[Pkg-chromium-maint] hello: x c N J

Michelle Connor michelleconnor_2001 at hotmail.com
Mon Sep 13 09:49:02 UTC 2010


== Re: Dobry den == == s U u w 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, Z D p T  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, e k 4 R  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 G 9 N M 
 D I i M 


==Re:==Hello== a K j r 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, x L H e  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. a E b u Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 O f A L 
 G I j y 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20100913/0f324d38/attachment.htm>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list