<html>
<head>
<style><!--
.hmmessage P
{
margin:0px;
padding:0px
}
body.hmmessage
{
font-size: 10pt;
font-family:Tahoma
}
--></style>
</head>
<body class='hmmessage'>
FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: Z P B A&nbsp; <BR><BR>Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p<BR><BR>Vá?ení p?átelé: q K S P&nbsp; <BR><BR>- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: &lt;www.happyshopping68.com&gt;<BR>&nbsp;j K 5 H&nbsp; <BR>- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. b j h J&nbsp; <BR>They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.<BR><BR>- S p?átelskym pozdravem!<BR><BR>&nbsp;1 o E 7&nbsp; <BR>&nbsp;E H Y U&nbsp; <BR><BR><BR>FW: presented to my dear gift: s X I D&nbsp; <BR><BR>Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p<BR><BR>Dear friends:&nbsp; Z Q V o&nbsp; <BR><BR>-&nbsp; I suggest you a very good shoppingsite:&lt;www.happyshopping68.com&gt;<BR><BR>-&nbsp; It involves the world of popular electronic products, m e H i&nbsp;&nbsp; agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, Z h P K&nbsp;&nbsp; and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. <BR><BR>-&nbsp; Kind regards !<BR><BR>&nbsp;F u 8 R&nbsp; <BR>&nbsp;k B q 2&nbsp; <BR>                                               </body>
</html>