[pkg-wine-party] [SCM] Debian Wine packaging branch, wheezy, updated. wine-1.4-7-302-gb61b690

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Sun Jun 17 20:04:25 UTC 2012


The following commit has been merged in the wheezy branch:
commit 989118daf65b2e6ce7072f3bcff5c5e1c82a0c09
Author: Morten Rønne <morten.roenne at tdcadsl.dk>
Date:  Sat Mar 31 10:51:56 2012 +0200

  po: Updated Danish translation.
  (cherry picked from commit 4f60ddceb1baa1b923c4405cfae5389b6e11ab6e)

diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 88145dc..a9f6798 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -22,7 +22,7 @@ msgid ""
 "To install a new program from a floppy disk, CD-ROM drive, or your hard "
 "drive, click Install."
 msgstr ""
-"For at installere et nyt program fra en diskette, CD-Rom-drev, eller din "
+"For at installere et nyt program fra en diskette, Cdrom-drev, eller din "
 "harddisk, skal du klikke på Installer."
 
 #: appwiz.rc:59
@@ -40,7 +40,6 @@ msgstr ""
 "listen, og klik på Rediger / Fjern."
 
 #: appwiz.rc:64
-#, fuzzy
 msgid "&Support Information"
 msgstr "&Support information"
 
@@ -580,13 +579,11 @@ msgid "&Hue:"
 msgstr "&Intensitet:"
 
 #: comdlg32.rc:290
-#, fuzzy
 msgctxt "Saturation"
 msgid "&Sat:"
 msgstr "&Farvemætning:"
 
 #: comdlg32.rc:292
-#, fuzzy
 msgctxt "Luminance"
 msgid "&Lum:"
 msgstr "&Lysstyrke:"
@@ -777,7 +774,6 @@ msgid "&Open"
 msgstr "&Åbn"
 
 #: comdlg32.rc:481
-#, fuzzy
 msgid "File name:"
 msgstr "&Filnavn:"
 
@@ -934,13 +930,12 @@ msgid "Unreadable Entry"
 msgstr "Ulæselig Post"
 
 #: comdlg32.rc:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This value does not lie within the page range.\n"
 "Please enter a value between %1!d! and %2!d!."
 msgstr ""
-"Denne værdi ligger ikke indenfor sideområde.\n"
-"Indtast en værdi mellem %d og %d."
+"Denne værdi ligger ikke indenfor side antallet.\n"
+"Indtast en værdi mellem %1!d! og %2!d!."
 
 #: comdlg32.rc:56
 msgid "The 'from' entry cannot exceed the 'to' entry."
@@ -1000,9 +995,8 @@ msgstr ""
 "en og prøv igen."
 
 #: comdlg32.rc:137
-#, fuzzy
 msgid "Select a font size between %1!d! and %2!d! points."
-msgstr "Vælg en skriftstørrelse mellem %d og %d punkter."
+msgstr "Vælg en skriftstørrelse mellem %1!d! og %2!d! punkter."
 
 #: comdlg32.rc:138 ieframe.rc:32
 msgid "&Save"
@@ -1291,17 +1285,16 @@ msgstr "Ustruktureret adresse"
 
 #: crypt32.rc:51
 msgid "S/MIME Capabilities"
-msgstr ""
+msgstr "S/MIME muligheder"
 
 #: crypt32.rc:52
 msgid "Prefer Signed Data"
-msgstr ""
+msgstr "Foretræk signeret data"
 
 #: crypt32.rc:53 cryptdlg.rc:31
-#, fuzzy
 msgctxt "Certification Practice Statement"
 msgid "CPS"
-msgstr "CPU"
+msgstr "CPS"
 
 #: crypt32.rc:54 cryptdlg.rc:32
 msgid "User Notice"
@@ -1612,7 +1605,6 @@ msgid "Query Pending"
 msgstr ""
 
 #: crypt32.rc:131 cryptui.rc:92
-#, fuzzy
 msgid "Certificate Trust List"
 msgstr "Certifikat tillidsliste"
 
@@ -1825,10 +1817,9 @@ msgid "Subject Type="
 msgstr ""
 
 #: crypt32.rc:192
-#, fuzzy
 msgctxt "Certificate Authority"
 msgid "CA"
-msgstr "A"
+msgstr "CA"
 
 #: crypt32.rc:193
 msgid "End Entity"
@@ -2042,16 +2033,15 @@ msgstr "Organisation="
 
 #: cryptdlg.rc:36
 msgid "Notice Number="
-msgstr ""
+msgstr "Notits nummer="
 
 #: cryptdlg.rc:37
 msgid "Notice Text="
-msgstr ""
+msgstr "Notits tekst="
 
 #: cryptui.rc:177 cryptui.rc:232 inetcpl.rc:43
-#, fuzzy
 msgid "General"
-msgstr "General fiasko\n"
+msgstr "Generel fejl"
 
 #: cryptui.rc:188
 msgid "&Install Certificate..."
@@ -2063,7 +2053,7 @@ msgstr "Udstedererklæring"
 
 #: cryptui.rc:197
 msgid "&Show:"
-msgstr "Vi&s"
+msgstr "Vi&s:"
 
 #: cryptui.rc:202
 msgid "&Edit Properties..."
@@ -2074,12 +2064,10 @@ msgid "&Copy to File..."
 msgstr "&Kopier til fil..."
 
 #: cryptui.rc:207
-#, fuzzy
 msgid "Certification Path"
 msgstr "Certificeringssti"
 
 #: cryptui.rc:211
-#, fuzzy
 msgid "Certification path"
 msgstr "Certificeringssti"
 
@@ -2154,7 +2142,7 @@ msgstr "Certifikatimporteringsguide"
 
 #: cryptui.rc:280
 msgid "Welcome to the Certificate Import Wizard"
-msgstr "Velkommen til certifikatimporteringsguiden."
+msgstr "Velkommen til certifikat importeringsguiden"
 
 #: cryptui.rc:283
 msgid ""
@@ -2188,7 +2176,6 @@ msgid "B&rowse..."
 msgstr "&Gennemse..."
 
 #: cryptui.rc:294
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Note: The following file formats may contain more than one certificate, "
 "certificate revocation list, or certificate trust list:"
@@ -2230,7 +2217,7 @@ msgstr "Færdiggører certifikat importeringsguiden"
 
 #: cryptui.rc:324
 msgid "You have successfully completed the Certificate Import Wizard."
-msgstr "Du har med success fuldført certifikat importeringsguiden."
+msgstr "Du har med succes fuldført certifikat importeringsguiden."
 
 #: cryptui.rc:326 cryptui.rc:440
 msgid "You have specified the following settings:"
@@ -2257,9 +2244,8 @@ msgid "&Advanced..."
 msgstr "&Avanceret..."
 
 #: cryptui.rc:345
-#, fuzzy
 msgid "Certificate intended purposes"
-msgstr "Certifikat bestemte formål"
+msgstr "Certifikat forventede brug"
 
 #: cryptui.rc:347 ieframe.rc:42 shell32.rc:40 shell32.rc:117 oleview.rc:56
 #: oleview.rc:58 oleview.rc:82 regedit.rc:63 taskmgr.rc:52 winefile.rc:45
@@ -2268,7 +2254,6 @@ msgid "&View"
 msgstr "&Vis"
 
 #: cryptui.rc:352
-#, fuzzy
 msgid "Advanced Options"
 msgstr "Avancerede indstillinger"
 
@@ -2297,7 +2282,6 @@ msgid "Welcome to the Certificate Export Wizard"
 msgstr "Velkommen til certifikateksporteringsguiden"
 
 #: cryptui.rc:373
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This wizard helps you export certificates, certificate revocation lists, and "
 "certificate trust lists from a certificate store to a file.\n"
@@ -2309,7 +2293,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "To continue, click Next."
 msgstr ""
-"Denne guide hjælper dig eksportere certifikater, certifikat "
+"Denne guide hjælper dig med at eksportere certifikater, certifikat "
 "tilbagekaldelseslister og certifikat troværdighedslister fra et "
 "certifikatlager til en fil.\n"
 "\n"
@@ -2341,7 +2325,6 @@ msgid "N&o, do not export the private key"
 msgstr "&Nej, eksporter ikke privatnøglen"
 
 #: cryptui.rc:396
-#, fuzzy
 msgid "&Confirm password:"
 msgstr "&Bekræft kodeord:"
 
@@ -2394,7 +2377,6 @@ msgid "Certificate"
 msgstr "Certifikat"
 
 #: cryptui.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Certificate Information"
 msgstr "Certifikat information"
 
@@ -2403,7 +2385,7 @@ msgid ""
 "This certificate has an invalid signature. The certificate may have been "
 "altered or corrupted."
 msgstr ""
-"Dette certifikat har et ugyldigt signatur. Certifikate kan have være ændret "
+"Dette certifikat har en ugyldig signatur. Certifikatet kan have være ændret "
 "eller beskadiget."
 
 #: cryptui.rc:30
@@ -2412,14 +2394,13 @@ msgid ""
 "trusted root certificate store."
 msgstr ""
 "Dette rodcertifikat er ikke troværdigt. For at have tillid til det, skal du "
-"tilføje det til dit systems troværdige rodcertifikatslager."
+"tilføje det til dit systems troværdige rodcertifikatlager."
 
 #: cryptui.rc:31
 msgid "This certificate could not be validated to a trusted root certificate."
 msgstr "Dette certifikat kunne ikke valideres til et troværdigt rodcertifikat."
 
 #: cryptui.rc:32
-#, fuzzy
 msgid "This certificate's issuer could not be found."
 msgstr "Dette certifikat's udsteder kunne ikke findes."
 
@@ -2453,15 +2434,15 @@ msgstr "Dette certifikat har et ugyldigt signatur."
 
 #: cryptui.rc:40
 msgid "This certificate has expired or is not yet valid."
-msgstr "Dette certifikat er udgået eller er endnu ikke gyldigt."
+msgstr "Dette certifikat er udløbet eller er endnu ikke gyldigt."
 
 #: cryptui.rc:41
 msgid "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
-msgstr "Dette certifikats gyldighedsperiode udgår af dens udsteder."
+msgstr "Dette certifikats gyldighedsperiode er længere end udsteders periode."
 
 #: cryptui.rc:42
 msgid "This certificate was revoked by its issuer."
-msgstr "Dette certifikat was tilbagekaldt af dens udsteder."
+msgstr "Dette certifikat er tilbagekaldt af dets udsteder."
 
 #: cryptui.rc:43
 msgid "This certificate is OK."
@@ -2488,7 +2469,6 @@ msgid "Extensions Only"
 msgstr "Kun udvidelser"
 
 #: cryptui.rc:49
-#, fuzzy
 msgid "Critical Extensions Only"
 msgstr "Kun kritiske udvidelser"
 
@@ -2509,12 +2489,10 @@ msgid "Valid from"
 msgstr "Gyldig fra"
 
 #: cryptui.rc:55
-#, fuzzy
 msgid "Valid to"
 msgstr "Gyldig til"
 
 #: cryptui.rc:56
-#, fuzzy
 msgid "Subject"
 msgstr "Emne"
 
@@ -2544,7 +2522,7 @@ msgstr "Beskrivelse"
 
 #: cryptui.rc:63
 msgid "Certificate Properties"
-msgstr "Certifikategenskaber"
+msgstr "Certifikat egenskaber"
 
 #: cryptui.rc:64
 msgid "Please enter an OID in the form 1.2.3.4"
@@ -2619,7 +2597,6 @@ msgid "The file format is not recognized. Please select another file."
 msgstr "Fil formatet er ikke genkendt. Vælg venligst en anden fil."
 
 #: cryptui.rc:83
-#, fuzzy
 msgid "Could not open "
 msgstr "Kunne ikke åbne "
 
@@ -2660,9 +2637,8 @@ msgid "Personal Information Exchange"
 msgstr ""
 
 #: cryptui.rc:96
-#, fuzzy
 msgid "The import was successful."
-msgstr "Importeringen var vellykket."
+msgstr "Importen var vellykket."
 
 #: cryptui.rc:97
 msgid "The import failed."
@@ -2686,7 +2662,7 @@ msgstr "Udstedt af"
 
 #: cryptui.rc:103
 msgid "Expiration Date"
-msgstr "Udløbelsesdato"
+msgstr "Udløbsdato"
 
 #: cryptui.rc:104
 msgid "Friendly Name"
@@ -2925,9 +2901,8 @@ msgid "Note: The private key for this certificate could not be opened."
 msgstr "Bemærk: Privatnøglen for dette certifikat kunne ikke blive åbnet."
 
 #: cryptui.rc:173
-#, fuzzy
 msgid "Note: The private key for this certificate is not exportable."
-msgstr "Bemærk: Privatnøglen for dette certifikat kan ikke eksporteres."
+msgstr "Bemærk: Den private nøgle for dette certifikat kan ikke eksporteres."
 
 #: devenum.rc:32
 msgid "Default DirectSound"
@@ -2946,7 +2921,6 @@ msgid "Default MidiOut Device"
 msgstr "Standard MidiOut Enhed"
 
 #: dinput.rc:40
-#, fuzzy
 msgid "Configure Devices"
 msgstr "Konfigurer enheder"
 
@@ -2955,63 +2929,54 @@ msgid "Reset"
 msgstr "Nulstil"
 
 #: dinput.rc:48
-#, fuzzy
 msgid "Player"
 msgstr "Afspiller"
 
 #: dinput.rc:49
-#, fuzzy
 msgid "Device"
 msgstr "Enhed"
 
 #: dinput.rc:50
-#, fuzzy
 msgid "Actions"
 msgstr "Handlinger"
 
 #: dinput.rc:51
-#, fuzzy
 msgid "Mapping"
 msgstr "Peger på"
 
 #: dinput.rc:53
-#, fuzzy
 msgid "Show Assigned First"
-msgstr "Vis tildelt først"
+msgstr "Vis tildelte først"
 
 #: dinput.rc:34
-#, fuzzy
 msgid "Action"
 msgstr "Handling"
 
 #: dinput.rc:35
-#, fuzzy
 msgid "Object"
 msgstr "&Objekt"
 
 #: dxdiagn.rc:25
-#, fuzzy
 msgid "Regional Setting"
 msgstr "Regional indstilling"
 
 #: dxdiagn.rc:26
 msgid "%1!u!MB used, %2!u!MB available"
-msgstr ""
+msgstr "%1!u!MB brugt, %2!d!MB ledig"
 
 #: gdi32.rc:25
 msgid "Western"
-msgstr "Vestlige"
+msgstr "Vestlig"
 
 #: gdi32.rc:26
 msgid "Central European"
-msgstr "Central europæer"
+msgstr "Central europæisk"
 
 #: gdi32.rc:27
 msgid "Cyrillic"
-msgstr "Syrisk"
+msgstr "Kyrillisk"
 
 #: gdi32.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Greek"
 msgstr "Græsk"
 
@@ -3037,7 +3002,7 @@ msgstr "Vietnamesisk"
 
 #: gdi32.rc:34
 msgid "Thai"
-msgstr "Thair"
+msgstr "Thai"
 
 #: gdi32.rc:35
 msgid "Japanese"
@@ -3045,7 +3010,7 @@ msgstr "Japansk"
 
 #: gdi32.rc:36
 msgid "CHINESE_GB2312"
-msgstr ""
+msgstr "Kinesisk GB2312"
 
 #: gdi32.rc:37
 msgid "Hangul"
@@ -3053,7 +3018,7 @@ msgstr "Hangul"
 
 #: gdi32.rc:38
 msgid "CHINESE_BIG5"
-msgstr ""
+msgstr "Kinesisk BIG5"
 
 #: gdi32.rc:39
 msgid "Hangul(Johab)"
@@ -3061,11 +3026,11 @@ msgstr ""
 
 #: gdi32.rc:40
 msgid "Symbol"
-msgstr ""
+msgstr "Symbol"
 
 #: gdi32.rc:41
 msgid "OEM/DOS"
-msgstr ""
+msgstr "OEM/DOS"
 
 #: gphoto2.rc:27
 msgid "Files on Camera"
@@ -3240,9 +3205,8 @@ msgid "&Toolbars"
 msgstr "Værk&tøjslinjer"
 
 #: ieframe.rc:46
-#, fuzzy
 msgid "&Standard bar"
-msgstr "&Statuslinje"
+msgstr "&Standardlinje"
 
 #: ieframe.rc:47
 msgid "&Address bar"
@@ -3261,7 +3225,6 @@ msgid "&About Internet Explorer"
 msgstr "&Om Internet Explorer"
 
 #: ieframe.rc:87
-#, fuzzy
 msgid "Open URL"
 msgstr "Åbn &link"
 
@@ -3274,7 +3237,6 @@ msgid "Open:"
 msgstr "Åbn:"
 
 #: ieframe.rc:67
-#, fuzzy
 msgctxt "home page"
 msgid "Home"
 msgstr "Hjem"
@@ -3288,26 +3250,22 @@ msgid "Address"
 msgstr "Adresse"
 
 #: ieframe.rc:78
-#, fuzzy
 msgid "Searching for %s"
-msgstr "Egenskaber for %s"
+msgstr "Søger efter %s"
 
 #: ieframe.rc:79
 msgid "Start downloading %s"
 msgstr "Start nedhentning %s"
 
 #: ieframe.rc:80
-#, fuzzy
 msgid "Downloading %s"
 msgstr "Henter %s"
 
 #: ieframe.rc:81
-#, fuzzy
 msgid "Asking for %s"
-msgstr "Spørger for %s"
+msgstr "Spørger efter %s"
 
 #: inetcpl.rc:46
-#, fuzzy
 msgid "Home page"
 msgstr "Startside"
 
@@ -3316,22 +3274,18 @@ msgid "You can choose the address that will be used as your home page."
 msgstr "Du kan vælge adressen der vil blive brugt som din startside."
 
