[Pkg-chromium-maint] gift: y p F 5

Michelle Harris michelleharris25 at hotmail.com
Mon Sep 13 09:50:07 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: s P W 3 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: L H G 2 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 O o 8 y 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. w I l o 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 b h F o 
 A O S 2 


FW: presented to my dear gift: x 6 G k 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: 6 z g p 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, m F V V  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, G s N O  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 I 7 O e 
 v e 2 T 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20100913/53c63cac/attachment.htm>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list