[pkg-wine-party] [wine] 220/328: loader: Fix macro-not-defined error from man.

Michael Gilbert mgilbert at moszumanska.debian.org
Sat Mar 5 05:17:39 UTC 2016


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

mgilbert pushed a commit to branch master
in repository wine.

commit 486194e41d23b9abaf30d322bf13cdc1bf72920d
Author: Jens Reyer <jre.winesim at gmail.com>
Date:  Tue Mar 1 19:49:41 2016 +0100

  loader: Fix macro-not-defined error from man.
  
  ' characters at the start of a line indicate a groff command. If
  used in error, the affected lines get ignored. Therefore reformat
  the paragraph to keep the literal meaning.
  
  Signed-off-by: Jens Reyer <jre.winesim at gmail.com>
  Signed-off-by: Alexandre Julliard <julliard at winehq.org>
---
 loader/wine.pl.UTF-8.man.in | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/loader/wine.pl.UTF-8.man.in b/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
index 4aebf68..1718d65 100644
--- a/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
+++ b/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
@@ -263,8 +263,8 @@ symboliczene dowiązanie w formie $WINEPREFIX/dosdevices/com1 -> /dev/ttyS0.
 Napędy DOS również są określone przez dowiązania symboliczne; Dla przykładu jeżeli napęd D:
 odpowiadałby napędowi CDROM zamontowanemu w /mnt/cdrom, miałbyś dowiązanie symboliczne
 $WINEPREFIX/dosdevices/d: -> /mnt/cdrom. Urządzenia Uniksowe odpowiadające
-napędom DOS mogą być określone w ten sam sposób, z użyciem '::' zamiast
-':'. Tak więc dla poprzedniego przykładu, jeżeli urządzenie CDROM byłoby zamontowane
+napędom DOS mogą być określone w ten sam sposób, z użyciem '::' zamiast ':'.
+Tak więc dla poprzedniego przykładu, jeżeli urządzenie CDROM byłoby zamontowane
 z /dev/hdc, to odpowiadające dowiązanie symboliczne wyglądałoby następująco
 $WINEPREFIX/dosdevices/d:: -> /dev/hdc.
 .SH AUTORZY

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-wine/wine.gitMore information about the pkg-wine-party mailing list