Pierwszy miesiąc bezpłatnie przy co najmniej 3-miesięcznym najmie!

Pierwsze dwa miesiące bezpłatnie przy co najmniej 6-miesięcznym najmie!

10% rabat przy najmie długoterminowym

30 minut wideokonferencji HD bezpłatnie CODZIENNIE (pod warunkiem zarezerwowania z 24-godzinnym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem dostępności i ustaleń z personelem centrum biznesowego)

1 bezpłatna wydzielona linia telefoniczna na biuro 
Bezpłatne znaki na drzwiach biura (z nazwą firmy klienta) 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o przekazanie swoich wymagań, a oddzwonimy, albo prosimy do nas zadzwonić pod numer +357 2226-8300 lub wysłać e-mail.
Ważne:Nasze centrum biurowe oferuje skuteczne rozwiązanie awaryjne. Dzięki własnemu generatorowi energii elektrycznej i urządzeniom podtrzymującym zapewniamy Państwa firmie możliwość działania bez zakłóceń powodowanych przez przerwy w dostawach energii, które obecnie zdarzają się na Cyprze.

***W celu uzyskania pisemnej oferty cenowej prosimy o kontakt e-mailem lub telefonicznie +357 22 456363 ***
Kilka słów o naszej Grupie
Grupa Focus Business Services Group (założona pod tą nazwą w 1998 r.) ma wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Na jej czele stoi Aris Kotsomitis, uznany wiodący doradca podatkowy specjalizujący się w podatkach w wymiarze międzynarodowym. Nasze specjalistyczne usługi międzynarodowe świadczymy z naszej centrali na Cyprze oraz dysponujących pełną obsadą kadrową biur i placówek na Malcie, Seszelach, w Atenach i Salonikach, jak również przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii.
Jesteśmy jednym z najlepiej znanych i największych dostawców usług specjalistycznych i obsługi biznesu na Cyprze i Malcie. Możemy zapewnić Państwu wszystkie usługi potrzebne do założenia i prowadzenia spółek na Cyprze i Malcie (jak również w Wielkiej Brytanii i na Seszelach).
Grupa oferuje również powierzchnię biurową z obsługą w centrum Nikozji (Cypr) i usługi biur wirtualnych (Cypr, Malta i Wielka Brytania). Zapewniamy pełną obsługę firm dla klientów, którzy chcą uzyskać fizyczną (i wirtualną) obecność swoich cypryjskich spółek. Officespace prowadzi najbardziej prestiżowy i najlepiej zarządzany obiekt biurowy na wyspie, udostępniający biura z obsługą wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne. W ramach oferty fizycznego biura z obsługą i całościowej usługi biura wirtualnego. 

***Prosimy zapoznać się z poniższymi ważnymi informacjami od Focus Business Services Group ("FBS")***
Specjalna 30-minutowa audycja poświęcona Cyprowi jako Międzynarodowemu Centrum Biznesowemu (obejrzana przez 25 mln widzów biznesowych) z udziałem FBS jest dostępna tutaj. W audycji znalazł się krótki 60-sekundowy profil naszej Firmy, które można zobaczyć tutaj w języku angielskim, rosyjskim lub greckim . Prezes Grupy FBS Group udzielił wywiadu (wraz z członkami cypryjskiego rządu) jako przedstawiciel cypryjskiego Sektora Biznesu Międzynarodowego.
FBS MaltaW dniu 1 lutego 2011 r. FBS Malta obchodzi 1. Rocznicę działalności. Nasze biura znajdują się teraz w Strand Towers przy Strandzie w Silemie i są zarządzane przez trzech partnerów lokalnych wspomaganych przez innych specjalistów. Nasze Biuro Maltańskie specjalizuje się w zakładaniu, zarządzaniu i prowadzeniu maltańskich struktur korporacyjnych oraz w świadczeniu usług profesjonalnych w pełnym zakresie dla klientów międzynarodowych, którzy chcą legalnie zoptymalizować swoją sytuację podatkową. Oprócz standardowych usług dostępnych w całej Grupie FBS, Biuro Maltańskie oferuje specjalistyczne usługi w zakresie rejestracji jachtów i statków, obsługi profesjonalnych funduszy inwestycyjnych ooraz obsługiinternetowych gier losowych.
OfficeSpaceOfficeSpace spółka z naszej Grupy, oferuje pełną obsługę spółek zakładanych dla klientów, którzy chcą uzyskać fizyczną (i wirtualną) obecność swoich cypryjskich spółek. Officespace prowadzi najbardziej prestiżowy i najlepiej zarządzany obiekt biurowy na wyspie, udostępniający biura z obsługą wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne. W ramach oferty fizycznego biura z obsługą i całościowej usługi biura wirtualnego. FBS uruchomił nowy supernowoczesny system wideokonferencyjny HD, zainstalowany przez Alcatel-Lucent i obejmujący wszystkie biura FBS. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy przewinąć w dół.