 #: inetcpl.rc:50
-#, fuzzy
 msgid "&Current page"
 msgstr "Nuværende side"
 
 #: inetcpl.rc:51
-#, fuzzy
 msgid "&Default page"
 msgstr "Standard side"
 
 #: inetcpl.rc:52
-#, fuzzy
 msgid "&Blank page"
 msgstr "Blank side"
 
 #: inetcpl.rc:53
-#, fuzzy
 msgid "Browsing history"
 msgstr "Historik"
 
@@ -3344,7 +3298,6 @@ msgid "Delete &files..."
 msgstr "Slet &filer..."
 
 #: inetcpl.rc:57
-#, fuzzy
 msgid "&Settings..."
 msgstr "&Indstillinger..."
 
@@ -3411,12 +3364,10 @@ msgstr ""
 "identificere certifikatmyndigheder og udgivere."
 
 #: inetcpl.rc:111
-#, fuzzy
 msgid "Certificates..."
 msgstr "Certifikater..."
 
 #: inetcpl.rc:112
-#, fuzzy
 msgid "Publishers..."
 msgstr "Udgivere..."
 
@@ -3429,12 +3380,10 @@ msgid "Configure Wine Internet Browser and related settings"
 msgstr "Konfigurer Wine Internet Browser og relaterede indstillinger"
 
 #: inetcpl.rc:30
-#, fuzzy
 msgid "Security settings for zone: "
 msgstr "Sikkerhedsindstillinger for zone: "
 
 #: inetcpl.rc:31
-#, fuzzy
 msgid "Custom"
 msgstr "Brugerdefineret"
 
@@ -3443,7 +3392,6 @@ msgid "Very Low"
 msgstr "Meget lav"
 
 #: inetcpl.rc:33
-#, fuzzy
 msgid "Low"
 msgstr "&Lav"
 
@@ -3456,7 +3404,6 @@ msgid "Increased"
 msgstr "Øget"
 
 #: inetcpl.rc:36
-#, fuzzy
 msgid "High"
 msgstr "&Høj"
 
@@ -3473,7 +3420,6 @@ msgid "Subscript out of range"
 msgstr "Indekset er uden for rækkevidde"
 
 #: jscript.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Object required"
 msgstr "Objekt krævet"
 
@@ -3486,9 +3432,8 @@ msgid "Object doesn't support this property or method"
 msgstr "Objektet understøtter ikke denne egenskab eller metode"
 
 #: jscript.rc:31
-#, fuzzy
 msgid "Object doesn't support this action"
-msgstr "Objektet understøtter ikke denne egenskab eller metode"
+msgstr "Objektet understøtter ikke denne metode"
 
 #: jscript.rc:32
 msgid "Argument not optional"
@@ -3520,14 +3465,13 @@ msgstr "Kan ikke have 'break' udenfor en løkke"
 
 #: jscript.rc:39
 msgid "Can't have 'continue' outside of loop"
-msgstr "Kan ikke have 'continue' udenfor en løkke"
+msgstr "Kan ikke have «continue» udenfor en løkke"
 
 #: jscript.rc:40
 msgid "Label redefined"
 msgstr "Etiket omdefineret"
 
 #: jscript.rc:41
-#, fuzzy
 msgid "Label not found"
 msgstr "Etiket ikke fundet"
 
@@ -3545,7 +3489,7 @@ msgstr "Funktion forventet"
 
 #: jscript.rc:44
 msgid "'[object]' is not a date object"
-msgstr "'[objekt]' er ikke et dato objekt"
+msgstr "«[objekt]» er ikke et dato objekt"
 
 #: jscript.rc:46
 msgid "Object expected"
@@ -3557,19 +3501,17 @@ msgstr "Ulovlig tildeling"
 
 #: jscript.rc:48
 msgid "'|' is undefined"
-msgstr "'|' er ikke defineret"
+msgstr "«|» er ikke defineret"
 
 #: jscript.rc:49
 msgid "Boolean object expected"
 msgstr "Boolsk objekt forventet"
 
 #: jscript.rc:50
-#, fuzzy
 msgid "Cannot delete '|'"
-msgstr "Kan ikke slette '|'"
+msgstr "Kan ikke slette «|»"
 
 #: jscript.rc:51
-#, fuzzy
 msgid "VBArray object expected"
 msgstr "VBArray objekt forventet"
 
@@ -3586,9 +3528,8 @@ msgid "URI to be encoded contains invalid characters"
 msgstr "URI, der skal kodes indeholder ugyldige tegn"
 
 #: jscript.rc:54
-#, fuzzy
 msgid "URI to be decoded is incorrect"
-msgstr "URI, der skal kodes indeholder ugyldige tegn"
+msgstr "URI der skal afkodes er forkert"
 
 #: jscript.rc:56
 msgid "Array length must be a finite positive integer"
@@ -3664,7 +3605,7 @@ msgstr "Ugyldigt drev.\n"
 
 #: winerror.mc:106
 msgid "Can't delete current directory.\n"
-msgstr "Kan ikke slette valgte bibliotek.\n"
+msgstr "Kan ikke slette arbejdsmappe.\n"
 
 #: winerror.mc:111
 msgid "Not same device.\n"
@@ -3840,7 +3781,7 @@ msgstr "Anmodningen blev ikke accepteret.\n"
 
 #: winerror.mc:326
 msgid "Redirector paused.\n"
-msgstr "Redirector pauset.\n"
+msgstr "Omdirigering på pause.\n"
 
 #: winerror.mc:331
 msgid "File exists.\n"
@@ -3984,7 +3925,7 @@ msgstr "Ingen Børn at vente på.\n"
 
 #: winerror.mc:511
 msgid "Child process has not completed.\n"
-msgstr "Børneproces er ikke færdig.\n"
+msgstr "Børne proces er ikke færdig.\n"
 
 #: winerror.mc:516
 msgid "Invalid use of direct access handle.\n"
@@ -4004,27 +3945,27 @@ msgstr "Drev er allerede JOINed.\n"
 
 #: winerror.mc:541
 msgid "Drive is already SUBSTed.\n"
-msgstr "Drev er allerede SUBSTed.\n"
+msgstr "Drev er allerede erstattet.\n"
 
 #: winerror.mc:546
 msgid "Drive is not JOINed.\n"
-msgstr "Drev er ikke JOINed.\n"
+msgstr "Drev er ikke sammenkædet.\n"
 
 #: winerror.mc:551
 msgid "Drive is not SUBSTed.\n"
-msgstr "Drev er ikke SUBSTed.\n"
+msgstr "Drev er ikke erstattet.\n"
 
 #: winerror.mc:556
 msgid "Attempt to JOIN onto a JOINed drive.\n"
-msgstr "Forsøger at lave JOIN til et JOINed drev.\n"
+msgstr "Forsøger at lave sammenkædning med et allerede sammenkædet drev.\n"
 
 #: winerror.mc:561
 msgid "Attempt to SUBST onto a SUBSTed drive.\n"
-msgstr "Forsøger at lave SUBST til et SUBSTed drev.\n"
+msgstr "Forsøger at lave erstatning af et allerede erstattet drev.\n"
 
 #: winerror.mc:566
 msgid "Attempt to JOIN to a SUBSTed drive.\n"
-msgstr "Forsøger at lave JOIN til et SUBSTed drev.\n"
+msgstr "Forsøger at lave sammenkædning til et erstattet drev.\n"
 
 #: winerror.mc:571
 msgid "Attempt to SUBST to a JOINed drive.\n"
@@ -4040,7 +3981,7 @@ msgstr "Samme drev.\n"
 
 #: winerror.mc:586
 msgid "Not toplevel directory.\n"
-msgstr "Ikke topniveaukataloget.\n"
+msgstr "Ikke top niveau mappe.\n"
 
 #: winerror.mc:591
 msgid "Directory is not empty.\n"
@@ -4115,9 +4056,8 @@ msgid "Signal pending.\n"
 msgstr "Venter på signal.\n"
 
 #: winerror.mc:681
-#, fuzzy
 msgid "Max system-wide thread count reached.\n"
-msgstr "Maks systemsider for trådantal nået.\n"
+msgstr "Maks total system trådantal nået.\n"
 
 #: winerror.mc:686
 msgid "Lock failed.\n"
@@ -4229,7 +4169,7 @@ msgstr "Filnavnet er for langt.\n"
 
 #: winerror.mc:821
 msgid "Ring 2 stack in use.\n"
-msgstr "Ring 2 staken er i brug.\n"
+msgstr "Ring 2 stakken er i brug.\n"
 
 #: winerror.mc:826
 msgid "Error in use of filename wildcards.\n"
@@ -4293,7 +4233,7 @@ msgstr "Forlænget attributliste inkonsekvent.\n"
 
 #: winerror.mc:901
 msgid "No more data available.\n"
-msgstr "Ikke mere data tilgengængeligt.\n"
+msgstr "Ikke mere data tilgængelig.\n"
 
 #: winerror.mc:906
 msgid "Cannot use Copy API.\n"
@@ -4329,7 +4269,7 @@ msgstr "Mutex er ikke ejet af kald proceduren.\n"
 
 #: winerror.mc:946
 msgid "Too many posts to semaphore.\n"
-msgstr "For mange poster til semaforeren.\n"
+msgstr "For mange opslag til semaforeren.\n"
 
 #: winerror.mc:951
 msgid "Read/WriteProcessMemory partially completed.\n"
@@ -4337,12 +4277,11 @@ msgstr "Read/WriteProcessMemory delvist gennemført.\n"
 
 #: winerror.mc:956
 msgid "The oplock wasn't granted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oplock blev ikke tildelt.\n"
 
 #: winerror.mc:961
-#, fuzzy
 msgid "Invalid oplock message received.\n"
-msgstr "Ugyldigt navn for besked.\n"
+msgstr "Ugyldig oplock besked modtaget.\n"
 
 #: winerror.mc:966
 msgid "Message 0x%1 not found in file %2.\n"
@@ -4354,7 +4293,7 @@ msgstr "Ugyldig adresse.\n"
 
 #: winerror.mc:976
 msgid "Arithmetic overflow.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Arimetisk overløb.\n"
 
 #: winerror.mc:981
 msgid "Pipe connected.\n"
@@ -4366,7 +4305,7 @@ msgstr "Røret lytter.\n"
 
 #: winerror.mc:991
 msgid "Extended attribute access denied.\n"
-msgstr "Forlænget attributliste, adgang nægtet.\n"
+msgstr "Udvidet attribut adgang nægtet.\n"
 
 #: winerror.mc:996
 msgid "I/O operation aborted.\n"
@@ -4374,15 +4313,15 @@ msgstr "I/O operation afbrudt.\n"
 
 #: winerror.mc:1001
 msgid "Overlapped I/O incomplete.\n"
-msgstr "Overlappede I/O ufuldstændig.\n"
+msgstr "Overlappet I/O ufuldstændig.\n"
 
 #: winerror.mc:1006
 msgid "Overlapped I/O pending.\n"
-msgstr "Overlappede I/O venter.\n"
+msgstr "Overlappet I/O venter.\n"
 
 #: winerror.mc:1011
 msgid "No access to memory location.\n"
-msgstr "Ingen adgang til hukommelsesplaceringen.\n"
+msgstr "Ingen adgang til hukommelsesadressen.\n"
 
 #: winerror.mc:1016
 msgid "Swap error.\n"
@@ -4390,7 +4329,7 @@ msgstr "Swap fejl.\n"
 
 #: winerror.mc:1021
 msgid "Stack overflow.\n"
-msgstr "Stak overflow.\n"
+msgstr "Stak overløb.\n"
 
 #: winerror.mc:1026
 msgid "Invalid message.\n"
@@ -4406,7 +4345,7 @@ msgstr "Ugyldig flag.\n"
 
 #: winerror.mc:1041
 msgid "Unrecognised volume.\n"
-msgstr "Volumen blev ikke genkendt.\n"
+msgstr "Volume blev ikke genkendt.\n"
 
 #: winerror.mc:1046
 msgid "File invalid.\n"
@@ -4422,16 +4361,15 @@ msgstr "Ikke-eksisterende token.\n"
 
 #: winerror.mc:1061
 msgid "Registry corrupt.\n"
-msgstr "Registringsdatabasen er korrupt.\n"
+msgstr "Registreringsdatabasen er korrupt.\n"
 
 #: winerror.mc:1066
 msgid "Invalid key.\n"
 msgstr "Ugyldig nøgle.\n"
 
 #: winerror.mc:1071
-#, fuzzy
 msgid "Can't open registry key.\n"
-msgstr "Kan ikke læse registreringsnøglen.\n"
+msgstr "Kan ikke åbne registreringsnøglen.\n"
 
 #: winerror.mc:1076
 msgid "Can't read registry key.\n"
@@ -4443,15 +4381,15 @@ msgstr "Kan ikke skrive registreringsnøglen.\n"
 
 #: winerror.mc:1086
 msgid "Registry has been recovered.\n"
-msgstr "Registringsdatabasen er blevet gendannet.\n"
+msgstr "Registreringsdatabasen er blevet gendannet.\n"
 
 #: winerror.mc:1091
 msgid "Registry is corrupt.\n"
-msgstr "Registringsdatabasen er korrupt.\n"
+msgstr "Registreringsdatabasen er korrupt.\n"
 
 #: winerror.mc:1096
 msgid "I/O to registry failed.\n"
-msgstr "I/O til Registringsdatabasen fejlet.\n"
+msgstr "I/O til registreringsdatabasen fejlet.\n"
 
 #: winerror.mc:1101
 msgid "Not registry file.\n"
@@ -4463,7 +4401,7 @@ msgstr "Nøgle slettet.\n"
 
 #: winerror.mc:1111
 msgid "No registry log space.\n"
-msgstr "Der er ingen ledig log plads til Registringsdatabasen.\n"
+msgstr "Der er ingen ledig log plads til registringsdatabasen.\n"
 
 #: winerror.mc:1116
 msgid "Registry key has subkeys.\n"
@@ -4483,31 +4421,31 @@ msgstr "Afhængige tjenester kører.\n"
 
 #: winerror.mc:1136
 msgid "Invalid service control.\n"
-msgstr "Ugyldig service kontrol.\n"
+msgstr "Ugyldig tjeneste kontrol.\n"
 
 #: winerror.mc:1141
 msgid "Service request timeout.\n"
-msgstr "Service anmodning udløb.\n"
+msgstr "Tjeneste anmodning udløb.\n"
 
 #: winerror.mc:1146
 msgid "Cannot create service thread.\n"
-msgstr "Kan ikke oprette service tråd.\n"
+msgstr "Kan ikke oprette tjeneste tråd.\n"
 
 #: winerror.mc:1151
 msgid "Service database locked.\n"
-msgstr "Service database låst.\n"
+msgstr "Tjeneste database er låst.\n"
 
 #: winerror.mc:1156
 msgid "Service already running.\n"
-msgstr "Servicen kører allerede.\n"
+msgstr "Tjenesten kører allerede.\n"
 
 #: winerror.mc:1161
 msgid "Invalid service account.\n"
-msgstr "Ugyldig service konto.\n"
+msgstr "Ugyldig tjeneste konto.\n"
 
 #: winerror.mc:1166
 msgid "Service is disabled.\n"
-msgstr "Servicen er deaktiveret.\n"
+msgstr "Tjenesten er deaktiveret.\n"
 
 #: winerror.mc:1171
 msgid "Circular dependency.\n"
@@ -4515,23 +4453,23 @@ msgstr "Cirkulær afhængighed.\n"
 
 #: winerror.mc:1176
 msgid "Service does not exist.\n"
-msgstr "Service eksisterer ikke.\n"
+msgstr "Tjeneste eksisterer ikke.\n"
 
 #: winerror.mc:1181
 msgid "Service cannot accept control message.\n"
-msgstr "Service kan ikke acceptere styremeddelelse.\n"
+msgstr "Tjeneste kan ikke acceptere styremeddelelse.\n"
 
 #: winerror.mc:1186
 msgid "Service not active.\n"
-msgstr "Service ikke aktiv.\n"
+msgstr "Tjeneste ikke aktiv.\n"
 
 #: winerror.mc:1191
 msgid "Service controller connect failed.\n"
-msgstr "Service kontrollør tilslutning mislykkedes.\n"
+msgstr "Tjeneste kontrollør tilslutning mislykkedes.\n"
 
 #: winerror.mc:1196
 msgid "Exception in service.\n"
-msgstr "Undtagelse i service.\n"
+msgstr "Undtagelse i tjeneste.\n"
 
 #: winerror.mc:1201
 msgid "Database does not exist.\n"
@@ -4539,7 +4477,7 @@ msgstr "Database eksisterer ikke.\n"
 
 #: winerror.mc:1206
 msgid "Service-specific error.\n"
-msgstr "Service-specifik fejl.\n"
+msgstr "Tjeneste-specifik fejl.\n"
 
