[Pkg-xfce-devel] Friend: G L X m

Nidal al najjar n-dal at hotmail.com
Mon Nov 22 20:46:04 UTC 2010


== Re: Dobry den == == 1 U S O 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, H 9 W r  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, J w M T  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 A L i M 
 x 7 2 x 


==Re:==Hello== 5 G n 0 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, K C Y f  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. O g 6 a Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 X 1 Y x 
 w d Z 7 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-xfce-devel/attachments/20101122/43199f18/attachment.htm>


More information about the Pkg-xfce-devel mailing list