[Pkg-aide-maintainers] Trajnim: Meso si te aplikosh per fondet e BE-se

ePayTech training at epaytech.net
Tue Mar 20 03:55:08 UTC 2012


ePayTech organizon trajnim në Durrës me temën:
Trajnim: Si të aplikoni për fondet e BE-së?Grandet e
Komisionit Evropian kanë filluar të publikohen.
Përfito nga këto grande, eja dhe mëso si të aplikosh.

Përmes këtij trajnimi pjesëmarrësit do të marrin
njohuri se si të aplikojnë në fondet e BE-së të
dedikuara gjatë vitit 2012 si dhe për programet e tjera të
BE-së.

Fondi i ndarë për këtë fazë është 4,5
milion Euro.

Qëllimi i këtij trajnimi është që të
identifikohen programet relevante, të kuptohet procesi programatik, si
dhe të kuptohen komponentet e IPA-së (asistenca në
tranzicion, ndërtimi institucional, bashkëpunimi
ndër-rajonal, zhvillimi regjional, zhvillimi i resurseve
njerëzore dhe zhvillimi rural).

Pjesë nga agjenda e trajnimit:- Çfarë është
IPA?
- Çfarë është P.A.D.O.R. dhe procesi i regjistrimit.
- Çfarë është një ftesë për propozim.
- Përgaditja e idesë së projektit.
- Ushtrime të përbashkëta.
- Shmangja e gabimeve të zakonshme dhe tema të tjera të
dobishme për aplikim. Çmimi i trajnimit është 375.00
Euro për personNë çmim përfshihet trajnimi,
akomodimi, transporti dhe materialet mësimore. Trajnimi do të
zgjasë tri ditë. Trajnimet do të zhvillohen në
Durrës, duke filluar nga data 28 Mars 2012. Nisja do të
bëhet nga Prishtina në orën 08:00,  kurse kthimi  do të
bëhet të premten pasdite me datën  30 Mars 2012.

 Në trajnim mund të marrin pjesë edhe pjesëmarresit nga
Shqipëria.
Çmimi për pjesëmarrësit nga Shqipëria
është 230.00 Euro. Në këtë çmim
përfshihet trajnimi dhe dreka.

Për pjesëmarrësit në trajnim ofrojmë edhe sherbime
të konsulencës për aplikim në fondet e BE-së.Na
kontaktoni:  Tel: +377 44 314 827;  email: training at epaytech.net
[mailto:training at epaytech.net]Unsubscribe
[http://infinitplus.com/posta/unsubscribe.php?M=166877&C=503d4ac3dc984deeeba01883f0d537d5&L=20&N=470]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-aide-maintainers/attachments/20120320/d6b7ceca/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 73e6e4ecd298fbbd1e368e3b1926848e
Type: image/jpeg
Size: 6549 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-aide-maintainers/attachments/20120320/d6b7ceca/attachment.jpe>


More information about the Pkg-aide-maintainers mailing list