 #: winerror.mc:1211
 msgid "Process aborted.\n"
@@ -4547,27 +4485,27 @@ msgstr "Proces afbrudt.\n"
 
 #: winerror.mc:1216
 msgid "Service dependency failed.\n"
-msgstr "Service afhængighed mislykkedes.\n"
+msgstr "Tjeneste afhængighed mislykkedes.\n"
 
 #: winerror.mc:1221
 msgid "Service login failed.\n"
-msgstr "Service login mislykkedes.\n"
+msgstr "Tjeneste login mislykkedes.\n"
 
 #: winerror.mc:1226
 msgid "Service start-hang.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tjeneste start hænger.\n"
 
 #: winerror.mc:1231
 msgid "Invalid service lock.\n"
-msgstr "Ugyldig service lås.\n"
+msgstr "Ugyldig tjeneste lås.\n"
 
 #: winerror.mc:1236
 msgid "Service marked for delete.\n"
-msgstr "Service markeret til sletning.\n"
+msgstr "Tjeneste markeret til sletning.\n"
 
 #: winerror.mc:1241
 msgid "Service exists.\n"
-msgstr "Service findes.\n"
+msgstr "Tjeneste findes.\n"
 
 #: winerror.mc:1246
 msgid "System running last-known-good config.\n"
@@ -4575,7 +4513,7 @@ msgstr "Systemet kører den sidst kendte, fungerende konfiguration.\n"
 
 #: winerror.mc:1251
 msgid "Service dependency deleted.\n"
-msgstr "Service afhængighed slettet.\n"
+msgstr "Tjeneste afhængighed slettet.\n"
 
 #: winerror.mc:1256
 msgid "Boot already accepted as last-good config.\n"
@@ -4584,31 +4522,29 @@ msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1261
 msgid "Service not started since last boot.\n"
-msgstr "Service ikke startet siden sidste boot.\n"
+msgstr "Tjeneste ikke startet siden sidste boot.\n"
 
 #: winerror.mc:1266
 msgid "Duplicate service name.\n"
-msgstr "Dublet service navn.\n"
+msgstr "Dublet tjeneste navn.\n"
 
 #: winerror.mc:1271
 msgid "Different service account.\n"
-msgstr "Forskellige service-konti.\n"
+msgstr "Forskellige tjeneste-konti.\n"
 
 #: winerror.mc:1276
 msgid "Driver failure cannot be detected.\n"
 msgstr "Driver fejl kan ikke blive opdaget.\n"
 
 #: winerror.mc:1281
-#, fuzzy
 msgid "Process abort cannot be detected.\n"
-msgstr "Proces afbrudt.\n"
+msgstr "Proces afbrydelse kan ikke opdages.\n"
 
 #: winerror.mc:1286
 msgid "No recovery program for service.\n"
 msgstr "Intet genopretningsprogram for service.\n"
 
 #: winerror.mc:1291
-#, fuzzy
 msgid "Service not implemented by exe.\n"
 msgstr "Service er ikke implementeret af exe.\n"
 
@@ -4650,15 +4586,15 @@ msgstr "Kunne ikke låse medier.\n"
 
 #: winerror.mc:1341
 msgid "Unable to unload media.\n"
-msgstr "Kunne ikke fjerne medier.\n"
+msgstr "Kunne ikke fjerne medie.\n"
 
 #: winerror.mc:1346
 msgid "Media changed.\n"
-msgstr "Medier skiftet.\n"
+msgstr "Medie skiftet.\n"
 
 #: winerror.mc:1351
 msgid "I/O bus reset.\n"
-msgstr ""
+msgstr "I/O bus nulstillet.\n"
 
 #: winerror.mc:1356
 msgid "No media in drive.\n"
@@ -4706,7 +4642,7 @@ msgstr "Floppy ID adresse mærke ikke fundet.\n"
 
 #: winerror.mc:1411
 msgid "Floppy reports wrong cylinder.\n"
-msgstr "Floppy rapporter forkert cylinder.\n"
+msgstr "Floppy rapportere forkert cylinder.\n"
 
 #: winerror.mc:1416
 msgid "Unknown floppy error.\n"
@@ -4714,11 +4650,11 @@ msgstr "Ukendt floppy fejl.\n"
 
 #: winerror.mc:1421
 msgid "Floppy registers inconsistent.\n"
-msgstr "Floppy registre inkonsekvent.\n"
+msgstr "Floppy registre inkonsekvente.\n"
 
 #: winerror.mc:1426
 msgid "Hard disk recalibrate failed.\n"
-msgstr "Harddisk rekalibrering mislykkedes.\n"
+msgstr "Harddisk genkalibrering mislykkedes.\n"
 
 #: winerror.mc:1431
 msgid "Hard disk operation failed.\n"
@@ -4789,80 +4725,68 @@ msgid "DLL not found.\n"
 msgstr "DLL ikke fundet.\n"
 
 #: winerror.mc:1516
-#, fuzzy
 msgid "Out of user handles.\n"
-msgstr "Ikke flere søgnings handles.\n"
+msgstr "Ikke flere bruger handles.\n"
 
 #: winerror.mc:1521
 msgid "Message can only be used in synchronous calls.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Besked kan kun bruges i synkrone kald.\n"
 
 #: winerror.mc:1526
 msgid "The source element is empty.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Oprindelses elementet er tomt.\n"
 
 #: winerror.mc:1531
-#, fuzzy
 msgid "The destination element is full.\n"
-msgstr "Operationen blev afsluttet med succes.\n"
+msgstr "Målelementet er fuldt.\n"
 
 #: winerror.mc:1536
-#, fuzzy
 msgid "The element address is invalid.\n"
-msgstr "Det specificerede enheds handle er ugyldigt."
+msgstr "Element adressen er ugyldig.\n"
 
 #: winerror.mc:1541
 msgid "The magazine is not present.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Magasinet er ikke tilstede.\n"
 
 #: winerror.mc:1546
 msgid "The device needs reinitialization.\n"
 msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1551
-#, fuzzy
 msgid "The device requires cleaning.\n"
-msgstr "Tjenesten «%s» starter.\n"
+msgstr "Enheden kræver rensning.\n"
 
 #: winerror.mc:1556
-#, fuzzy
 msgid "The device door is open.\n"
-msgstr "Printer låget er åbent.\n"
+msgstr "Enheden har en åben dør.\n"
 
 #: winerror.mc:1561
-#, fuzzy
 msgid "The device is not connected.\n"
-msgstr "Rør er ikke forbundet.\n"
+msgstr "Enheden er ikke forbundet.\n"
 
 #: winerror.mc:1566
-#, fuzzy
 msgid "Element not found.\n"
 msgstr "Indgang ikke fundet.\n"
 
 #: winerror.mc:1571
-#, fuzzy
 msgid "No match found.\n"
-msgstr "Stien blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Intet fundet.\n"
 
 #: winerror.mc:1576
-#, fuzzy
 msgid "Property set not found.\n"
-msgstr "Proceduren ikke fundet.\n"
+msgstr "Egenskabs sæt ikke fundet.\n"
 
 #: winerror.mc:1581
-#, fuzzy
 msgid "Point not found.\n"
-msgstr "Stien blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Punkt blev ikke fundet.\n"
 
 #: winerror.mc:1586
-#, fuzzy
 msgid "No running tracking service.\n"
-msgstr "Ukendt tilladelses service.\n"
+msgstr "Ingen kørende sporings service.\n"
 
 #: winerror.mc:1591
-#, fuzzy
 msgid "No such volume ID.\n"
-msgstr "Brugeren eksistere ikke.\n"
+msgstr "Ukendt volume ID.\n"
 
 #: winerror.mc:1596
 msgid "Unable to remove the file to be replaced.\n"
@@ -4877,14 +4801,12 @@ msgid "Moving the replacement file failed.\n"
 msgstr "Flytningen af erstatningsfilen fejlede.\n"
 
 #: winerror.mc:1611
-#, fuzzy
 msgid "The journal is being deleted.\n"
-msgstr "Netværks navn slettet.\n"
+msgstr "Journalen bliver slettet.\n"
 
 #: winerror.mc:1616
-#, fuzzy
 msgid "The journal is not active.\n"
-msgstr "Service ikke aktiv.\n"
+msgstr "Journalen er ikke aktiv.\n"
 
 #: winerror.mc:1621
 msgid "Potential matching file found.\n"
@@ -5087,32 +5009,28 @@ msgid "No more local devices.\n"
 msgstr "Ikke flere lokal enheder.\n"
 
 #: winerror.mc:1876
-#, fuzzy
 msgid "The site does not exist.\n"
-msgstr "Enheden eksistere ikke.\n"
+msgstr "Stedet eksisterer ikke.\n"
 
 #: winerror.mc:1881
-#, fuzzy
 msgid "The domain controller already exists.\n"
-msgstr "Domæne eksisterer allerede.\n"
+msgstr "Domænekontroller eksisterer allerede.\n"
 
 #: winerror.mc:1886
-#, fuzzy
 msgid "Supported only when connected.\n"
-msgstr "Rør er ikke forbundet.\n"
+msgstr "Kun understøttet når forbundet.\n"
 
 #: winerror.mc:1891
 msgid "Perform operation even when nothing changed.\n"
 msgstr ""
 
 #: winerror.mc:1896
-#, fuzzy
 msgid "The user profile is invalid.\n"
-msgstr "Det specificerede enheds handle er ugyldigt."
+msgstr "Bruger profilen er ugyldig.\n"
 
 #: winerror.mc:1901
 msgid "Not supported on Small Business Server.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke understøttet på Small Business Server.\n"
 
 #: winerror.mc:1906
 msgid "Not all privileges assigned.\n"
@@ -5140,7 +5058,7 @@ msgstr "Ukendt revision.\n"
 
 #: winerror.mc:1936
 msgid "Incompatible revision levels.\n"
-msgstr "Ukompatible revisions niveauer.\n"
+msgstr "Inkompatible revisions niveauer.\n"
 
 #: winerror.mc:1941
 msgid "Invalid owner.\n"
@@ -5491,14 +5409,12 @@ msgid "Licence quota exceeded.\n"
 msgstr "Licens kvote overskrevet.\n"
 
 #: winerror.mc:2381
-#, fuzzy
 msgid "Wrong target name.\n"
 msgstr "Forkert mål navn.\n"
 
 #: winerror.mc:2386
-#, fuzzy
 msgid "Mutual authentication failed.\n"
-msgstr "Gensidig godkendelse mislykkede.\n"
+msgstr "Gensidig godkendelse mislykkedes.\n"
 
 #: winerror.mc:2391
 msgid "Time skew between client and server.\n"
@@ -5530,7 +5446,7 @@ msgstr "Ugyldig DWP handle.\n"
 
 #: winerror.mc:2426
 msgid "Can't create top-level child window.\n"
-msgstr "Kan ikke oprette top-niveau børnevindue.\n"
+msgstr "Kan ikke oprette top-niveau børne vindue.\n"
 
 #: winerror.mc:2431
 msgid "Can't find window class.\n"
@@ -5569,7 +5485,6 @@ msgid "Private dialog index.\n"
 msgstr "Private dialog indeks.\n"
 
 #: winerror.mc:2476
-#, fuzzy
 msgid "List box ID not found.\n"
 msgstr "Listbox ID ikke fundet.\n"
 
@@ -5595,11 +5510,11 @@ msgstr "Kontrol ID ikke fundet.\n"
 
 #: winerror.mc:2506
 msgid "Invalid combobox message.\n"
-msgstr "Ugyldig combobox besked.\n"
+msgstr "Ugyldig kombinationsboks besked.\n"
 
 #: winerror.mc:2511
 msgid "Not a combobox window.\n"
-msgstr "Ikke et combobox vindue.\n"
+msgstr "Ikke et kombinationsboks vindue.\n"
 
 #: winerror.mc:2516
 msgid "Invalid edit height.\n"
@@ -5634,7 +5549,6 @@ msgid "Hook procedure not installed.\n"
 msgstr "Hook procedure ikke installeret.\n"
 
 #: winerror.mc:2556
-#, fuzzy
 msgid "Invalid list box message.\n"
 msgstr "Ugyldig listbox besked.\n"
 
@@ -5643,7 +5557,6 @@ msgid "Invalid LB_SETCOUNT sent.\n"
 msgstr "Ugyldig LB_SETCOUNT sendt.\n"
 
 #: winerror.mc:2566
-#, fuzzy
 msgid "No tab stops on this list box.\n"
 msgstr "Ingen tabstops på denne listbox.\n"
 
@@ -5653,14 +5566,13 @@ msgstr "Kan ikke ødelægge objekt ejet af en anden tråd.\n"
 
 #: winerror.mc:2576
 msgid "Child window menus not allowed.\n"
-msgstr "Child vindue menuer ikke tilladt.\n"
+msgstr "Børne vindue menuer ikke tilladt.\n"
 
 #: winerror.mc:2581
 msgid "Window has no system menu.\n"
 msgstr "Vindue har ikke en system menu.\n"
 
 #: winerror.mc:2586
-#, fuzzy
 msgid "Invalid message box style.\n"
 msgstr "Ugyldig messagebox stil.\n"
 
@@ -5678,7 +5590,7 @@ msgstr "Vindue handles har forskellige forældre.\n"
 
 #: winerror.mc:2606
 msgid "Not a child window.\n"
-msgstr "Ikke et child vindue.\n"
+msgstr "Ikke et børne vindue.\n"
 
 #: winerror.mc:2611
 msgid "Invalid GW command.\n"
@@ -5713,7 +5625,6 @@ msgid "No system resources.\n"
 msgstr "Ingen system ressourcer.\n"
 
 #: winerror.mc:2651
-#, fuzzy
 msgid "No non-paged system resources.\n"
 msgstr "Ingen nonpaged system ressourcer.\n"
 
@@ -5726,7 +5637,6 @@ msgid "No working set quota.\n"
 msgstr "Intet arbejdssæt kvota.\n"
 
 #: winerror.mc:2666
-#, fuzzy
 msgid "No page file quota.\n"
 msgstr "Ingen sidefils kvota.\n"
 
@@ -5739,28 +5649,24 @@ msgid "Menu item not found.\n"
 msgstr "Menupunkt ikke fundet.\n"
 
 #: winerror.mc:2681
-#, fuzzy
 msgid "Invalid keyboard handle.\n"
-msgstr "Ugyldig mål handle.\n"
+msgstr "Ugyldig tastatur handle.\n"
 
 #: winerror.mc:2686
-#, fuzzy
 msgid "Hook type not allowed.\n"
-msgstr "Login type blev ikke tildelt.\n"
+msgstr "Kæde type ikke tilladt.\n"
 
 #: winerror.mc:2691
 msgid "Interactive window station required.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Interaktiv vindues station krævet.\n"
 
 #: winerror.mc:2696
-#, fuzzy
 msgid "Timeout.\n"
 msgstr "Tidsafbrud.\n"
 
 #: winerror.mc:2701
-#, fuzzy
 msgid "Invalid monitor handle.\n"
-msgstr "Ugyldig menu handle.\n"
+msgstr "Ugyldig skærm handle.\n"
 
 #: winerror.mc:2706
 msgid "Event log file corrupt.\n"
@@ -5779,52 +5685,42 @@ msgid "Event log file changed.\n"
 msgstr "Begivenheds log filen skiftet.\n"
 
 #: winerror.mc:2726
-#, fuzzy
 msgid "Installer service failed.\n"
-msgstr "Ugyldigt service navn.\n"
+msgstr "Installer service fejlede.\n"
 
 #: winerror.mc:2731
-#, fuzzy
 msgid "Installation aborted by user.\n"
-msgstr "Installations Programmer.\n"
+msgstr "Installation afbrudt af bruger.\n"
 
 #: winerror.mc:2736
-#, fuzzy
 msgid "Installation failure.\n"
-msgstr "Partitionsfejl.\n"
+msgstr "Installations fejl.\n"
 
 #: winerror.mc:2741
-#, fuzzy
 msgid "Installation suspended.\n"
-msgstr "Installations Programmer.\n"
+msgstr "Installation på pause.\n"
 
 #: winerror.mc:2746
-#, fuzzy
 msgid "Unknown product.\n"
-msgstr "Ukendt port.\n"
+msgstr "Ukendt produkt.\n"
 
 #: winerror.mc:2751
-#, fuzzy
 msgid "Unknown feature.\n"
-msgstr "Ukendt feature i '%s'.\n"
+msgstr "Ukendt feature.\n"
 
 #: winerror.mc:2756
-#, fuzzy
 msgid "Unknown component.\n"
-msgstr "Ukendt port.\n"
+msgstr "Ukendt komponent.\n"
 
 #: winerror.mc:2761
-#, fuzzy
 msgid "Unknown property.\n"
-msgstr "Ukendt port.\n"
+msgstr "Ukendt egenskab.\n"
 
 #: winerror.mc:2766
-#, fuzzy
 msgid "Invalid handle state.\n"
-msgstr "Ugyldig handling.\n"
+msgstr "Ugyldig handle stadie.\n"
 
 #: winerror.mc:2771
-#, fuzzy
 msgid "Bad configuration.\n"
 msgstr "Dårlig konfiguration.\n"
 
@@ -5833,139 +5729,116 @@ msgid "Index is missing.\n"
 msgstr "Indeks mangler.\n"
 
 #: winerror.mc:2781
-#, fuzzy
 msgid "Installation source is missing.\n"
 msgstr "Installationskilde mangler.\n"
 
