[Pkg-leofs-devel] OSTRZEZENIE !! KONTO EMAIL ZWROTY

Email Administrator info at kalwaria.eu
Mon Jun 12 08:12:29 UTC 2017


Mamy powody, aby sądzić, że Twoje konto zostało naruszone i dostęp do nich przez
osoby trzecie.   Kliknąć link, aby utrzymać poczty elektronicznej < KLIKNIJ
TUTAJ http://security-poczta-admin-helpunit.my-free.website/   > i sprawdź
skrzynkę pocztową, aby uniknąć dezaktywacji.


Gorące pozdrowienia,
SYSTEM ZABEZPIECZENIA ADMINU SYSTEMU
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-leofs-devel/attachments/20170612/83b76387/attachment.html>


More information about the Pkg-leofs-devel mailing list