Dodatkowe linki
1. Informacje kontaktowe Grupy – Cypr (adres, e-mail, strona internetowa) – kliknij  tutaj.
2. Informacje kontaktowe Grupy – Malta (adres, e-mail, strona internetowa) (adres, e-mail, strona internetowa) – kliknij tutaj.
3. Referencje banków i klientów dla Focus Business Services Group – kliknij tutaj. 
4. Prezentacja usług i pakietów – kliknij tutaj. 
5. Profil FBS, przedstawiony 25 mln widzów biznesowych przez kanał FOX 5 News Channel (Nowy Jork) – kliknij tutaj, żeby obejrzeć w języku angielskim, rosyjskim lub greckim. 
6. Cypryjskie i maltańskie struktury korporacyjne w międzynarodowym planowaniu podatkowym – prezentacja PowerPoint przedstawiona przez naszego Prezesa na Konferencji Zarządzania Majątkiem Shorex w Genewie w grudniu 2010 r. – zobacz tutaj.
7. Usługi wirtualnego biura na Cyprze, Malcie i w Wielkiej Brytanii już od 37,50 euro miesięcznie – szczegóły zobacz tutaj.
8. Biura z obsługą w centrum Nikozji (Cypr) – zobacz tutaj.


 
Jeśli nie chcesz otrzymywać Biuletynu w przyszłości, powiadom nas przez ten link.

Zakładanie spółek cypryjskich – skontaktuj się z naszym biurem cypryjskim 

Zadzwoń

Wyślij e-mail

Zamów ofertę cenową


Zakładanie spółek maltańskich – skontaktuj się z naszym biurem maltańskim 

Zadzwoń

Wyślij e-mail

Zamów ofertę cenową


Założenie spółki na Seszelach – Skontaktuj się z naszym biurem na Seszelach 

Zadzwoń

Wyślij e-mail

Zamów ofertę cenową


Biura z Obsługą / Wirtualne Biura Skontaktuj się z naszym Centrum Biznesowym 

Zadzwoń

Wyślij e-mail

Zamów ofertę cenowąCypr (centrala) 

Globalna Nowa Działalność - Sprzedaż / Służby Pomocnicze 

Severis House
9, Archbishop Makarios III Avenue
P O Box 22784
1524 Nicosia
Cyprus

Tel: +(357) 22456363
Faks: +(357) 22668180
E-mail: Pytania
Internet: FBS CyprMalta

Strand Towers, Floor 2
36, The Strand
P O Box 84
SLM 1022 Sliema
Malta 

Tel: +(356) 23381000
Faks: +(356) 23381111
E-mail: Pytania
Internet: FBS Malta Wielka Brytania

Amadeus House
Floral Street
London WC2E 9DP
UK 

Tel: +(44) 2034022123
Faks: +(44) 2078126495
E-mail: Pytania
Inne jurysdykcje

Seszele
Biura z pełną obsadą na Seszelach

Tel: +(357) 22456363
Faks: +(357) 22668180
E-mail: Pytania
Internet: FBS Seszele

Grecja
Biura z pełną obsadą w Atenach i Salonikach 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-vim-maintainers/attachments/20120911/71ed3f73/attachment.html>


More information about the pkg-vim-maintainers mailing list