 #: winerror.mc:2786
-#, fuzzy
 msgid "Wrong installation package version.\n"
-msgstr "Forkert serialising pakke version.\n"
+msgstr "Forkert installerings pakke version.\n"
 
 #: winerror.mc:2791
-#, fuzzy
 msgid "Product uninstalled.\n"
-msgstr "Hook procedure ikke installeret.\n"
+msgstr "Produkt afinstalleret.\n"
 
 #: winerror.mc:2796
-#, fuzzy
 msgid "Invalid query syntax.\n"
-msgstr "Ugyldig navne syntaks.\n"
+msgstr "Ugyldig forespørgelses syntaks.\n"
 
 #: winerror.mc:2801
-#, fuzzy
 msgid "Invalid field.\n"
-msgstr "Ugyldig tid.\n"
+msgstr "Ugyldig felt.\n"
 
 #: winerror.mc:2806
-#, fuzzy
 msgid "Device removed.\n"
-msgstr "Enheden er allerede husket.\n"
+msgstr "Enhed fjernet.\n"
 
 #: winerror.mc:2811
-#, fuzzy
 msgid "Installation already running.\n"
-msgstr "Servicen kører allerede.\n"
+msgstr "Installationen kører allerede.\n"
 
 #: winerror.mc:2816
 msgid "Installation package failed to open.\n"
 msgstr "Installationspakke kunne ikke åbne.\n"
 
 #: winerror.mc:2821
-#, fuzzy
 msgid "Installation package is invalid.\n"
-msgstr "Installations Programmer.\n"
+msgstr "Installations pakke er ugyldig.\n"
 
 #: winerror.mc:2826
 msgid "Installer user interface failed.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Installer bruger interface fejlede.\n"
 
 #: winerror.mc:2831
 msgid "Failed to open installation log file.\n"
 msgstr "Kunne ikke åbne installationslogfil.\n"
 
 #: winerror.mc:2836
-#, fuzzy
 msgid "Installation language not supported.\n"
-msgstr "Operationen er ikke understøttet.\n"
+msgstr "Installations sprog er ikke understøttet.\n"
 
 #: winerror.mc:2841
 msgid "Installation transform failed to apply.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Installations transformering blev ikke tilføjet.\n"
 
 #: winerror.mc:2846
-#, fuzzy
 msgid "Installation package rejected.\n"
-msgstr "Installations Programmer.\n"
+msgstr "Installations pakke afvist.\n"
 
 #: winerror.mc:2851
-#, fuzzy
 msgid "Function could not be called.\n"
-msgstr "Begrænsning af forbindelses antal nået.\n"
+msgstr "Funktion kunne ikke kaldes.\n"
 
 #: winerror.mc:2856
-#, fuzzy
 msgid "Function failed.\n"
-msgstr "Funktion forventet.\n"
+msgstr "Funktion fejlede.\n"
 
 #: winerror.mc:2861
-#, fuzzy
 msgid "Invalid table.\n"
-msgstr "Ugyldigt tag.\n"
+msgstr "Ugyldig tabel.\n"
 
 #: winerror.mc:2866
-#, fuzzy
 msgid "Data type mismatch.\n"
-msgstr "Maskintype passer ikke.\n"
+msgstr "Datatype passer ikke.\n"
 
 #: winerror.mc:2871 winerror.mc:3081
 msgid "Unsupported type.\n"
 msgstr "Ikke-understøttet type.\n"
 
 #: winerror.mc:2876
-#, fuzzy
 msgid "Creation failed.\n"
 msgstr "Åbning mislykkede.\n"
 
 #: winerror.mc:2881
-#, fuzzy
 msgid "Temporary directory not writable.\n"
-msgstr "Fil eller mappe er korrupt.\n"
+msgstr "Midlertidig mappe er skrivebeskyttet.\n"
 
 #: winerror.mc:2886
-#, fuzzy
 msgid "Installation platform not supported.\n"
-msgstr "Operationen er ikke understøttet.\n"
+msgstr "Installations platform er ikke understøttet.\n"
 
 #: winerror.mc:2891
-#, fuzzy
 msgid "Installer not used.\n"
-msgstr "Interface ikke fundet.\n"
+msgstr "Installation ikke brugt.\n"
 
 #: winerror.mc:2896
-#, fuzzy
 msgid "Failed to open the patch package.\n"
 msgstr "Kunne ikke åbne patch pakken.\n"
 
 #: winerror.mc:2901
-#, fuzzy
 msgid "Invalid patch package.\n"
-msgstr "Ugyldigt tag.\n"
+msgstr "Ugyldigt patch pakke.\n"
 
 #: winerror.mc:2906
-#, fuzzy
 msgid "Unsupported patch package.\n"
-msgstr "Ikke-understøttet type.\n"
+msgstr "Ikke-understøttet patch pakke.\n"
 
 #: winerror.mc:2911
-#, fuzzy
 msgid "Another version is installed.\n"
-msgstr "Printerens driver er allerede installeret.\n"
+msgstr "En anden version er allerede installeret.\n"
 
 #: winerror.mc:2916
-#, fuzzy
 msgid "Invalid command line.\n"
-msgstr "Ugyldig GW kommando.\n"
+msgstr "Ugyldig kommando linje.\n"
 
 #: winerror.mc:2921
 msgid "Remote installation not allowed.\n"
@@ -5973,19 +5846,19 @@ msgstr "Fjerninstallation er ikke tilladt.\n"
 
 #: winerror.mc:2926
 msgid "Reboot initiated after successful install.\n"
-msgstr "Genstart er sat igang efter vellykket installering.\n"
+msgstr "Genstart er sat igang efter vellykket installation.\n"
 
 #: winerror.mc:2931
 msgid "Invalid string binding.\n"
-msgstr "Ugyldig streng binding.\n"
+msgstr "Ugyldig streng tilknytning.\n"
 
 #: winerror.mc:2936
 msgid "Wrong kind of binding.\n"
-msgstr "Forkert slags binding.\n"
+msgstr "Forkert slags tilknytning.\n"
 
 #: winerror.mc:2941
 msgid "Invalid binding.\n"
-msgstr "Ugyldig binding.\n"
+msgstr "Ugyldig tilknytning.\n"
 
 #: winerror.mc:2946
 msgid "RPC protocol sequence not supported.\n"
@@ -6049,7 +5922,7 @@ msgstr "Ukendt interface.\n"
 
 #: winerror.mc:3021
 msgid "No bindings.\n"
-msgstr "Ingen bindinger.\n"
+msgstr "Ingen tilknytninger.\n"
 
 #: winerror.mc:3026
 msgid "No protocol sequences.\n"
@@ -6333,7 +6206,7 @@ msgstr "Kontoen er udløbet.\n"
 
 #: winerror.mc:3381
 msgid "Redirector has open handles.\n"
-msgstr "Redirector har åbne handles.\n"
+msgstr "Omdirigering har åbne handles.\n"
 
 #: winerror.mc:3386
 msgid "Printer driver already installed.\n"
@@ -6372,7 +6245,6 @@ msgid "Invalid printer command.\n"
 msgstr "Ugyldig printer kommando.\n"
 
 #: winerror.mc:3431
-#, fuzzy
 msgid "Invalid data type.\n"
 msgstr "Ugyldig data type.\n"
 
@@ -6545,92 +6417,76 @@ msgid "Invalid driver.\n"
 msgstr "Ugyldig driver.\n"
 
 #: winerror.mc:3646
-#, fuzzy
 msgid "Invalid object resolver set.\n"
-msgstr "Ugyldig objekt.\n"
+msgstr "Ugyldig objekt afklaring sat.\n"
 
 #: winerror.mc:3651
-#, fuzzy
 msgid "Incomplete RPC send.\n"
-msgstr "Ufuldstændigt navn.\n"
+msgstr "Ufuldstændig RPC afsendelse.\n"
 
 #: winerror.mc:3656
-#, fuzzy
 msgid "Invalid asynchronous RPC handle.\n"
-msgstr "Ugyldig hook handle.\n"
+msgstr "Ugyldig asynkron RPC handle.\n"
 
 #: winerror.mc:3661
-#, fuzzy
 msgid "Invalid asynchronous RPC call.\n"
-msgstr "Ugyldig hook handle.\n"
+msgstr "Ugyldig asynkron RPC kald.\n"
 
 #: winerror.mc:3666
-#, fuzzy
 msgid "RPC pipe closed.\n"
-msgstr "Rør lukket.\n"
+msgstr "RPC rør lukket.\n"
 
 #: winerror.mc:3671
 msgid "Discipline error on RPC pipe.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Disciplin fejl på RPC rør.\n"
 
 #: winerror.mc:3676
-#, fuzzy
 msgid "No data on RPC pipe.\n"
-msgstr "Ikke en RPC fejl.\n"
+msgstr "Ingen data på RPC rør.\n"
 
 #: winerror.mc:3681
-#, fuzzy
 msgid "No site name available.\n"
-msgstr "Ingen sikkerheds sammenhæng til rådighed.\n"
+msgstr "Intet site navn tilgængeligt.\n"
 
 #: winerror.mc:3686
 msgid "The file cannot be accessed.\n"
-msgstr "Filen kan ikke åbnes.\n"
+msgstr "Filen kan ikke tilgås.\n"
 
 #: winerror.mc:3691
-#, fuzzy
 msgid "The filename cannot be resolved.\n"
-msgstr "Brugernavnet blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Filnavnet kan ikke afklares.\n"
 
 #: winerror.mc:3696
-#, fuzzy
 msgid "RPC entry type mismatch.\n"
-msgstr "Maskintype passer ikke.\n"
+msgstr "RPC indgangs type passer ikke.\n"
 
 #: winerror.mc:3701
-#, fuzzy
 msgid "Not all objects could be exported.\n"
-msgstr "Ikke alle objekter var eksporteret.\n"
+msgstr "Ikke alle objekter kunne eksporteres.\n"
 
 #: winerror.mc:3706
-#, fuzzy
 msgid "The interface could not be exported.\n"
-msgstr "Brugernavnet blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Interfacet kunne ikke eksporteres.\n"
 
 #: winerror.mc:3711
-#, fuzzy
 msgid "The profile could not be added.\n"
-msgstr "Brugernavnet blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Profilen kunne ikke tilføjes.\n"
 
 #: winerror.mc:3716
-#, fuzzy
 msgid "The profile element could not be added.\n"
-msgstr "Brugernavnet blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Profil elementet kunne ikke tilføjes.\n"
 
 #: winerror.mc:3721
-#, fuzzy
 msgid "The profile element could not be removed.\n"
-msgstr "Brugernavnet blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Profil elementet kunne ikke fjernes.\n"
 
 #: winerror.mc:3726
-#, fuzzy
 msgid "The group element could not be added.\n"
-msgstr "Brugernavnet blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Gruppe elementet kunne ikke tilføjes.\n"
 
 #: winerror.mc:3731
-#, fuzzy
 msgid "The group element could not be removed.\n"
-msgstr "Brugernavnet blev ikke fundet.\n"
+msgstr "Gruppe elementet kunne ikke fjernes.\n"
 
 #: winerror.mc:3736
 msgid "The username could not be found.\n"
@@ -6662,11 +6518,11 @@ msgstr "Timeout (sekunder)"
 
 #: localui.rc:52
 msgid "&Transmission Retry:"
-msgstr "&Transmission retry:"
+msgstr "&Transmissionsforsøg:"
 
 #: localui.rc:29
 msgid "'%s' is not a valid port name"
-msgstr "'%s' er ikke et gyldigt port navn"
+msgstr "«%s» er ikke et gyldigt port navn"
 
 #: localui.rc:30
 msgid "Port %s already exists"
@@ -6762,7 +6618,6 @@ msgid "Done"
 msgstr "Færdig"
 
 #: msi.rc:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The specified installation package could not be opened. Please check the "
 "file path and try again."
@@ -6813,23 +6668,23 @@ msgstr ""
 
 #: msi.rc:57
 msgid "enter which folder contains %s"
-msgstr "angiv kataloget som indeholder '%s'"
+msgstr "Angiv mappen som indeholder '%s'"
 
 #: msi.rc:58
 msgid "install source for feature missing"
-msgstr "featurens installationskilde mangler"
+msgstr "Udvidelsens installationskilde mangler"
 
 #: msi.rc:59
 msgid "network drive for feature missing"
-msgstr "featurens netværksdrev mangler"
+msgstr "Udvidelsens netværksdrev mangler"
 
 #: msi.rc:60
 msgid "feature from:"
-msgstr "feature fra:"
+msgstr "Udvidelse fra:"
 
 #: msi.rc:61
 msgid "choose which folder contains %s"
-msgstr "Vælg kataloget som indeholder '%s'"
+msgstr "Vælg mappen som indeholder '%s'"
 
 #: msrle32.rc:28
 msgid "Wine MS-RLE video codec"
@@ -6872,7 +6727,6 @@ msgid "&Data Rate"
 msgstr "&Datahastighed"
 
 #: msvfw32.rc:52
-#, fuzzy
 msgid "kB/s"
 msgstr "KB/s"
 
@@ -6889,18 +6743,16 @@ msgid "unknown object"
 msgstr "Ukendt objekt"
 
 #: oleacc.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "title bar"
-msgstr "Skjul Titel&linje"
+msgstr "Titel &linje"
 
 #: oleacc.rc:29
 msgid "menu bar"
 msgstr "Menu bar"
 
 #: oleacc.rc:30
-#, fuzzy
 msgid "scroll bar"
-msgstr "Rul her"
+msgstr "Rullebar"
 
 #: oleacc.rc:31
 msgid "grip"
@@ -6923,7 +6775,6 @@ msgid "alert"
 msgstr "Alarm"
 
 #: oleacc.rc:36
-#, fuzzy
 msgid "window"
 msgstr "Vind&ue"
 
@@ -6944,12 +6795,10 @@ msgid "tool tip"
 msgstr "Tooltip"
 
 #: oleacc.rc:41
-#, fuzzy
 msgid "application"
 msgstr "Applikation"
 
 #: oleacc.rc:42
-#, fuzzy
 msgid "document"
 msgstr "Dokument"
 
@@ -6982,12 +6831,10 @@ msgid "tool bar"
 msgstr "Toolbar"
 
 #: oleacc.rc:50
-#, fuzzy
 msgid "status bar"
 msgstr "&Statuslinje"
 
 #: oleacc.rc:51
-#, fuzzy
 msgid "table"
 msgstr "Tabel"
 
@@ -7000,7 +6847,6 @@ msgid "row header"
 msgstr "Rækkehoved"
 
 #: oleacc.rc:54
-#, fuzzy
 msgid "column"
 msgstr "&Kolonne"
 
@@ -7021,7 +6867,6 @@ msgid "help balloon"
 msgstr "Hjælpe ballon"
 
 #: oleacc.rc:59
-#, fuzzy
 msgid "character"
 msgstr "Tegn"
 
@@ -7046,9 +6891,8 @@ msgid "page tab"
 msgstr "Sidefane"
 
 #: oleacc.rc:65
-#, fuzzy
 msgid "property page"
-msgstr "Ejendom side"
+msgstr "Egenskab side"
 
 #: oleacc.rc:66
 msgid "indicator"
@@ -7059,12 +6903,10 @@ msgid "graphic"
 msgstr "Grafik"
 
 #: oleacc.rc:68
-#, fuzzy
 msgid "static text"
-msgstr "Rig tekst"
+msgstr "Statisk tekst"
 
 #: oleacc.rc:69
-#, fuzzy
 msgid "text"
 msgstr "&Hent tekst"
 
@@ -7113,7 +6955,6 @@ msgid "diagram"
 msgstr "Diagram"
 
 #: oleacc.rc:81
-#, fuzzy
 msgid "animation"
 msgstr "Animation"
 
@@ -7142,7 +6983,6 @@ msgid "page tab list"
 msgstr "Sidefane liste"
 
 #: oleacc.rc:88
-#, fuzzy
 msgid "clock"
 msgstr "Ur"
 
@@ -7163,7 +7003,6 @@ msgid "True"
 msgstr "Sand"
 
 #: oleaut32.rc:28 oleview.rc:145
-#, fuzzy
 msgid "False"
 msgstr "Falsk"
 
@@ -7370,7 +7209,6 @@ msgid "us"
 msgstr "µs"
 
 #: serialui.rc:25
-#, fuzzy
 msgid "Settings for %s"
 msgstr "Egenskaber for %s"
 
@@ -7419,9 +7257,8 @@ msgid "Copy manufacturer's files from:"
 msgstr "Kopiere fabrikantens filer fra:"
 
 #: setupapi.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "The file '%1' on %2 is needed"
-msgstr "Filen '%s' fra %s mangler"
+msgstr "Filen '%1' fra %2 mangler"
 
 #: setupapi.rc:29 ipconfig.rc:31
 msgid "Unknown"
@@ -7456,7 +7293,6 @@ msgid "Set as &Desktop Item"
 msgstr "Brug som skrivebor&dsobjekt"
 
 #: shdoclc.rc:46 shdoclc.rc:95 shdoclc.rc:117 user32.rc:62
-#, fuzzy
 msgid "Select &All"
 msgstr "Markér &alt"
 
