[Pkg-leofs-devel] OSTRZEZENIE !! KONTO EMAIL ZWROTY

Email Administrator rzks at praca.gov.pl
Thu Jun 15 07:23:03 UTC 2017


Mamy powody, aby s5dzi7, Ce Twoje konto zosta2o naruszone i dost9p do nich przez osoby trzecie.   Klikn57 link, aby utrzyma7 poczty elektronicznej < KLIKNIJ TUTAJ  > i sprawdA skrzynk9 pocztow5, aby unikn57 dezaktywacji.


Gor5ce pozdrowienia,
SYSTEM ZABEZPIECZENIA ADMINU SYSTEMU 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-leofs-devel/attachments/20170615/63e7efc1/attachment.html>


More information about the Pkg-leofs-devel mailing list