[Pkg-aide-maintainers] Njoftim: Program i formimit profesional per Eksperte Fiskale

Instituti i Eksperteve Fiskale ekspertet_fiskale at mailcan.com
Tue Mar 20 20:50:08 UTC 2012


Keni problem me lexueshmerine? Shikojeni ne browser.
[http://njoftime.org/posta/display.php?M=13622&C=00e8907c67a6a7bc883c172cfbe7315b&S=4&L=3&N=1]

Instituti i Ekspertëve Fiskalë
 NJ O F T I MInstituti i Ekspertëve Fiskalë organizon programin e
formimit profesional për ekspertë fiskalë.

Programi përmban njohuri nga: Legjislacioni dhe sistemi fiskal në
Republikën e Shqipërisë, legjislacioni doganor, Kontabiliteti; sistemi i
informacionit dhe informatizimit financiar, analiza e pasqyrave
financiare.

Të interesuarit duhet të paraqesin pranë Institutit të Ekspertëve
Fiskalë dokumentat e mëposhtme:
  › Kërkesë për regjistrim.
› Curriculum Vitae.
› Fotokopje e diplomës dhe listës së notave të noterizuara (diplomë
universitare e     shkencave ekonomike ose juridike).
› Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës.
› Mandatpagesën me tarifën e regjistrimit.

Regjistrimet bëhen deri më datë 11 Prill.
  Programi fillon me 13 Prill. Leksionet do të zhvillohen çdo fundjave,
ditën e premte në orën 16.00-19.00  dhe ditën e shtunë ora
09.00-13.00.

Instituti i Eksperteve FiskaleQendra e Biznesit "Olimpia",
kati 3-te prane postes nr.8 Tirane, nga ora 14.00-17.00
Tel 067 23 53 909
e-mail: iefiskal at yahoo.com 

Ky email është shpërndarë nga postajuaj.com
[http://njoftime.org/posta/link.php?M=13622&N=4&L=1&F=T]

Unsubscribe
[http://njoftime.org/posta/unsubscribe.php?M=13622&C=00e8907c67a6a7bc883c172cfbe7315b&L=3&N=4]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-aide-maintainers/attachments/20120320/427e4edb/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: f24ab277cc4fc9fd91e340985fafb75b
Type: image/gif
Size: 11374 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-aide-maintainers/attachments/20120320/427e4edb/attachment.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: a1b7674e6431bdf736477ca3cb253381
Type: image/gif
Size: 174 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-aide-maintainers/attachments/20120320/427e4edb/attachment-0001.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 35caf5c50b1d4f4ed6ba4575b1f0cee4
Type: image/gif
Size: 279 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-aide-maintainers/attachments/20120320/427e4edb/attachment-0002.gif>


More information about the Pkg-aide-maintainers mailing list