@@ -7532,7 +7368,6 @@ msgstr "&Klip"
 #: shdoclc.rc:77 shdoclc.rc:91 shdoclc.rc:115 shdoclc.rc:130 shdoclc.rc:157
 #: shdoclc.rc:181 shell32.rc:99 user32.rc:58 wineconsole.rc:29 winhlp32.rc:37
 #: wordpad.rc:102
-#, fuzzy
 msgid "&Copy"
 msgstr "&Kopier"
 
@@ -7553,13 +7388,8 @@ msgid "&Delete"
 msgstr "&Slet"
 
 #: shdoclc.rc:100 shell32.rc:94
-#, fuzzy
 msgid "&Select"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# da.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Marker\n"
-"#-#-#-#-# da.po (Wine) #-#-#-#-#\n"
-"&Vælg"
+msgstr "&Vælg"
 
 #: shdoclc.rc:102
 msgid "&Cell"
@@ -7590,7 +7420,6 @@ msgid "Paste"
 msgstr "Indsæt"
 
 #: shdoclc.rc:118
-#, fuzzy
 msgid "&Print"
 msgstr "&Udskriv"
 
@@ -7616,7 +7445,7 @@ msgstr "Spol tilbage"
 
 #: shdoclc.rc:196
 msgid "Trace Tags"
-msgstr "Sporingsmæerker"
+msgstr "Sporingsmærker"
 
 #: shdoclc.rc:197
 msgid "Resource Failures"
@@ -7636,19 +7465,19 @@ msgstr "Fejlsøgningsvisning"
 
 #: shdoclc.rc:201
 msgid "Dump Tree"
-msgstr "Dump «Tree»"
+msgstr "Dump «Træ»"
 
 #: shdoclc.rc:202
 msgid "Dump Lines"
-msgstr "Dump «Lines»"
+msgstr "Dump «Linjer»"
 
 #: shdoclc.rc:203
 msgid "Dump DisplayTree"
-msgstr "Dump «DisplayTree»"
+msgstr "Dump «FremvisningTræ»"
 
 #: shdoclc.rc:204
 msgid "Dump FormatCaches"
-msgstr "Dump «FormatCaches»"
+msgstr "Dump «FormatCache»"
 
 #: shdoclc.rc:205
 msgid "Dump LayoutRects"
@@ -7736,13 +7565,11 @@ msgstr "&w&bSide &p"
 
 #: shell32.rc:27 shell32.rc:42 shell32.rc:119 shell32.rc:159 taskmgr.rc:65
 #: taskmgr.rc:110 taskmgr.rc:252
-#, fuzzy
 msgid "Lar&ge Icons"
 msgstr "&Store ikoner"
 
 #: shell32.rc:28 shell32.rc:43 shell32.rc:120 shell32.rc:160 taskmgr.rc:66
 #: taskmgr.rc:111 taskmgr.rc:253
-#, fuzzy
 msgid "S&mall Icons"
 msgstr "S&må ikoner"
 
@@ -7804,7 +7631,6 @@ msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaber"
 
 #: shell32.rc:82
-#, fuzzy
 msgctxt "recycle bin"
 msgid "&Restore"
 msgstr "&Gendan"
@@ -7835,7 +7661,6 @@ msgid "E&xit"
 msgstr "&Afslut"
 
 #: shell32.rc:127
-#, fuzzy
 msgid "&About Control Panel"
 msgstr "&Om Kontrolpanelet..."
 
@@ -7849,7 +7674,7 @@ msgstr ""
 
 #: shell32.rc:296
 msgid "&Make New Folder"
-msgstr "&Lav ny folder"
+msgstr "&Lav ny mappe"
 
 #: shell32.rc:303
 msgid "Message"
@@ -7941,7 +7766,6 @@ msgid "Date deleted"
 msgstr "Dato slettet"
 
 #: shell32.rc:153 winecfg.rc:92 winefile.rc:99
-#, fuzzy
 msgctxt "display name"
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivebord"
@@ -7979,7 +7803,6 @@ msgid "Programs"
 msgstr "Programmer"
 
 #: shell32.rc:201
-#, fuzzy
 msgid "My Documents"
 msgstr "Mine dokumenter"
 
@@ -8004,7 +7827,6 @@ msgid "My Videos"
 msgstr "Mine Film"
 
 #: shell32.rc:207
-#, fuzzy
 msgctxt "directory"
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivebord"
@@ -8034,7 +7856,6 @@ msgid "My Pictures"
 msgstr "Mine Billeder"
 
 #: shell32.rc:215
-#, fuzzy
 msgid "Common Files"
 msgstr "Almindelige filer"
 
@@ -8043,22 +7864,18 @@ msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenter"
 
 #: shell32.rc:217
-#, fuzzy
 msgid "Administrative Tools"
 msgstr "Administrative Værktøjer"
 
 #: shell32.rc:218
-#, fuzzy
 msgid "Music"
 msgstr "Min Musik"
 
 #: shell32.rc:219
-#, fuzzy
 msgid "Pictures"
 msgstr "Mine Billeder"
 
 #: shell32.rc:220
-#, fuzzy
 msgid "Videos"
 msgstr "Mine Film"
 
@@ -8067,9 +7884,8 @@ msgid "Program Files (x86)"
 msgstr "Programmer"
 
 #: shell32.rc:221
-#, fuzzy
 msgid "Contacts"
-msgstr "&Indhold"
+msgstr "Kontakter"
 
 #: shell32.rc:222 winefile.rc:112
 msgid "Links"
@@ -8080,9 +7896,8 @@ msgid "Slide Shows"
 msgstr "Slideshows"
 
 #: shell32.rc:224
-#, fuzzy
 msgid "Playlists"
-msgstr "Afspil"
+msgstr "Afspilningslister"
 
 #: shell32.rc:148 taskmgr.rc:326
 msgid "Status"
@@ -8097,41 +7912,34 @@ msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
 #: shell32.rc:225
-#, fuzzy
 msgid "Sample Music"
-msgstr "Eksempel"
+msgstr "Eksempel musik"
 
 #: shell32.rc:226
-#, fuzzy
 msgid "Sample Pictures"
-msgstr "Gem billede &som..."
+msgstr "Eksempel billeder"
 
 #: shell32.rc:227
 msgid "Sample Playlists"
-msgstr ""
+msgstr "Eksempel afspilningslister"
 
 #: shell32.rc:228
-#, fuzzy
 msgid "Sample Videos"
-msgstr "Gem video &som..."
+msgstr "Eksempel videoer"
 
 #: shell32.rc:229
-#, fuzzy
 msgid "Saved Games"
 msgstr "Gemte spil"
 
 #: shell32.rc:230
-#, fuzzy
 msgid "Searches"
-msgstr "&Søg"
+msgstr "Søgninger"
 
 #: shell32.rc:231
-#, fuzzy
 msgid "Users"
 msgstr "Brugere"
 
 #: shell32.rc:233
-#, fuzzy
 msgid "Downloads"
 msgstr "Nedhentninger"
 
@@ -8214,7 +8022,7 @@ msgstr ""
 
 #: shell32.rc:235
 msgid "New Folder"
-msgstr "Ny Mappe"
+msgstr "Ny mappe"
 
 #: shell32.rc:237
 msgid "Wine Control Panel"
@@ -8274,7 +8082,6 @@ msgid "Confirm overwrite"
 msgstr "Bekræft overskrivning"
 
 #: shell32.rc:265
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Wine is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free "
@@ -8295,10 +8102,9 @@ msgstr ""
 "Software Foundation; enten version 2.1 af Licensen, eller (hvis du ønsker "
 "det) en nyere version.\n"
 "\n"
-"Wine udgives i håb om at det er nyttigt, men UDEN ENHVER GARANTI; uden "
-"engang den antydede garanti om HANDELSEGNETHED eller EGNETHED FOR ET "
-"SPECIELT FORMÅL. Se «GNU Lesser General Public License» for flere "
-"detaljer.\n"
+"Wine udgives i håb om at det er nyttigt, men UDEN NOGEN GARANTI; ikke engang "
+"den antydede garanti om HANDELSEGNETHED eller EGNETHED TIL ET SPECIELT "
+"FORMÅL. Se «GNU Lesser General Public License» for flere detaljer.\n"
 "\n"
 "Du skal have modtaget et eksemplar af «GNU Lesser General Public License» "
 "sammen med dette program; hvis ikke, skriv til: the Free Software "
@@ -8306,7 +8112,7 @@ msgstr ""
 
 #: shell32.rc:253
 msgid "Wine License"
-msgstr "Licensbetingelser"
+msgstr "Wine Licensbetingelser"
 
 #: shell32.rc:155
 msgid "Trash"
@@ -8321,9 +8127,8 @@ msgid "Don't show me th&is message again"
 msgstr "Vis ikke denne besked igen"
 
 #: shlwapi.rc:27
-#, fuzzy
 msgid "%d bytes"
-msgstr "%ld bytes"
+msgstr "%d bytes"
 
 #: shlwapi.rc:28
 msgctxt "time unit: hours"
@@ -8523,7 +8328,6 @@ msgid "An invalid parameter was passed to a system function."
 msgstr "En ugyldig parameter blev overført til en systemfunktion."
 
 #: winmm.rc:42
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The specified format is not supported or cannot be translated. Use the "
 "Capabilities function to determine the supported formats."
@@ -8591,7 +8395,7 @@ msgid ""
 "Windows SYSTEM directory, and then try again."
 msgstr ""
 "Den nuværende MIDI opsætning er skadet. Kopier den originale MIDIMAP.CFG fil "
-"ind i Windows SYSTEM folderen, og prøv igen."
+"ind i Windows SYSTEM mappen, og prøv igen."
 
 #: winmm.rc:56
 msgid "Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device."
@@ -8704,7 +8508,7 @@ msgstr ""
 
 #: winmm.rc:76
 msgid "Cannot use 'all' as the device name with the specified command."
-msgstr "Kan ikke bruge 'all' som enhedsnavn med den angivede kommando."
+msgstr "Kan ikke bruge 'all' som enhedsnavn med den angivne kommando."
 
 #: winmm.rc:77
 msgid ""
@@ -8869,7 +8673,7 @@ msgid ""
 "Cannot access the specified file or MCI device. Try changing directories or "
 "restarting your computer."
 msgstr ""
-"Kan ikke tilgå den specificerede fil eller MCI enhed. Prøv at ændre folder "
+"Kan ikke tilgå den specificerede fil eller MCI enhed. Prøv at ændre mappen "
 "eller at genstarte din computer."
 
 #: winmm.rc:103
@@ -8878,7 +8682,7 @@ msgid ""
 "cannot change directories."
 msgstr ""
 "Kan ikke tilgå den specificerede fil eller MCI enhed fordi programmet ikke "
-"kan skifte folder."
+"kan skifte mappe."
 
 #: winmm.rc:104
 msgid ""
@@ -9060,7 +8864,6 @@ msgid "&Output File Name:"
 msgstr "&filnavn:"
 
 #: winspool.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "The output file already exists. Click OK to overwrite."
 msgstr "Filen findes allerede. Vælg «OK» for at overskrive den."
 
@@ -9371,7 +9174,6 @@ msgid "&Always on Top"
 msgstr "&Altid øverst"
 
 #: clock.rc:42
-#, fuzzy
 msgid "&About Clock"
 msgstr "&Om Ur..."
 
@@ -9394,49 +9196,44 @@ msgstr ""
 "kontrollen til filen som kaldte den. CALL-kommandoen kan give parametere\n"
 "til den kaldte procedure.\n"
 "\n"
-"ændringer i standardkataloget, miljøvariabler etc. lavet af den kaldte\n"
+"ændringer i arbejdsmappen, miljøvariabler etc. lavet af den kaldte\n"
 "proceduren arves af kalderen.\n"
 
 #: cmd.rc:40
-#, fuzzy
 msgid ""
 "CD <dir> is the short version of CHDIR. It changes the current\n"
 "default directory.\n"
-msgstr "Hjælp til CD\n"
+msgstr ""
+"CD «mappe» er den korte form af CHDIR. Den ændrer arbejdsmappen\n"
+"til det angivne.\n"
 
 #: cmd.rc:41
-#, fuzzy
 msgid "CHDIR <dir> changes the current default directory.\n"
-msgstr "Hjælp til CHDIR\n"
+msgstr "CHDIR «mappe» ændrer arbejdsmappe til det angivne.\n"
 
 #: cmd.rc:43
 msgid "CLS clears the console screen.\n"
 msgstr "CLS sletter konsolskærmen.\n"
 
 #: cmd.rc:45
-#, fuzzy
 msgid "COPY <filename> copies a file.\n"
-msgstr "Hjælp til COPY\n"
+msgstr "COPY <filnavn> kopierer en fil.\n"
 
 #: cmd.rc:46
-#, fuzzy
 msgid "CTTY changes the input/output device.\n"
-msgstr "Hjælp til CTTY\n"
+msgstr "CTTY ændrer input/output enheden\n"
 
 #: cmd.rc:47
-#, fuzzy
 msgid "DATE shows or changes the system date.\n"
-msgstr "Hjælp til DATE\n"
+msgstr "DATE viser eller ændrer systemets dato.\n"
 
 #: cmd.rc:48
-#, fuzzy
 msgid "DEL <filename> deletes a file or set of files.\n"
-msgstr "Hjælp til DEL\n"
+msgstr "DEL <filnavn> sletter en eller flere filer.\n"
 
 #: cmd.rc:49
-#, fuzzy
 msgid "DIR lists the contents of a directory.\n"
-msgstr "Hjælp til DIR\n"
+msgstr "DIR viser indholdet af en mappe.\n"
 
 #: cmd.rc:59
 msgid ""
@@ -9459,9 +9256,8 @@ msgstr ""
 "et @-tegn foran den.\n"
 
 #: cmd.rc:61
-#, fuzzy
 msgid "ERASE <filename> deletes a file or set of files.\n"
-msgstr "Hjælp til ERASE\n"
+msgstr "ERASE <filnavn> sletter en eller flere filer.\n"
 
 #: cmd.rc:69
 msgid ""
@@ -9503,14 +9299,14 @@ msgstr ""
 "GOTO har ingen effekt når den bruges interaktivt.\n"
 
 #: cmd.rc:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "HELP <command> shows brief help details on a topic.\n"
 "HELP without an argument shows all CMD built-in commands.\n"
-msgstr "Hjælp til HELP\n"
+msgstr ""
+"HELP <kommando> viser en kort hjælp om emnet.\n"
+"HELP uden argumenter viser alle CMD indbyggede kommandoer.\n"
 
 #: cmd.rc:94
-#, fuzzy
 msgid ""
 "IF is used to conditionally execute a command.\n"
 "\n"
@@ -9523,9 +9319,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "IF bruges til at køre en kommando på betingelser.\n"
 "\n"
-"Brug:\tIF [NOT] EXIST filnavn kommando\n"
-"IF [NOT] streng1==streng2 kommando\n"
-"IF [NOT] ERRORLEVEL nummer kommando\n"
+"Brug: IF [NOT] EXIST filnavn kommando\n"
+"   IF [NOT] streng1==streng2 kommando\n"
+"   IF [NOT] ERRORLEVEL nummer kommando\n"
 "\n"
 "I kommando form nummer to skal streng1 og streng2 omsluttes af dobbelte\n"
 "anførselstegn. Der skeldnes ikke mellem store og små bogstaver.\n"
@@ -9545,14 +9341,12 @@ msgstr ""
 "Du kan vise et drevs volumenavn med VOL-kommandoen.\n"
 
 #: cmd.rc:103
-#, fuzzy
 msgid "MD <name> is the short version of MKDIR. It creates a subdirectory.\n"
-msgstr "Hjælp til MD\n"
+msgstr "MD <mappe> er den korte form af MKDIR. Den laver en mappe.\n"
 
 #: cmd.rc:104
-#, fuzzy
 msgid "MKDIR <name> creates a subdirectory.\n"
-msgstr "Hjælp til MKDIR\n"
+msgstr "MKDIR <mappe> laver en mappe.\n"
 
 #: cmd.rc:111
 msgid ""
@@ -9564,10 +9358,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "MOVE fails if the old and new locations are on different DOS drive letters.\n"
 msgstr ""
-"MOVE flytter en fil eller katalog til et nyt sted indenfor filsystemet.\n"
+"MOVE flytter en fil eller mappe til et nyt sted indenfor filsystemet.\n"
 "\n"
-"Hvis elementet som flyttes er en katalog, så flyttes filerne og\n"
-"underkatalogerne også i den.\n"
+"Hvis elementet som flyttes er en mappe, så flyttes filerne og\n"
+"undermapperne i den også.\n"
 "\n"
 "MOVE fejler hvis den gamle og nye pladsering har forskellige drevbogstaver.\n"
 
@@ -9583,7 +9377,7 @@ msgid ""
 "variable, for example:\n"
 "PATH %PATH%;c:\\temp\n"
 msgstr ""
-"PATH viser eller ændrer CMDs søgesti.\n"
+"PATH viser eller ændrer CMD's søgesti.\n"
 "\n"
 "PATH viser den gældende PATH-indstillingen (dette er\n"
 "i begyndelsen værdien opgivet i filen «wine.conf»). PATH-\n"
@@ -9594,7 +9388,6 @@ msgstr ""
 "PATH %PATH%;c:\\temp\n"
 
