[pkg-wine-party] [wine] 94/124: loader/wine.pl.UTF-8.man.in: Move WineHQ URL to https.

Jens Reyer jreyer-guest at moszumanska.debian.org
Wed Jan 10 21:17:02 UTC 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

jreyer-guest pushed a commit to branch buster
in repository wine.

commit adf14b2009cd90723739bbf50f6c73c04f8ec5e7
Author: Austin English <austinenglish at gmail.com>
Date:  Wed Dec 6 17:35:49 2017 -0600

  loader/wine.pl.UTF-8.man.in: Move WineHQ URL to https.
  
  Missed in 3bc68c24b972643aba2b96dcdcf97ea2f9fb82bd.
  
  Signed-off-by: Austin English <austinenglish at gmail.com>
  Signed-off-by: Alexandre Julliard <julliard at winehq.org>
  (cherry picked from commit f1512cf25f0c8ef3df192bc1980d047cfa650059)
  Signed-off-by: Michael Stefaniuc <mstefani at winehq.org>
---
 loader/wine.pl.UTF-8.man.in | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/loader/wine.pl.UTF-8.man.in b/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
index 9f1f2cf..c487d0a 100644
--- a/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
+++ b/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
@@ -305,7 +305,7 @@ można pobrać ze strony
 Najaktualnieszy zrzut kodu można pobrać przez GIT. Aby dowiedzieć się
 jak to zrobić, odwiedź stronę
 .I
-http://www.winehq.org/git
+https://www.winehq.org/git
 .PP
 WineHQ, siedziba rozwoju
 .B wine

-- 
Alioth's /usr/local/bin/git-commit-notice on /srv/git.debian.org/git/pkg-wine/wine.gitMore information about the pkg-wine-party mailing list