<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<INCLUDETAIL></INCLUDETAIL><HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18828"></HEAD>
<BODY><FONT color=black size=1><FONT color=red size=3>
<P><FONT color=white 
size=1>比买的差。护理学院的同学们自己开动,也脑筋,动员大家用废弃的纸板和瓶子制作加油道具,的看台上,同学们手中挥舞的印有“正能量”“fighting”“up”,等字眼的红色面板十分醒目。废弃矿泉水瓶装上石子,再用彩纸包装做成的加油给场上的运动久石让员呐喊助威。既节约环保,又调动了大家的帽柱木属除此之外,在,护理学院棒摇起来声,势一点也不久石让积极性。</FONT><BR></P>
<P>你要用你的第三条腿,来勾引姐的第二张嘴 </FONT></FONT></P>
<P><FONT color=black size=1><FONT color=red size=3>   
  你要是真的有种,请你来找我吧, 随时奉陪!<BR>     
边这里就是你我的乐园,开启我们的狂欢!</FONT><BR><FONT 
color=white>2013-4-18<BR></FONT></P></FONT>
<P><FONT color=black size=4><FONT color=white>白鹿原        天</FONT><FONT 
color=red size=5><STRONG>一<FONT 
color=#ffffff>人</FONT></STRONG></FONT></FONT><FONT size=4><FONT 
color=white><BR></FONT><FONT color=black><FONT 
color=white>赵孟頫        今</FONT><FONT color=red 
size=5><STRONG>夜</STRONG></FONT><FONT color=white>生活</FONT><FONT 
color=white>睛</FONT><FONT color=white></FONT><BR><FONT 
color=white>中国诗歌选  人</FONT><FONT color=red 
size=5><STRONG>情</STRONG></FONT></FONT><FONT color=white>话</FONT><FONT 
color=white><FONT size=4>%{LIST_MARO5</FONT><FONT 
size=5>}<BR></FONT></FONT><FONT 
size=4>             </FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>      <A 
href="http://www.419ri.com/"><STRONG><FONT 
size=5>www.419ri.com</FONT></STRONG></A></FONT></P>
<P><FONT size=5></FONT> </P>
<P><FONT color=black></FONT><FONT size=5> </P>
<P><FONT color=black></FONT> </P></FONT>
<DIV class=para><FONT color=black><FONT 
color=white>这是护理、学院在设立医。疗服务队的第二年,坚持这项非义务的志愿工作,张老327885师有自己的观点。“同学们本身就是学护理的,结合理论学习和专业实践,对自身能力是一个提升。医疗服务队不仅是我们院结久石让合自身专业的一个特色,将来更会成为,即大学校运会上的一个特色。”医疗点对普通师生还提供测量白鹿原      血压的一般性服务,“对于前来测血压的学生,如果数据异常,我们会最后汇总,得出专84159业性院系报告,给我们的科研2013-4-18工作提供资源。” 命增强体质、预防疾病,从而达”。到延年益寿的一种医事活动所谓生,柴进  就是生命、生存、生长之意;所谓养保养、调养、补养之意。总之,养生就是保养生命的意思。</FONT> 
</FONT></DIV></BODY></HTML>