 #: cmd.rc:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "PAUSE displays a message on the screen asking the user to press a key.\n"
 "\n"
@@ -9602,12 +9395,11 @@ msgid ""
 "of a previous command before it scrolls off the screen.\n"
 msgstr ""
 "PAUSE viser meldingen 'Tryk Enter for at fortsætte', og venter på at\n"
-"brugeren trykker Enter. Dette er hovedsageligt nyttigt i batchfiler,\n"
-"for at lade brugeren læse uddata fra en tidligere kommando før den "
-"forsvinder ud væk fra skærmen.\n"
+"brugeren trykker Enter.\n"
+"Dette er hovedsageligt nyttigt i batchfiler, for at lade brugeren læse\n"
+"uddata fra en tidligere kommando før det forsvinder væk fra skærmen.\n"
 
 #: cmd.rc:149
-#, fuzzy
 msgid ""
 "PROMPT sets the command-line prompt.\n"
 "\n"
@@ -9629,20 +9421,20 @@ msgid ""
 "The prompt can also be changed by altering the PROMPT environment variable,\n"
 "so the command 'SET PROMPT=text' has the same effect as 'PROMPT text'.\n"
 msgstr ""
-"PROMPT sætter kommandolinje-tekststrenget.\n"
+"PROMPT sætter kommandolinje-tekststrengen.\n"
 "\n"
 "Strengen som efterfølger PROMPT-kommandoen (og mellemrummet lige efter)\n"
 "vises i begyndelsen af linjen når cmd venter på inddata.\n"
 "\n"
-"Følgende tekststrenge har den specielle betydning:\n"
+"Følgende tekststrenge har den specielle betydning som angivet nedenfor:\n"
 "\n"
 "$$  Dollar tegn    $_  Ny Linje      $b  Pipe tegn (|)\n"
-"$d  Gældende dato   $e  Escape       $g  > tegn\n"
+"$d  Dags dato     $e  Escape       $g  > tegn\n"
 "$l  < tegn      $n  Gældende drev    $p  Gældende sti\n"
-"$q  = tegn      $t  Gældende tid    $v  CMD version\n"
+"$q  = tegn      $t  Tidsstempel     $v  CMD version\n"
 "\n"
-"Bemærk at bruge PROMPT-kommandoen uden en tekststrenge tilbagestiller\n"
-"klartegnet til standardværdien, som er arbejdskataloget (inkluderet\n"
+"Bemærk at bruges PROMPT-kommandoen uden en tekststrenge tilbagestilles\n"
+"klartegnet til standardværdien, som er arbejdsmappen (inkluderet\n"
 "drev) efterfulgt af et større end (>) tegn.\n"
 "(Som en kommando PROMPT $p$g.)\n"
 "\n"
@@ -9650,37 +9442,31 @@ msgstr ""
 "kommandoen «SET PROMPT=tekst» har samme effekt som «PROMPT tekst».\n"
 
 #: cmd.rc:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A command line beginning with REM (followed by a space) performs no\n"
 "action, and can therefore be used as a comment in a batch file.\n"
 msgstr ""
-"En kommandolinje som begynner med REM (efterfulgt af et mellemrum)\n"
+"En kommandolinje som begynder med REM (efterfulgt af et mellemrum)\n"
 "udfører ingen handling, og kan derfor bruges som kommentar i en batch\n"
 "fil.\n"
 
 #: cmd.rc:156
-#, fuzzy
 msgid "REN <filename> is the short version of RENAME. It renames a file.\n"
-msgstr "Hjælp til REN\n"
+msgstr "REN <filnavn> er den korte form af RENAME. Det omdøber en fil.\n"
 
 #: cmd.rc:157
-#, fuzzy
 msgid "RENAME <filename> renames a file.\n"
-msgstr "Hjælp til RENAME\n"
+msgstr "RENAME <filnavn> omdøber en fil.\n"
 
 #: cmd.rc:159
-#, fuzzy
 msgid "RD <dir> is the short version of RMDIR. It deletes a subdirectory.\n"
-msgstr "Hjælp til RD\n"
+msgstr "RD <mappe> er den korte form af RMDIR. Den sletter en mappe.\n"
 
 #: cmd.rc:160
-#, fuzzy
 msgid "RMDIR <dir> deletes a subdirectory.\n"
-msgstr "Hjælp til RMDIR\n"
+msgstr "RMDIR <mappe> sletter en mappe.\n"
 
 #: cmd.rc:193
-#, fuzzy
 msgid ""
 "SET displays or changes the cmd environment variables.\n"
 "\n"
@@ -9703,18 +9489,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "SET uden parametere viser alle gældende miljøvariabler.\n"
 "\n"
-"Syntaksen for at oprette eller ændre en miljøvariabel er:\n"
+"Syntaks for at oprette eller ændre en miljøvariabel er:\n"
 "\n"
 "SET <variabel>=<værdi>\n"
 "\n"
-"<variabel> og <værdi> er tekststrenger. Der må ikke være mellemrum\n"
-"før lighedstegnet, og variabelnavnet kan heller ikke have indbyggede\n"
-"mellemrum.\n"
+"<variabel> og <værdi> er tekststrenge. Der må ikke være mellemrum\n"
+"før lighedstegnet, og variabelnavnet kan heller ikke indeholde mellemrum.\n"
 "\n"
 "I Wine er miljøvariablene i det underliggende operativsystemet\n"
 "inkludert i Win32-miljøet, og der er derfor mange flere\n"
 "værdier end i et normalt Win32-miljø. Vær opmærksom på at man ikke kan\n"
-"ændre miljøet i det underliggende operativsystemet fra CMD.\n"
+"ændre miljøet i det underliggende operativsystem fra CMD.\n"
 
 #: cmd.rc:198
 msgid ""
@@ -9722,12 +9507,11 @@ msgid ""
 "the list, so parameter 2 becomes parameter 1 and so on. It has no effect\n"
 "if called from the command line.\n"
 msgstr ""
-"SHIFT bruges i en batchfil for at fjerne den første parameter i en\n"
+"SHIFT bruges i en batchfil for at fjerne det første parameter i en\n"
 "liste, sådan at parameter 2 bliver parameter 1 og så videre. Den har ingen\n"
 "effekt hvis det bruges fra kommandolinjen.\n"
 
 #: cmd.rc:175 start.rc:39
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Start a program, or open a document in the program normally used for files "
 "with that suffix.\n"
@@ -9755,22 +9539,20 @@ msgstr ""
 "/M[inimized] Start programmet minimeret.\n"
 "/MAX[imized] Start programmet maksimeret.\n"
 "/R[estored] Start programmet normalt (hverken minimeret eller maksimeret).\n"
-"/W[ait]   Vent på startede program afslutter, afslut derefter med dets "
-"afslutnings kode.\n"
-"/Unix    Brug en Unix filnavn og starte filen som Windows Stifinder.\n"
-"/ProgIDOpen Åbn et dokument ved hjælp af følgende progID.\n"
+"/W[ait]   Vent på at det startede program afslutter, afslut derefter med\n"
+"       dets afslutnings kode.\n"
+"/Unix    Brug et Unix filnavn og start filen lige som Windows "
+"Stifinder.\n"
+"/ProgIDOpen Åbn et dokument ved hjælp af efterfølgende progID.\n"
+"/?      Vis denne hjælp og afslut.\n"
 
 #: cmd.rc:200
-#, fuzzy
 msgid "TIME sets or shows the current system time.\n"
-msgstr "Hjælp til TIME\n"
+msgstr "TIME sætter eller viser systemets tid.\n"
 
 #: cmd.rc:202
-#, fuzzy
 msgid "TITLE <string> sets the window title for the cmd window.\n"
-msgstr ""
-"Angiv titelen for CMD-vinduet, syntaksen er\n"
-"TITLE [streng]\n"
+msgstr "TITLE <streng> angiver titelen for CMD-vinduet.\n"
 
 #: cmd.rc:206
 msgid ""
@@ -9782,7 +9564,6 @@ msgstr ""
 "tekst.\n"
 
 #: cmd.rc:215
-#, fuzzy
 msgid ""
 "VERIFY is used to set, clear or test the verify flag. Valid forms are:\n"
 "\n"
@@ -9799,17 +9580,15 @@ msgstr ""
 "VERIFY OFF\tDeaktiverer flagget.\n"
 "VERIFY\t\tViser ON hvis på ellers OFF.\n"
 "\n"
-"«Verify»-flagget har ingen funksion i Wine.\n"
+"«Verify»-flagget har ingen funktion i Wine.\n"
 
 #: cmd.rc:218
-#, fuzzy
 msgid "VER displays the version of cmd you are running.\n"
 msgstr "VER viser CMD's versionnummer\n"
 
 #: cmd.rc:220
-#, fuzzy
 msgid "VOL shows the volume label of a disk device.\n"
-msgstr "Hjælp til VOL\n"
+msgstr "VOL viser drev betegnelsen for disk drevet.\n"
 
 #: cmd.rc:224
 msgid ""
@@ -9832,13 +9611,12 @@ msgid ""
 "PUSHD <directoryname> saves the current directory onto a\n"
 "stack, and then changes the current directory to the supplied one.\n"
 msgstr ""
-"PUSHD <katalognavn> lagrer arbejdskataloget på en stak og ændrer derefter\n"
-"arbejdskataloget til den som er opgiven.\n"
+"PUSHD <mappe> lagrer arbejdsmappen på en stak og ændrer derefter\n"
+"arbejdsmappen til det som er angivet.\n"
 
 #: cmd.rc:237
-#, fuzzy
 msgid "POPD changes current directory to the last one saved with PUSHD.\n"
-msgstr "POPD ændrer arbejdskatalog til det som sidst blev brugt med PUSHD.\n"
+msgstr "POPD ændrer arbejdsmappen til det som sidst blev gemt med PUSHD.\n"
 
 #: cmd.rc:245
 msgid ""
@@ -9851,6 +9629,14 @@ msgid ""
 "Specifying no file type after the equal sign removes the current "
 "association, if any.\n"
 msgstr ""
+"ASSOC viser eller ændrer filendelse tilknytninger.\n"
+"\n"
+"Syntaks: ASSOC [.ext[=[filtype]]]\n"
+"\n"
+"ASSOC uden parametre viser de nuværende tilknytninger.\n"
+"Hvis der kun angives filendelse, vises den nuværende tilknytning.\n"
+"Angives ingen filtype efter lighedstegnet, fjernes den nuværende\n"
+"tilknytning, hvis der er en.\n"
 
 #: cmd.rc:256
 msgid ""
@@ -9887,7 +9673,6 @@ msgstr ""
 "program CMD blev startet af.\n"
 
 #: cmd.rc:304
-#, fuzzy
 msgid ""
 "CMD built-in commands are:\n"
 "ASSOC\t\tShow or modify file extension associations\n"
@@ -9929,29 +9714,36 @@ msgid ""
 "Enter HELP <command> for further information on any of the above commands.\n"
 msgstr ""
 "Indbyggede kommandoer i CMD:\n"
+"ASSOC\t\tViser eller ændrer filudvidelse tilknytninger\n"
 "ATTRIB\t\tViser eller ændrer DOS-filattributter\n"
 "CALL\t\tKald en batchfil inde i en anden\n"
-"CD (CHDIR)\tSkifter arbejdskatalog\n"
-"CLS\t\tSletter konsollskærmen\n"
+"CD (CHDIR)\tSkifter arbejdsmappe\n"
+"CHOICE\t\tVenter på et tastetryk udfra en angivet liste\n"
+"CLS\t\tSletter konsolskærmen\n"
 "COPY\t\tKopierer filer\n"
 "CTTY\t\tÆndrer ind/ud-enhed\n"
 "DATE\t\tViser eller ændrer systemdatoen\n"
 "DEL (ERASE)\tSletter en eller flere filer\n"
-"DIR\t\tViser indholdet i et katalgo\n"
-"ECHO\t\tKopierer tekst direkte til konsol-uddataen\n"
+"DIR\t\tViser indholdet i en mappe\n"
+"ECHO\t\tKopierer tekst direkte til uddata\n"
+"ENDLOCAL\tAfslut lokal miljø ændringer i en batch fil\n"
+"FTYPE\t\tVis eller ændrer filendelser tilknytninger til kommandoer\n"
 "HELP\t\tViser en kort hjælpebeskrivelse om et emne\n"
-"MD (MKDIR)\tLager en underkatalog\n"
-"MORE\t\tDisplay output in pages\n"
-"MOVE\t\tFlytter en eller flere filer, eller en katalogtræ\n"
+"MD (MKDIR)\tLaver en mappe\n"
+"MORE\t\tViser fil eller resultat i sider\n"
+"MOVE\t\tFlytter en eller flere filer, eller en mappestruktur\n"
 "PATH\t\tÆndrer eller viser søgestien\n"
-"POPD\t\tÆndrer arbejdskataloget til den sidst lagrede med PUSHD\n"
+"PAUSE\t\tLav pause i udførelsen af batch filer\n"
+"POPD\t\tÆndrer arbejdsmappe til den sidst lagrede med PUSHD\n"
 "PROMPT\t\tÆndrer kommando-tekststregnen\n"
-"PUSHD\t\tÆndrer arbejdskatalog og lagrer den gældende\n"
+"PUSHD\t\tLagrer den gælgende arbejdsmappe og ændrer til ny\n"
 "REN (RENAME)\tOmdøber fil\n"
-"RD (RMDIR)\tSletter et underkatalog\n"
+"RD (RMDIR)\tSletter en mappe\n"
 "SET\t\tSætter eller viser miljøvariabler\n"
+"SETLOCAL\tStart lokale ændringer i miljøvariable\n"
+"START\t\tStart et program eller dokument i det tilknyttede program\n"
 "TIME\t\tSætter eller viser gældende systemtid\n"
-"TITLE\t\tSætter vinduestitelen for CMD-økten\n"
+"TITLE\t\tSætter vinduestitelen for CMD\n"
 "TYPE\t\tViser indholdet i en fil\n"
 "VER\t\tViser CMD's versionnummer\n"
 "VOL\t\tViser volumenavnet for et drev\n"
@@ -9960,9 +9752,8 @@ msgstr ""
 "Skriv «HELP <kommando>» for mere information om kommandoerne ovenover\n"
 
 #: cmd.rc:306
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure?"
-msgstr "Er du sikker"
+msgstr "Er du sikker?"
 
 #: cmd.rc:307 xcopy.rc:40
 msgctxt "Yes key"
@@ -9975,19 +9766,16 @@ msgid "N"
 msgstr "N"
 
 #: cmd.rc:309
-#, fuzzy
 msgid "File association missing for extension %1\n"
-msgstr "Manglende filtilknytning for efternavnet %s\n"
+msgstr "Manglende filtilknytning for endelsen %1\n"
 
 #: cmd.rc:310
-#, fuzzy
 msgid "No open command associated with file type '%1'\n"
-msgstr "Ingen åbnekommando er tilknyttet filtypene '%s'\n"
+msgstr "Ingen åben kommando er tilknyttet filtypen '%1'\n"
 
 #: cmd.rc:311
-#, fuzzy
 msgid "Overwrite %1?"
-msgstr "Overskriv %s"
+msgstr "Overskriv %1?"
 
 #: cmd.rc:312
 msgid "More..."
@@ -9995,7 +9783,7 @@ msgstr "Mere..."
 
 #: cmd.rc:313
 msgid "Line in Batch processing possibly truncated. Using:\n"
-msgstr "Linje i batchfil muligvis forkortet. Using:\n"
+msgstr "Linje i batchfil muligvis forkortet. Bruger:\n"
 
 #: cmd.rc:315
 msgid "Argument missing\n"
@@ -10006,23 +9794,20 @@ msgid "Syntax error\n"
 msgstr "Syntaks fejl\n"
 
 #: cmd.rc:318
-#, fuzzy
 msgid "No help available for %1\n"
-msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for %s\n"
+msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for %1\n"
 
 #: cmd.rc:319
 msgid "Target to GOTO not found\n"
 msgstr "GOTO Destination ikke fundet\n"
 
 #: cmd.rc:320
-#, fuzzy
 msgid "Current Date is %1\n"
-msgstr "Nuværende Dato er %s\n"
+msgstr "Nuværende dato er %1\n"
 
 #: cmd.rc:321
-#, fuzzy
 msgid "Current Time is %1\n"
-msgstr "Nuværende Tid er %s\n"
+msgstr "Nuværende tid er %1\n"
 
 #: cmd.rc:322
 msgid "Enter new date: "
@@ -10033,18 +9818,16 @@ msgid "Enter new time: "
 msgstr "Skriv ny tid: "
 
 #: cmd.rc:324
-#, fuzzy
 msgid "Environment variable %1 not defined\n"
-msgstr "Miljøvariable %s ikke defineret\n"
+msgstr "Miljøvariable %1 er ikke defineret\n"
 
 #: cmd.rc:325 xcopy.rc:38
-#, fuzzy
 msgid "Failed to open '%1'\n"
-msgstr "Kunne ikke åbne «%s»\n"
+msgstr "Kunne ikke åbne «%1»\n"
 
 #: cmd.rc:326
 msgid "Cannot call batch label outside of a batch script\n"
-msgstr "Kan ikke kalde batch label udefra batchscriptet\n"
+msgstr "Kan ikke kalde batch label udenfor batchscriptet\n"
 
 #: cmd.rc:327 xcopy.rc:42
 msgctxt "All key"
@@ -10052,19 +9835,16 @@ msgid "A"
 msgstr "A"
 
 #: cmd.rc:328
-#, fuzzy
 msgid "Delete %1?"
-msgstr "Slet"
+msgstr "Slet %1?"
 
 #: cmd.rc:329
-#, fuzzy
 msgid "Echo is %1\n"
-msgstr "Echo er %s\n"
+msgstr "Echo er %1\n"
 
 #: cmd.rc:330
-#, fuzzy
 msgid "Verify is %1\n"
-msgstr "Verify er %s\n"
+msgstr "Verify er %1\n"
 
 #: cmd.rc:331
 msgid "Verify must be ON or OFF\n"
@@ -10075,17 +9855,14 @@ msgid "Parameter error\n"
 msgstr "Parameter fejl\n"
 
 #: cmd.rc:333
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Volume Serial Number is %1!04x!-%2!04x!\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Volumen i drevet %c er %s\n"
-"Volume Seriel Nummer is %04x-%04x\n"
+"Volume serienummeret er %1!04x!-%2!04x!\n"
 "\n"
 
 #: cmd.rc:334
-#, fuzzy
 msgid "Volume label (11 characters, <Enter> for none)?"
 msgstr "Volumen's etiket (11 karakterer, ENTER for ingen)?"
 
@@ -10094,7 +9871,6 @@ msgid "PATH not found\n"
 msgstr "PATH ikke fundet\n"
 
 #: cmd.rc:336
-#, fuzzy
 msgid "Press any key to continue... "
 msgstr "Tryk på en tast for at fortsætte... "
 
@@ -10103,9 +9879,8 @@ msgid "Wine Command Prompt"
 msgstr "Wine kommandoprompt"
 
 #: cmd.rc:338
-#, fuzzy
 msgid "CMD Version %1!S!\n"
-msgstr "CMD Version %s\n"
+msgstr "CMD Version %1!S!\n"
 
 #: cmd.rc:339
 msgid "More? "
@@ -10124,12 +9899,10 @@ msgid "Volume in drive %1!c! has no label.\n"
 msgstr ""
 
 #: cmd.rc:343
-#, fuzzy
 msgid " (Yes|No)"
 msgstr " (Ja|Nej)"
 
 #: cmd.rc:344
-#, fuzzy
 msgid " (Yes|No|All)"
 msgstr " (Ja|Nej|Alle)"
 
@@ -10142,30 +9915,27 @@ msgid "Usage: dxdiag [/whql:off | /whql:on] [/t filename | /x filename]"
 msgstr "Brug: dxdiag [/whql:off | /whql:on] [/t filnavn | /x filnavn]"
 
 #: explorer.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Wine Explorer"
-msgstr "Wine Internet Explorer"
+msgstr "Wine Explorer"
 
 #: explorer.rc:29
-#, fuzzy
 msgid "Location:"
-msgstr "Placering"
+msgstr "Placering:"
 
 #: hostname.rc:27
 msgid "Usage: hostname\n"
-msgstr "Brug: hostname\n"
+msgstr "Brug: hostnavn\n"
 
 #: hostname.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Error: Invalid option '%c'.\n"
-msgstr "Fejl: Ugyldigt nøgle navn\n"
+msgstr "Fejl: Ugyldig valgmulighed '%c'.\n"
 
 #: hostname.rc:29
 msgid ""
 "Error: Setting the system hostname is not possible with the hostname "
 "utility.\n"
 msgstr ""
-"Fejl: At sætte systemets hostname er ikke muligt med hostname værktøjet.\n"
+"Fejl: At sætte systemets maskinnavn er ikke muligt med hostname værktøjet.\n"
 
 #: ipconfig.rc:27
 msgid "Usage: ipconfig [ /? | /all ]\n"
@@ -10228,7 +9998,6 @@ msgid "Default gateway"
 msgstr "Standard gateway"
 
 #: net.rc:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The syntax of this command is:\n"
 "\n"
@@ -10238,14 +10007,13 @@ msgid ""
 "\n"
 "Where 'command' is one of HELP, START, STOP or USE.\n"
 msgstr ""
-"Sådan for du hjælp:\n"
+"Syntaks for kommandoen er:\n"
 "\n"
-"NET HELP kommando\n"
+"NET kommando [argumenter]\n"
 "  -eller-\n"
 "NET kommando /HELP\n"
 "\n"
-"  Tilgængelige kommandoer:\n"
-"  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
+"Hvor kommando er en af HELP, START, STOP eller USE.\n"
 
 #: net.rc:28
 msgid ""
@@ -10256,6 +10024,12 @@ msgid ""
 "Displays the list of running services if 'service' is omitted. Otherwise "
 "'service' is the name of the service to start.\n"
 msgstr ""
+"Syntaks for kommandoen er:\n"
+"\n"
+"NET START [tjeneste]\n"
+"\n"
+"Viser listen af kørende tjenester hvis «tjeneste» udelades. Ellers er "
+"«tjeneste» navnet på den tjeneste som skal startes.\n"
 
 #: net.rc:29
 msgid ""
@@ -10265,16 +10039,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "Where 'service' is the name of the service to stop.\n"
 msgstr ""
+"Syntaks for kommandoen er:\n"
+"\n"
+"NET STOP [tjeneste]\n"
+"\n"
+"Hvor «tjeneste» er navnet på den tjeneste som skal stoppes.\n"
 
 #: net.rc:30
-#, fuzzy
 msgid "Stopping dependent service: %1\n"
-msgstr "Stopper afhængig tjeneste: %s\n"
+msgstr "Stopper afhængig tjeneste: %1\n"
 
 #: net.rc:31
-#, fuzzy
 msgid "Could not stop service %1\n"
-msgstr "Kunne ikke stoppe tjenesten «%s»\n"
+msgstr "Kunne ikke stoppe tjenesten «%1»\n"
 
 #: net.rc:32
 msgid "Could not get handle to service control manager.\n"
@@ -10285,38 +10062,32 @@ msgid "Could not get handle to service.\n"
 msgstr "Kunne ikke kontakte tjenesten.\n"
 
 #: net.rc:34
-#, fuzzy
 msgid "The %1 service is starting.\n"
-msgstr "Tjenesten «%s» starter.\n"
+msgstr "Tjenesten «%1» starter.\n"
 
 #: net.rc:35
-#, fuzzy
 msgid "The %1 service was started successfully.\n"
-msgstr "Tjenesten «%s» startede vellykket.\n"
+msgstr "Tjenesten «%1» startede vellykket.\n"
 
 #: net.rc:36
-#, fuzzy
 msgid "The %1 service failed to start.\n"
-msgstr "Tjenesten «%s» kunne ikke starte.\n"
+msgstr "Tjenesten «%1» kunne ikke starte.\n"
 
 #: net.rc:37
-#, fuzzy
 msgid "The %1 service is stopping.\n"
-msgstr "Tjenesten «%s» stopper.\n"
+msgstr "Tjenesten «%1» stopper.\n"
 
 #: net.rc:38
-#, fuzzy
 msgid "The %1 service was stopped successfully.\n"
-msgstr "Tjenesten «%s» stoppede vellykket.\n"
+msgstr "Tjenesten «%1» stoppede vellykket.\n"
 
 #: net.rc:39
-#, fuzzy
 msgid "The %1 service failed to stop.\n"
-msgstr "Kunne ikke stoppe tjenesten «%s».\n"
+msgstr "Kunne ikke stoppe tjenesten «%1».\n"
 
 #: net.rc:41
 msgid "There are no entries in the list.\n"
-msgstr "Det er ingen indskrivning i listen.\n"
+msgstr "Det er ingen elementer i listen.\n"
 
 #: net.rc:42
 msgid ""
@@ -10325,32 +10096,28 @@ msgid ""
 "---------------------------------------------------------------\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Status  Lokal  Remote\n"
+"Status  Lokal  Fjern\n"
 "---------------------------------------------------------------\n"
 
 #: net.rc:43
-#, fuzzy
 msgid "%1   %2   %3   Open resources: %4!u!\n"
-msgstr "%s   %s   %s   Åbne resourser: %lu\n"
+msgstr "%1   %2   %3   Åbne resourser: %4!u!\n"
 
 #: net.rc:45
-#, fuzzy
 msgid "Paused"
 msgstr "&Pauset"
 
 #: net.rc:46
-#, fuzzy
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Forbindelse mistet"
 
 #: net.rc:47
-#, fuzzy
 msgid "A network error occurred"
-msgstr "Der opstod en printer fejl."
+msgstr "Der opstod en netværks fejl."
 
 #: net.rc:48
 msgid "Connection is being made"
-msgstr "Forbindelse ertableres"
+msgstr "Forbindelse etableres"
 
 #: net.rc:49
 msgid "Reconnecting"
@@ -10454,9 +10221,8 @@ msgid "&Footer:"
 msgstr "Side&fod:"
 
 #: notepad.rc:104
-#, fuzzy
 msgid "Margins (millimeters)"
-msgstr "Margener:"
+msgstr "Margener (millimetre):"
 
 #: notepad.rc:105
 msgid "&Left:"
@@ -10534,7 +10300,6 @@ msgid "Notepad"
 msgstr "Notesblok"
 
 #: notepad.rc:69 progman.rc:61 winhlp32.rc:79
-#, fuzzy
 msgid "ERROR"
 msgstr "FEJL"
 
@@ -10579,12 +10344,10 @@ msgid "Unicode (UTF-16 big-endian)"
 msgstr "Unicode (UTF-16 big-endian)"
 
 #: notepad.rc:84
-#, fuzzy
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
 #: notepad.rc:91
-#, fuzzy
 msgid ""
 "%1\n"
 "This file contains Unicode characters which will be lost if\n"
@@ -10593,9 +10356,9 @@ msgid ""
 "one of the Unicode options in the Encoding drop down list.\n"
 "Continue?"
 msgstr ""
-"%s\n"
+"%1\n"
 "Denne fil indeholder Unicode-tegn, som vil gå tabt, hvis\n"
-"du gemmer denne fil med %s som kodning.\n"
+"du gemmer denne fil med %2 som kodning.\n"
 "For at beholde disse tegn, skal du klikke på Annuller og derefter vælge\n"
 "en af Unicode mulighederne i Kodnings rullelisten.\n"
 "Fortsæt?"
@@ -10609,9 +10372,8 @@ msgid "&View TypeLib..."
 msgstr "&Vis TypeLib..."
 
 #: oleview.rc:32
-#, fuzzy
 msgid "&System Configuration"
-msgstr "&Systemopsætning..."
+msgstr "&Systemopsætning"
 
 #: oleview.rc:33
 msgid "&Run the Registry Editor"
@@ -10634,14 +10396,12 @@ msgid "In-process &handler"
 msgstr ""
 
 #: oleview.rc:43
-#, fuzzy
 msgid "&Local server"
-msgstr "Lokal fejl"
+msgstr "Lokal maskine"
 
 #: oleview.rc:44
-#, fuzzy
 msgid "&Remote server"
-msgstr "&Fjern..."
+msgstr "&Fjern maskine"
 
 #: oleview.rc:47
 msgid "View &Type information"
@@ -10780,9 +10540,8 @@ msgid "version 1.0"
 msgstr "version 1.0"
 
 #: oleview.rc:100
-#, fuzzy
 msgid "TypeLib files (*.tlb; *.olb; *.dll; *.ocx; *.exe)"
-msgstr "TypeLib Filer (*.tlb;*.olb;*.dll;*.ocx;*.exe)"
+msgstr "TypeLib Filer (*.tlb; *.olb; *.dll; *.ocx; *.exe)"
 
 #: oleview.rc:103
 msgid "Bind to file via a File Moniker"
@@ -10858,14 +10617,12 @@ msgid "Ask for an in-process handler when calling CoGetClassObject"
 msgstr ""
 
 #: oleview.rc:115
-#, fuzzy
 msgid "Ask for a local server when calling CoGetClassObject"
-msgstr "Brug CLSCTX_LOCAL_SERVER ved kald til CoGetClassObject"
+msgstr "Spørg efter en lokal maskine ved kald til CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:116
-#, fuzzy
 msgid "Ask for a remote server when calling CoGetClassObject"
-msgstr "Brug CLSCTX_LOCAL_SERVER ved kald til CoGetClassObject"
+msgstr "Spørg efter en fjern maskine ved kald til CoGetClassObject"
 
 #: oleview.rc:128
 msgid "ObjectClasses"
@@ -10928,9 +10685,8 @@ msgid "bytes"
 msgstr "byte"
 
 #: oleview.rc:148
-#, fuzzy
 msgid "LoadTypeLib( %1 ) failed ($%2!x!)"
-msgstr "LoadTypeLib( %s ) fejlede ($%x)"
+msgstr "LoadTypeLib( %1 ) fejlede ($%2!x!)"
 
 #: oleview.rc:149
 msgid "Inherited Interfaces"
@@ -11046,7 +10802,7 @@ msgstr "Kopier program:"
 
 #: progman.rc:149
 msgid "Program Group Attributes"
-msgstr "Programgruppeattributter"
+msgstr "Programgruppe attributter"
 
 #: progman.rc:153
 msgid "&Group file:"
@@ -11054,7 +10810,7 @@ msgstr "&Gruppefil:"
 
 #: progman.rc:165
 msgid "Program Attributes"
-msgstr "Programattributter"
+msgstr "Program attributter"
 
 #: progman.rc:169 progman.rc:209
 msgid "&Command line:"
@@ -11062,11 +10818,11 @@ msgstr "&Kommandolinje:"
 
 #: progman.rc:171
 msgid "&Working directory:"
-msgstr "&Arbejdskatalog:"
+msgstr "&Arbejdsmappe:"
 
 #: progman.rc:173
 msgid "&Key combination:"
-msgstr "Taste kombination:"
+msgstr "Tast kombination:"
 
 #: progman.rc:176 progman.rc:212
 msgid "&Minimize at launch"
@@ -11094,7 +10850,7 @@ msgstr "Kør program"
 
 #: progman.rc:60
 msgid "Program Manager"
-msgstr "Programbehandling"
+msgstr "Programbestyrer"
 
 #: progman.rc:62 winhlp32.rc:80
 msgid "WARNING"
@@ -11125,7 +10881,6 @@ msgid "Error writing `%s'."
 msgstr "Fejl ved skrivning til '%s'."
 
 #: progman.rc:72
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The group file `%s' cannot be opened.\n"
 "Should it be tried further on?"
@@ -11168,7 +10923,7 @@ msgid ""
 "REG [ ADD | DELETE | QUERY ]\n"
 "REG command /?\n"
 msgstr ""
-"Syntaksen for dette kommando er:\n"
+"Syntaks for denne kommando er:\n"
 "\n"
 "REG [ ADD | DELETE | QUERY ]\n"
 "REG kommando /?\n"
@@ -11244,9 +10999,8 @@ msgid "&Multi String Value"
 msgstr "&Flerstrengsværdi"
 
 #: regedit.rc:52 regedit.rc:103
-#, fuzzy
 msgid "&Expandable String Value"
-msgstr "&Strengværdi"
+msgstr "&Udvidvar Strengværdi"
 
 #: regedit.rc:56 regedit.rc:107
 msgid "&Rename\tF2"
@@ -11269,7 +11023,6 @@ msgid "Status &Bar"
 msgstr "&Statuslinje"
 
 #: regedit.rc:67 winefile.rc:46
-#, fuzzy
 msgid "Sp&lit"
 msgstr "&Split"
 
@@ -11282,9 +11035,8 @@ msgid "&About Registry Editor"
 msgstr "&Om Registreringsdatabase editor"
 
 #: regedit.rc:88
-#, fuzzy
 msgid "Modify Binary Data..."
-msgstr "Ændr binærdata..."
+msgstr "Ændr binær data..."
 
 #: regedit.rc:215
 msgid "Export registry"
@@ -11410,14 +11162,12 @@ msgid "Export Registry File"
 msgstr "Eksporter registreringsdatabasefil"
 
 #: regedit.rc:193
-#, fuzzy
 msgid "Registry files (*.reg)"
 msgstr "Registreringsdatabasefiler (*.reg)"
 
 #: regedit.rc:194
-#, fuzzy
 msgid "Win9x/NT4 Registry files (REGEDIT4)"
-msgstr "Win9x-/NT4-registerfiler (REGEDIT4)"
+msgstr "Win9x-/NT4-registeringsdatabasefiler (REGEDIT4)"
 
 #: regedit.rc:201
 msgid "(Default)"
@@ -11469,7 +11219,7 @@ msgstr "Omdøber markeringen"
 
 #: regedit.rc:168
 msgid "Copies the name of the selected key to the clipboard"
-msgstr "Kopierer navnet af den valgte nøgle til udklipstavlen"
+msgstr "Kopierer navnet af den valgte nøgle til udklipsholderen"
 
 #: regedit.rc:169
 msgid "Finds a text string in a key, value or data"
@@ -11579,66 +11329,63 @@ msgstr "Kunne ikke oversætte det angivne Unix filnavn til et DOS filnavn."
 
 #: taskkill.rc:27
 msgid "Usage: taskkill [/?] [/f] [/im ProcessName | /pid ProcessID]\n"
-msgstr ""
+msgstr "Brug: taskkill [/?] [/f] [/im procesnavn | /pid procesid]\n"
 
 #: taskkill.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Error: Unknown or invalid command line option specified.\n"
-msgstr "Fejl: Ugyldige kommando linje parametre\n"
+msgstr "Fejl: Ukendt eller ugyldig kommando linje parametre.\n"
 
 #: taskkill.rc:29
-#, fuzzy
 msgid "Error: Invalid command line parameter specified.\n"
-msgstr "Fejl: Ugyldige kommando linje parametre\n"
+msgstr "Fejl: Ugyldig kommando linje parametre.\n"
 
 #: taskkill.rc:30
 msgid "Error: One of options /im or /pid must be specified.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: En af valgmulighederne /im eller /pid skal angives.\n"
 
 #: taskkill.rc:31
-#, fuzzy
 msgid "Error: Option %1 expects a command line parameter.\n"
-msgstr "Fejl: Ugyldige kommando linje parametre\n"
+msgstr "Fejl: Valgmulighed %1 forventer et kommando linje parameter.\n"
 
 #: taskkill.rc:32
 msgid "Error: Options /im and /pid are mutually exclusive.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Valgmulighederne /im og /pid kan ikke bruges samtidigt.\n"
 
 #: taskkill.rc:33
 msgid "Close message sent to top-level windows of process with PID %1!u!.\n"
 msgstr ""
+"Luk besked er sendt til top-niveau vinduet for process med PID %1!u!.\n"
 
 #: taskkill.rc:34
 msgid ""
 "Close message sent to top-level windows of process \"%1\" with PID %2!u!.\n"
 msgstr ""
+"Luk besked er sendt til top-niveau vinduet for process \"%1\" med PID %2!"
+"u!.\n"
 
 #: taskkill.rc:35
 msgid "Process with PID %1!u! was forcibly terminated.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Proces med PID %1!u! blev tvunget til at lukke.\n"
 
 #: taskkill.rc:36
 msgid "Process \"%1\" with PID %2!u! was forcibly terminated.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Proces «%1» med PID %2!u! blev tvunget til at lukke.\n"
 
 #: taskkill.rc:37
-#, fuzzy
 msgid "Error: Could not find process \"%1\".\n"
-msgstr "Fejl: Kunne ikke tilføje nøgler til fjern maskinen\n"
+msgstr "Fejl: Kunne ikke finde processen «%1».\n"
 
 #: taskkill.rc:38
-#, fuzzy
 msgid "Error: Unable to enumerate the process list.\n"
-msgstr "Fejl: Kunne ikke tilføje nøgler til fjern maskinen\n"
+msgstr "Fejl: Kunne ikke nummere process listen.\n"
 
 #: taskkill.rc:39
-#, fuzzy
 msgid "Error: Unable to terminate process \"%1\".\n"
-msgstr "Fejl: Kunne ikke tilføje nøgler til fjern maskinen\n"
+msgstr "Fejl: Kunne ikke afslutte processen «%1».\n"
 
 #: taskkill.rc:40
 msgid "Error: Process self-termination is not permitted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fejl: Proces selv-afslutning er ikke tilladt.\n"
 
 #: taskmgr.rc:37 taskmgr.rc:108
 msgid "&New Task (Run...)"
@@ -11705,9 +11452,8 @@ msgid "&Show Kernel Times"
 msgstr "Vi&s kernetider"
 
 #: taskmgr.rc:80 taskmgr.rc:96 taskmgr.rc:123 winefile.rc:75
-#, fuzzy
 msgid "Tile &Horizontally"
-msgstr "Stil &vandret"
+msgstr "Opstil &vandret"
 
 #: taskmgr.rc:81 taskmgr.rc:97 taskmgr.rc:124
 msgid "Tile &Vertically"
@@ -11794,26 +11540,22 @@ msgid "CPU usage"
 msgstr "Processorforbrug"
 
 #: taskmgr.rc:373
-#, fuzzy
 msgid "MEM usage"
-msgstr "Hukommelsesbrug"
+msgstr "Hukommelsesforbrug"
 
 #: taskmgr.rc:374
 msgid "Totals"
 msgstr "Totalt"
 
 #: taskmgr.rc:375
-#, fuzzy
 msgid "Commit charge (K)"
 msgstr "Virtuel hukommelse (K)"
 
 #: taskmgr.rc:376
-#, fuzzy
 msgid "Physical memory (K)"
 msgstr "Fysisk hukommelse (K)"
 
 #: taskmgr.rc:377
-#, fuzzy
 msgid "Kernel memory (K)"
 msgstr "Kerne hukommelse (K)"
 
@@ -11854,14 +11596,12 @@ msgid "Nonpaged"
 msgstr "Ikke pagineret"
 
 #: taskmgr.rc:414
-#, fuzzy
 msgid "CPU usage history"
 msgstr "Historik for processorbrug"
 
 #: taskmgr.rc:415
-#, fuzzy
 msgid "Memory usage history"
-msgstr "Historik for hukommelsesbrug"
+msgstr "Historik for hukommelsesforbrug"
 
 #: taskmgr.rc:428 taskmgr.rc:327
 msgid "Debug Channels"
@@ -12298,9 +12038,8 @@ msgid "Processes: %d"
 msgstr "Processer: %d"
 
 #: taskmgr.rc:267
-#, fuzzy
 msgid "Mem Usage: %1!u!kB / %2!u!kB"
-msgstr "Hukommelses Forbrug: %dK / %dK"
+msgstr "Hukommelses forbrug: %1!u!KB / %2!u!KB"
 
 #: taskmgr.rc:272
 msgid "Image Name"
@@ -12320,15 +12059,15 @@ msgstr "CPU-tid"
 
 #: taskmgr.rc:276
 msgid "Mem Usage"
-msgstr "Hukommelse Forbrug"
+msgstr "Hukommelse forbrug"
 
 #: taskmgr.rc:277
 msgid "Mem Delta"
-msgstr "Hukommelse Delta"
+msgstr "Hukommelse delta"
 
 #: taskmgr.rc:278
 msgid "Peak Mem Usage"
-msgstr "Hukommelse Peak Forbrug"
+msgstr "Hukommelse top forbrug"
 
 #: taskmgr.rc:279
 msgid "Page Faults"
@@ -12510,10 +12249,10 @@ msgid ""
 "Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your "
 "option) any later version."
 msgstr ""
-"Dette bibliotek er fri software; du må gendistribuere det og/eller "
-"modificere det under betingelserne givet i GNU Lesser General Public License "
-"som publiceret af Free Software Foundation; enten version 2.1, eller (efter "
-"dit valg) en senere version."
+"Dette program er fri software; du må gendistribuere det og/eller modificere "
+"det under betingelserne givet i GNU Lesser General Public License som "
+"publiceret af Free Software Foundation; enten version 2.1, eller (efter dit "
+"valg) en senere version."
 
 #: winecfg.rc:134
 msgid "Windows registration information"
@@ -12648,9 +12387,8 @@ msgid "Select Drive Letter"
 msgstr "Vælg Drevbogstav"
 
 #: winecfg.rc:223
-#, fuzzy
 msgid "Drive mappings"
-msgstr "Enhedsoversættelse"
+msgstr "Drev tilknytninger"
 
 #: winecfg.rc:224
 msgid ""
@@ -12678,7 +12416,7 @@ msgstr "Vis &avanceret"
 
 #: winecfg.rc:240
 msgid "De&vice:"
-msgstr "Enhed"
+msgstr "Enhed:"
 
 #: winecfg.rc:242
 msgid "Bro&wse..."
@@ -12761,7 +12499,6 @@ msgid "Drives"
 msgstr "Enheder"
 
 #: winecfg.rc:33
-#, fuzzy
 msgid "Select the Unix target directory, please."
 msgstr "Vælg venligst Unix mappen."
 
@@ -13217,9 +12954,8 @@ msgid "Screen buffer size must be greater or equal to the window's one"
 msgstr "Skærm buffer størrelsen, skal være større eller lig med vinduet"
 
 #: wineconsole.rc:34
-#, fuzzy
 msgid "Each character is %1!u! pixels wide and %2!u! pixels high"
-msgstr "Hvert tegn er %ld pixel bred og %ld pixel høj"
+msgstr "Hvert tegn er %1!u! pixel bred og %2!u! pixel høj"
 
 #: wineconsole.rc:35
 msgid "This is a test"
@@ -13264,7 +13000,6 @@ msgstr ""
 "Valg:\n"
 
 #: wineconsole.rc:49
-#, fuzzy
 msgid ""
 " --backend={user|curses} Choosing user will spawn a new window, curses "
 "will\n"
@@ -13274,15 +13009,13 @@ msgstr ""
 " --backend={user|curses} Vælges user vil det frembringe et nyt vindue. "
 "Vælges curses\n"
 "             vil det prøve at ændre det nuværende terminal "
-"vindue til en Wine Konsol\n"
+"vindue til en Wine konsol\n"
 
 #: wineconsole.rc:50
-#, fuzzy
 msgid " <command>        The Wine program to launch in the console.\n"
-msgstr " <kommando>       Wine program der skal kører i konsollen.\n"
+msgstr " <kommando>        Wine program der skal køres i konsollen.\n"
 
 #: wineconsole.rc:51
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Example:\n"
@@ -13324,7 +13057,7 @@ msgstr "Vis &detaljer"
 
 #: winedbg.rc:63
 msgid "Program Error Details"
-msgstr "Programfejlsdetaljer"
+msgstr "Programfejl detaljer"
 
 #: winedbg.rc:70
 msgid ""
@@ -13336,7 +13069,7 @@ msgstr ""
 "Hvis dette problem ikke er til stede under Windows, og det endnu ikke er "
 "blevet rapporteret, så kan du gemme den detaljerede information til en fil "
 "ved brug af \"Gem som\" knappen. Derefter <a href=\"http://wiki.winehq.org/"
-"Bugs\">insend en fejlrapport</a> og vedhæft filen til rapporten."
+"Bugs\">indsend en fejlrapport</a> og vedhæft filen til rapporten."
 
 #: winedbg.rc:35
 msgid "Wine program crash"
@@ -13376,7 +13109,7 @@ msgstr "Kø&r..."
 
 #: winefile.rc:35
 msgid "Cr&eate Directory..."
-msgstr "Opr&et folder..."
+msgstr "Opr&et mappe..."
 
 #: winefile.rc:40
 msgid "&Disk"
@@ -13707,7 +13440,6 @@ msgid "Large"
 msgstr "Stor"
 
 #: winhlp32.rc:54
-#, fuzzy
 msgid "&Help on help\tF1"
 msgstr "Brug af &Hjælp\tF1"
 
@@ -14007,9 +13739,8 @@ msgid "Unicode text document"
 msgstr "Tekstdokument (Unicode)"
 
 #: wordpad.rc:143
-#, fuzzy
 msgid "Printer files (*.prn)"
-msgstr "Printerfiler (*.PRN)"
+msgstr "Printerfiler (*.prn)"
 
 #: wordpad.rc:150
 msgid "Center"
@@ -14103,9 +13834,8 @@ msgid "Invalid number format."
 msgstr "Ugyldigt talformat."
 
 #: wordpad.rc:188
-#, fuzzy
 msgid "OLE storage documents are not supported."
-msgstr "OLE storage dokumenter er ikke understøttet"
+msgstr "OLE lager dokumenter er ikke understøttet."
 
 #: wordpad.rc:189
 msgid "Could not save the file."
@@ -14140,55 +13870,46 @@ msgid "Invalid number of parameters - Use xcopy /? for help\n"
 msgstr "Ugyldigt antal parametre; brug «xcopy /?» for hjælp\n"
 
 #: xcopy.rc:28
-#, fuzzy
 msgid "Invalid parameter '%1' - Use xcopy /? for help\n"
-msgstr "Ugyldigt parameter «%s»; brug «xcopy /?» for hjælp\n"
+msgstr "Ugyldigt parameter «%1»; brug «xcopy /?» for hjælp\n"
 
 #: xcopy.rc:29
-#, fuzzy
 msgid "Press <Enter> to begin copying\n"
 msgstr "Tryk Enter for at begynde at kopiere\n"
 
 #: xcopy.rc:30
-#, fuzzy
 msgid "%1!d! file(s) would be copied\n"
-msgstr "%d fil(er) vil blive kopieret\n"
+msgstr "%1!d! fil(er) vil blive kopieret\n"
 
 #: xcopy.rc:31
-#, fuzzy
 msgid "%1!d! file(s) copied\n"
-msgstr "%d fil(er) kopieret\n"
+msgstr "%1!d! fil(er) kopieret\n"
 
 #: xcopy.rc:34
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Is '%1' a filename or directory\n"
 "on the target?\n"
 "(F - File, D - Directory)\n"
 msgstr ""
-"Er «%s» et filnavn eller katalog\n"
+"Er «%1» et filnavn eller mappe\n"
 "på destinationen?\n"
-"(F - Fil, K - Katalog)\n"
+"(F - Fil, K - Mappe)\n"
 
 #: xcopy.rc:35
-#, fuzzy
 msgid "%1? (Yes|No)\n"
 msgstr "%1? (Ja|Nej)\n"
 
 #: xcopy.rc:36
-#, fuzzy
 msgid "Overwrite %1? (Yes|No|All)\n"
-msgstr "Overskriv «%s»? (Ja|Nej|Alle)\n"
+msgstr "Overskriv «%1»? (Ja|Nej|Alle)\n"
 
 #: xcopy.rc:37
-#, fuzzy
 msgid "Copying of '%1' to '%2' failed with r/c %3!d!\n"
-msgstr "Kunne ikke kopiere «%s» til «%s»; fejlet med r/c %d\n"
+msgstr "Kunne ikke kopiere «%1» til «%2»; fejlet med r/c %3!d!\n"
 
 #: xcopy.rc:39
-#, fuzzy
 msgid "Failed during reading of '%1'\n"
-msgstr "Kunne ikke læse «%s»\n"
+msgstr "Kunne ikke læse «%1»\n"
 
 #: xcopy.rc:43
 msgctxt "File key"
@@ -14198,10 +13919,9 @@ msgstr "F"
 #: xcopy.rc:44
 msgctxt "Directory key"
 msgid "D"
-msgstr "K"
+msgstr "M"
 
 #: xcopy.rc:77
-#, fuzzy
 msgid ""
 "XCOPY - Copies source files or directory trees to a destination.\n"
 "\n"
@@ -14236,32 +13956,32 @@ msgid ""
 "\t\tthan source.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"XCOPY - Kopierer filer eller katalogtre til en målplassering\n"
+"XCOPY - Kopierer filer eller mapper til en målplassering\n"
 "\n"
 "Syntaks:\n"
 "XCOPY kilde [mål] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U]\n"
 "\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n"
 "\n"
 "hvor:\n"
-"[/I] Antag at destinationen er et katalog hvis destinationen ikke\n"
-"\tfindes og 2 eller flere filer bliver kopieret\n"
-"[/S] Kopier kataloger og underkataloger\n"
-"[/E] Kopier kataloger og underkataloger, også tomme kataloger\n"
-"[/Q] Vær stille: vis ikke filnavne under kopiering\n"
-"[/F] Fil hele kilde- og målnavn under kopiering\n"
-"[/L] Simulér operationen; vis kun, gør intet\n"
-"[/W] Spørg før koperingen starter\n"
-"[/T] Lav tom katalogstruktur; kopier ikke filer\n"
-"[/Y] Spørg ikke om filer skal overskrives\n"
-"[/-Y] Spørg før om filer skal overskrives\n"
-"[/P] Spørg om hver enkelt fil der skal kopieres\n"
-"[/N] Kopier som korte filnavn (8.3 tegn)\n"
-"[/U] Kopier kun filer som allerede findes på destinationen\n"
-"[/R] Overskriv filer som er skrivebeskyttet\n"
-"[/H] Kopier skjulte filer og systemfiler\n"
-"[/C] Fortsæt selv om det opstår fejl under kopieringen\n"
-"[/A] Kopier ikke filer som er markeret som arkiv\n"
-"[/M] Kopier kun filer som er markeret som akriv; fjerner denne markering\n"
+"[/I] Antag at destinationen er en mappe hvis destinationen ikke\n"
+"\tfindes og 2 eller flere filer bliver kopieret.\n"
+"[/S] Kopier mapper og undermapper.\n"
+"[/E] Kopier mapper og undermapper, også tomme mapper.\n"
+"[/Q] Vær stille: vis ikke filnavne under kopiering.\n"
+"[/F] Fil hele kilde- og målnavn under kopiering.\n"
+"[/L] Simulér operationen; vis kun, gør intet.\n"
+"[/W] Spørg før koperingen starter.\n"
+"[/T] Lav tom mappestruktur; kopier ikke filer.\n"
+"[/Y] Spørg ikke om filer skal overskrives.\n"
+"[/-Y] Spørg om filer skal overskrives.\n"
+"[/P] Spørg om hver enkelt fil der skal kopieres.\n"
+"[/N] Kopier som korte filnavn (8.3 tegn).\n"
+"[/U] Kopier kun filer som allerede findes på destinationen.\n"
+"[/R] Overskriv filer som er skrivebeskyttet.\n"
+"[/H] Kopier skjulte filer og systemfiler.\n"
+"[/C] Fortsæt selv om det opstår fejl under kopieringen.\n"
+"[/A] Kopier ikke filer som er markeret som arkiv.\n"
+"[/M] Kopier kun filer som er markeret som akriv; fjerner denne markering.\n"
 "[/D | /D:m-d-å] Kopier kun nye filer eller dem som er ændret efter\n"
 "\t\tden opgivne dato.\n"
 "\t\tHvis ingen dato opgives kopieres kun de filer hvor\n"

-- 
Debian Wine packagingMore information about the pkg-wine-party mailing list